Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndteringsanlæg til animalske biprodukter

Virksomheder eller anlæg, der håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, skal være godkendt efter biproduktforordningen.

Håndteringsanlæg modtager animalske biprodukter, håndterer dem og oplagrer dem, indtil de skal sendes afsted igen. Det er derfor, de skal følge reglerne omhandlende animalske biprodukter.

Læs mere generelt om a​nimalske biprodukter

Regler for håndteringsanlæg gælder ved håndtering af animalske biprodukter ved en eller flere af følgende aktiviteter:

 • sortering
 • opskæring
 • nedkøling
 • frysning
 • saltning eller andre konserveringsprocesser
 • fjernelse af huder og skind
 • fjernelse af specificeret risikomateriale
 • håndtering af animalske biprodukter under EU's veterinærlovgivning, såsom inspektion efter slagtning eller udtagning af prøver
 • hygiejnebehandling af animalske biprodukter bestemt til omdannelse til biogas
 • sigtning
 • faseovergangsprocesser for kategori 3-materiale, såsom varmekoagulering og centrifugering af blod, indeslutning, hydrolyse af hove, klove, svinebørster, fjer og hår til forarbejdning.

Godkendelse, registrering og egenkontrol

Håndteringsanlæg skal godkendes efter artikel 24, stk. 1, litra h) i forordningen om animalske biprodukter. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne, men kun hvis håndteringsanlægget håndterer og opbevarer mere end én kategori af animalske biprodukter på samme anlæg.

Læs mere om egenkontrol for animalske biprodukter og HACCP-principperne

Håndtering og hygiejne

I artikel 19 og bilag IX kapitel II til gennemførelsesforordningen 142/2011 fastlægges krav til håndteringsanlæg for animalske biprodukter. Der er blandt andet krav til beliggenhed, indretning, personalefaciliteter, rengøring og desinficering.

Det er vigtigt at undgå krydskontaminering af de respektive kategorier. Dette gøres ved hjælp af egenkontrol og procedurer, som sikrer en fysisk adskillelse ved alle processer på anlægget.

Lovstof og regler

Link til regler om animalske biprodukter​​

Ændret 1. august 2022