Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

ID-mærkning

Hunde, katte og fritter, der rejser mellem EU-lande, visse lande med EU-vilkår eller ind i EU fra tredjelande, skal være ID-mærket.

​Siden den 3. juli 2011 har kun en mikrochip været betragtet som en gyldig ID-mærkning, når en hund, kat eller fritte udføres fra eller indføres til Danmark.

Det vil sige, at alle hunde, katte eller fritter, der skal med deres ejere ud at rejse eller udføres eller indføres, og som endnu ikke er ID-mærket, skal mikrochippes. Ellers må der ikke udstedes et EU-selskabsdyrspas til dem, og de må ikke indføres til Danmark (EU).

Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne læses af en læseenhed (scanner), der er kompatibel med ISO-standard 11785.

Hvis dyret ikke er chippet med en chip af ISO-standard 11784, skal ejeren eller den person, der har ansvaret for dyret under rejsen, selv medbringe en scanner, der kan aflæse chippen.

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig tatovering, som er foretaget før den 3. juli 2011, vil efter EU-reglerne betragtes som lovligt ID-mærket. De kan derfor godt få udstedt et pas eller veterinærcertifikat.

De dyr, der før 3. juli 2011 allerede har et gyldigt EU-selskabsdyrspas, kan uanset deres ID-mærkning fortsat rejse inden for EU og til EU (Danmark) fra tredjelande, som de hidtil har gjort.

Dog anbefaler Fødevarestyrelsen, at ejeren til et dyr, der ikke har en letlæselig tatovering, får dyret mikrochippet, og at mikrochipnummeret skrives ind i passet.

Kravet til ID-mærkning gælder både ved rejser inden for EU og ved indførsel til EU fra tredjelande.

Vær også opmærksom på, at en lang række tredjelande stiller krav om ID-mærkning ved rejser med hunde og katte dertil.

 
ID-mærkning kommer før rabiesvaccinationen
ID-mærkningen af dyret skal ske inden eller samtidig med vaccinationen mod rabies. Hvis vaccinationsdatoen er tidli​gere end ID-mærkningsdatoen, vil dyret ikke betragtes som gyldigt vaccineret imod rabies.
 
Læs mere på siden Rabiesvaccination.
 
Skal min hund registreres i Dansk Hunderegister?​
Hunde, der fødes i Danmark, skal være mærket og registreret i Dansk Hunderegister, senest når de er 8 uger gamle. Det gælder, selvom de ikke skal med ud og rejse.
 
Hvis e​n hund, der er over 8 uger gammel og allerede er mærket, indføres til Danmark, skal den være registeret i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen.
 
Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark.
 
Læs mere på siden www.hunderegister.dk​.
 ​​
Lovstof og regler
 
Ændret 17. maj 2018