Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder

Import af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra 3.-lande er der specifikke betingelser for import af afsmeltet fedt og fiske​olie til foder​. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, t​abel 1, nr. 3 og afsnit 3 samt bilag X, kapitel II, afsnit 3.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

 
Råvarer 
Afsmeltet fedt skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen 1069/2009, artikel 10, litra a), b), d) e), f), g), h), i), j) og k).
 
Fiskeolie skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen 1069/2009, artikel 10, litra e), f), i) og j).
 
Import- og transitbetingelser 
Det afsmeltede fedt og fiskeolie skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 3.
 
Afsmeltet fedt skal desuden opfylde de supplerende krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, afsnit 3.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 
 Afsmeltet fedt kan importeres fra
  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010

Fiskeolie kan importeres fra

  • tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF
Sundhedscertifikat 
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forsendelsen være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:
 

Afsmeltet fedt:

  • Bilag XV, kapitel 10(A)

Fiskeolie:

  • Bilag XV, kapitel 9
Lovstof og regler​

Link til Biproduktforord​​ningen 1069/2009 og Gennemførelsesfor​​​ordningen 142/2011

 

Ændret 15. juli 2021