Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brug

Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brug  kræver et sundhedscertifikat

​​​Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af afsmeltet fedt til teknisk brug. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 17 samt afsnit 9.
 
 
Råvarer

Til fremstilling af biodiesel og oliekemiske produkter

Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter, må det være kategori 1-, 2- og 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 8, 9 og 10.
 

Til fremstilling af fornyelige brændstoffer

Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af fornyelige brændstoffer, som beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J, må det være kategori 2- og 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 9 og 10.
 

Til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, må det være kategori 2- og 3-materiale som beskrevet i Biprodukt-​forordningen, artikel 9, litra c), d) og f), nr. i) og 10, bortset fra litra c) og p).

Import- og transitbetingelser 
Det afsmeltede fedt skal opfylde bestemmelserne i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 9.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Afsmeltet fedt må importeres fra

  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010.

Fiskemateriale må importeres fra

  • tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF.
Sundhedscertifikat 
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal det afsmeltede fedt være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, k​apitel 10(B).
Lovstof og regler
 
 
Ændret 15. juli 2021