Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl

Biprodukter fra biavl skal enten være ledsaget af et sundhedscertifikat eller et handelsdokument.

​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra 3.-lande er der specifikke betingelser for import af biprodukter fra biavl.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 10  

 

 
Biprodukter fra biavl, som skal anvendes i biavl, bortset fra bivoks i form af bikage 

Råvarer

Biprodukter fra biavl skal være kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra e).
 

Import- og transitbetingelser  

  • produkterne har været udsat for en temperatur på ÷12°C eller derunder i mindst 24 timer, eller
  • hvis der er tale om bivoks, er materialet forarbejdet ved e​n af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. Gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, og raffineret forud for importen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Produkterne kan importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, samt fra Cameroun.

 

Forbud mod import af bivoks i form af bikage

Det er forbudt at importere bivoks i form af bikage fra alle tredjelande efter artikel 25, stk. 1, litra c) i gennemførelsesforordningen 142/2011.


Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal biprodukter fra biavl, som skal anvendes i biavl, være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 13. 
 
Bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage, som ikke skal anvendes til foderformål

Råvarer

Bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage skal være kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra e).

Import- og transitbetingelser 

Bivoksen skal være raffineret eller forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. Gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, forud for importen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage, som ikke skal anvendes til foderformål kan importeres fra alle tredjelande.
 

Forbud mod import af bivoks i form af bikage 

Det er forbudt at importere bivoks i form af bikage fra alle tredjelande efter artikel 25, stk. 1, litra c) i gennemførelsesforordningen 142/2011.
 

Handelsdokument

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal bivoksen være ledsaget af et handelsdokument, hvor det er attesteret, hvilken raffinering eller forarbejdning bivoksen har gennemgået.
 
Lovstof og regler

Link til Biproduktforor​dningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011

 
Ændret 15. juli 2021