Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af forarbejdet animalsk protein

Import af forarbejdet animalsk protein fra 3.-lande kræver et sundhedscertifikat.

​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra 3.-lande 
er der specifikke betingelser for import af forar​bejdet animalsk protein. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 1 og afsnit 2, samt bilag X, kapitel II, afsnit 1.

 Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer 
Forarbejdet animalsk protein skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m).  
 
Import- og transitbetingelser
Betingelserne gælder også for blandinger og produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein, bortset fra foder til selskabsdyr og foderblandinger jf. artikel 3, stk. 2 litra h) i Forordning nr. 767/2009, som indeholder forarbejdet animalsk protein. 
  • Forarbejdet animalsk protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, og
  • det skal opfylde de supplerende krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, afsnit 2.
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, skal komme fra

  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning 206/2010

Fiskemel skal komme fra

  • tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF
Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-god​kendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forarbejdet animalsk protein være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kap​itel 1
Lovstof og regler
 
 
Ændret 15. juli 2021