Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af huder og skind fra hovdyr - herunder klovdyr

Import fra 3.-lande af huder og skind af hovdyr, herunder klovdyr, til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​​Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter ​​fra tredjelande, er der specifikke betingelser for import af huder og skind af hovdyr til teknisk brug.


Her kan du kan læse mere om de generelle betingelser


Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx svin og kvæg).

Der skelnes mellem "friske eller kølede huder og skind af hovdyr" og "behandlede huder og skind af hovdyr". 

 
Specifikke betingelser for import af friske eller kølede huder og skind af hovdyr til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af friske eller kølede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 4, samt afsnit 4, punkt 1 og 4.
 

Råvarer

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. iii).
 

Import- og transitbetingelser

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 1 og 4
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal komme fra
  • tredjelande eller dele af et tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010 og hvorfra import af fersk kød af samme dyrearter er tilladt

Sundhedscertifikater

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal friske eller kølede huder af hovdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen,
  • bilag XV, kapitel 5(A) 
Specifikke betingelser for import af behandlede huder og skind af hovdyr til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 5, samt afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.  
 

Råvarer

Behandlede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), litra b) nr. i), ii) og iii) samt litra n).
 

Import- og transitbetingelser

Behandlede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.
Dog er der i visse tilfælde mulighed for at importere behandlede huder og skind af hovdyr, selv om kravene i afsnit 4, punkt 2 ikke er opfyldt – se mere nedenfor under "Sundhedscertifikater".
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt, samt sundhedscertifikater

Der skelnes mellem følgende to situationer ved import af behandlede huder og skind af hovdyr:

 

Behandled​​e huder og skind af hovdyr skal komme fra følgende tredjelande:

 

  • Tre​​​​djelan​​​de eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted​, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af hovdyr, der importeres fra disse tredjelande være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen.

Behandlede huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:

    • Inge​​n​​​​​​ krav om certifikat
Behandlede huder og skind af hovdyr, der ikke opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:
    • bilag​​ XV, kapitel 5(B)
Behandl​ede huder og skind af drøvtyggere og af dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, skal komme fra følgende tredjelande:
  • Alle tredj​ela​nde
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af drøvtyggere og dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, være ledsaget af
    • ​den officielle erklæ​​ring i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 5(C)
 
 
 
Lovstof og regler
Ændret 15. juli 2021