Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater

Import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, klov- og hovdyr kræver et sundhedscertifikat

​​​​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, klov- og hovdy​r.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning (EU) nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3  

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede/enhovede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx svin og kvæg).   

 
Jagttrofæer og andre præparater af fugle
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3.
 

Råvarer

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, der er
 • kategori 2-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n) 

Import og transitbetingelser

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle bestående af hele anatomiske dele af fugle, som ikke er blevet behandlet på nogen måde, kan importeres, hvis de:
 • kommer fra fugle med oprindelse i et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som fugle af den pågældende art er modtagelige for, samt
 • uden at være kommet i kontakt med andre animalske biprodukter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.
Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed, der er godkendt eller registreret efter Biproduktforordningen, eller til en konservator, der er autoriseret af Naturstyrelsen.
Tredjelande, hvorfra import er tilladt
Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle skal komme fra:
 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EF) nr. 2021/404, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød
 • Grønland
 • Tunesien

Sundhedscertifikat  

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:
 • bilag XV, kapitel 6(B)
Vær opmærksom på, at der stilles krav om en særlig attestation for jagttrofæer og andre præparater af fugle i certifikatets del II om sundhedsoplysninger.
 
Jagttrofæer og andre præparater af hovdyr
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3.
 

Råvarer

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr, der er
 • kategori 2-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra f), afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n).

Import og transitbetingelser

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr bestående af hele anatomiske dele af hovdyr, som ikke er blevet behandlet på nogen måde, kan importeres, hvis de:
 • kommer fra hovdyr med oprindelse i et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som hovdyr af den pågældende art er modtagelige for, samt
 • uden at være kommet i kontakt med andre animalske biprodukter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.
Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed, der er godkendt eller registreret efter Biproduktforordningen, eller til en konservator, der er autoriseret af Naturstyrelsen.
Tredjelande, hvorfra import er tilladt
Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr skal komme fra:
 • tredjelande, der er opført i de relevante kolonner vedrørende fersk hovdyrkød i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, herunder eventuelle restriktioner, der måtte være fastsat i kolonnen med særlige betingelser vedrørende fersk kød, eller i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår dyr af hestefamilien.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:
 • bilag XV, kapitel 6(B)
Vær opmærksom på, at der stilles krav om en særlig attestation for jagttrofæer og andre præparater i certifikatets del II om sundhedsoplysninger. Herunder skal specielt fremhæves, at:
 

Jagttrofæer og andre præparater af andre klovdyr end svin

 • skal stamme fra regioner, der har været fri for mund- og klovsyge og kvægpest i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke er vaccineret for nævnte sygdomme i perioden,
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt i et område, der er godkendt til eksport af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke i de seneste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af sygdomme, som det pågældende vildt er modtagelig for,
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til EU af ubehandlede jagttrofæer af andre klovdyr end svin.

Jagttrofæer og andre præparater af vildsvin

 • skal stamme fra regioner, der har været fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsomt blæreudslæt hos svin, mund- og klovsyge og smitsom svinelammelse (Teschener syge) i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke er vaccineret for nævnte sygdomme i perioden,
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt i område, der er godkendt til udførsel af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke i de seneste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af sygdom, som de pågældende svin er modtagelig for,
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til EU af ubehandlede jagttrofæer af vildsvin.
Lovstof og regl​​er
 
Ændret 17. januar 2023