Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af andre hovdyr

Her finder du information om indførsel og import af andre hov- og klovdyr end de mest almindelige.

​​​​​​​​​​Definition

Ved "andre hovdyr" forstås hov- og klovdyr af andre arter end kvæg (Bos taurus, Bison bison og Babulus babulus), svin (Sus scrofa domesticus), heste (husdyr eller vildtlevende dyr af hestearten, herunder zebraer, eller æselarter og krydsninger heraf), får (Ovis spp.) og geder (Capra spp.).​


Indførse​l fr​a EU

Reglerne for indf​​ørsel fra andre EU- og samhandelslande fremgår af Bekendtgø​​relse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.
Ved indførslen skal dyrene være ledsaget af et TRACE​S-​certifikat.


Import fra​​ tredjelande

Foruden de generell​e regler for i​ndførsel fra tredjelande fremgår reglerne for indførsel af andre hov- og klovdyr af Bekendtgørelse nr. 1081 af ​16. november 2005 om indførsel af visse levende hovdyr.
 
Lovstof og regler
 
Ændret 9. december 2022