Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af får og geder

Reglerne for indførsel og import af får og geder varierer afhængigt af, hvilket land der importeres fra

​Foruden de generelle krav til indførsel af dyr fra andre EU-lande, er der også specifikke krav til indførsel af får og geder fra EU, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015. Det betyder bl.a.:
 • Dyrene skal ledsages af et TRACES-certifikat, hvor de dyresundhedsmæssige krav heri skal være opfyldt.
 • De særlige scrapiekrav skal være opfyldt, ellers pålægges 7 års flytterestriktioner på besætningen – se i detaljer nedenfor.
 • Det betyder, at dyrene skal være ID-mærket i henhold til EU's forskrifter.
 • De skal undersøges af en embedsdyrlæge tidligst 24 timer før pålæsning.
 • De må ikke vise kliniske tegn på sygdom.
 • De må ikke stamme fra besætninger, som er underlagt restriktioner som følge af dyresygdomme.
 • Får og geder til avl, opdræt eller opfedning skal stamme fra besætninger, som er officielt fri for brucellose.
 • De skal være født og opdrættet i EU eller importeret i henhold til EU-reglerne.
 
Særlige TSE-krav vedr. scrapie
I henhold til TSE-forordningen skal får og geder leve op til nogle særlige scrapiekrav, når de sendes til en anden medlemsstat. Det betyder, at:
 • får og geder til alle formål, undtagen øjeblikkelig slagtning, der er bestemt til medlemsstater, som​ ha​r ubetydelig risiko (pt. har kun Østrig denne risikostatus) eller et godkendt nationalt scrapieprogram (hvilket Danmark, Sverige og Finland har), skal:
  • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig risiko for klassisk scrapie (andre medlemsstater har  pligt til at etablere en officiel ordning for anerkendelse af sådanne bedrifter), eller
  • komme fra en medlemsstat eller et område i en medlemsstat med ubetydelig risiko for scrapie (pt. har kun Østrig denne risikostatus), eller
  • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning nr. 630/2013 (ændringsforordning af 999/2001), bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.
Se mere i Forordning nr. 999/2001 med senere ændringer.
 
Det er forbudt at indføre får og geder, som ikke falder ind under de kategorier, der er nævnt herover, til Danmark.
Ulovlig indførsel af får og geder vil, foruden risikoen for at få en bøde eller blive politianmeldt, samt få indflydelse på ens KO, betyde, at det sted, hvor dyrene har opholdt bliver pålagt 7 år restriktioner, herunder flytterestriktioner for andre får og geder, som måtte befinde sig på stedet, og det er uanset om de ulovligt indførte dyr returneres til deres oprindelsesland eller aflives.
 
Certifikaterne for hhv. avlsfår/-geder, får/geder til opfedning og slagtefår/-geder ligger i TRACES. De er med ændringen af TSE-forordningen blevet ændret, men de nye versioner er endnu ikke lagt i TRACES.
 
Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, der gælder, hvis du indfører dyr, der stammer fra områder, hvor der er restriktionszoner for Bluetongue.
 
Import fra tredjelande
Foruden de generelle regler for import er de specifikke regler vedrørende import af får og geder fra tredjelande beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015.

Får og geder kan kun importeres, hvis de kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som står i kolonne 1, 2 og 3 i skemaet i bilag I, del 1 i Forordning (EU) 206/2010. Det vil sige, at hvis landet ikke er på listen i bilaget til forordningen, så er import fra landet forbudt.

I samme bilag fremgår det af kolonne 4, hvilket af forordningens certifikater der kan anvendes til importen (fx OVI-X til tamfår/tamgeder til avl og/eller levebrug, og om der desuden er særlige krav (kolonne 4 og 5) fra de listede lande.

Det er afsenderlandets veterinære myndighed, der skal udarbejde og certificere det certifikat, som skal ledsage får/geder, der importeres til Danmark. Af certifikatmodellerne i forordningen fremgår det, hvilke krav dyrene og afsenderlandet skal leve op til.

Hvis landet, du ønsker at importere fra, ikke er opført i forordningens bilag I, del 1, er import forbudt.
 
Relevante links

OIE´s WAHIS interface

Lovstof og regler

Lovgivning om ind- og u​dførsel af levende dyr​ 

 ​
Ændret 18. december 2019