Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af hvirvelløse dyr

Der findes generelle regler ved indførsel af hvirvelløse dyr (invertebrata). Indføres de som forsøgsdyr eller ledsaget som kæledyr, skal man følge andre krav.

​​Indførsel af hvirvelløse dyr (invertebrata) skal ske i ov​​erensstemmelse med:
 
  • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

  • Bekendtgørelse  om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.


Hvirvelløse dyr er fx edderkopper, skorpioner, sommerfugle, larver, kakerlakker og snegle.

Hvirvelløse dyr, der stammer fra virksomheder m.v. (dog ikke fra forsøgsdyrsvirksomheder/ -institutioner), skal ved indførslen fra tredjelande være ledsaget af et certifikat, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, og som er udarbejdet i henhold til importkravene i La 23,0-2100. Du kan hente La 23,0-2100 i Certifikatdatabasen.

Gå til certifikatdatabasen

Importkravene, La 23,0-2100, gælder dog ikke ved indførsel af hvirvelløse dyr til forsøg eller hvirvelløse dyr, der som kæledyr ledsager deres ejer på dennes rejse og efter indførslen ikke skal sælges eller overdrages.

Overvejer du at købe sommerfuglelarver eller andre hvirvelløse dyr på nettet?
Du skal være opmærksom på, at der finder regler, der regulerer virksomheder og private personers mulighed for at få hvirvelløse dyr tilsendt fra udlandet, herunder sommerfuglelarver og edderkopper. Det gælder, uanset hvor de hvirvelløse dyr er købt, også ved køb på nettet.
 
På nuværende tidspunkt må hvirvelløse dyr ikke sendes til Danmark fra tredjelande.
 

Hvorfor er det​ ikke tilladt?

Hvirvelløse dyr, der importeres til Danmark fra et tredjeland, skal under transporten være ledsaget af et certifikat. For hvirvelløse dyr skal certifikatet være godkendt af Fødevarestyrelsen. Det er den kompetente myndighed i afsenderlandet, som skal udstede certifikatet i henhold til Fødevarestyrelsens importkrav i La 23,0-2100, inden forsendelsen kan afsendes til Danmark.
Gå til importkravene i La 23,0-2100

 

Hvad sker der, hvis du alligevel har indført hvirvelløse dyr fra udlandet?

Toldstyrelsen fører kontrol på området.
 
Har du bestilt hvirvelløse dyr, der sendes fra udlandet, og er din forsendelse blevet stoppet i tolden, vil Toldstyrelsen tage stilling til, om forsendelsen opfylder kravene for indførsel af hvirvelløse dyr til Danmark.
 
Hvis der er tvivl om det er tilladt at indføre disse dyrearter, vil du i første omgang modtage et brev fra Toldstyrelsen, der oplyser, at dyrene tilbageholdes. Du vil senere blive kontaktet af Fødevarestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvad der skal ske med de ulovligt indførte dyr.
 

Hvad med forsendelser indenfor EUs grænser?

Det er tilladt at købe hvirvelløse dyr, der sendes fra en forhandler i Danmark eller et andet EU-land.
 
Du skal også være opmærksom på, at ikke alle dyr må holdes af private som kæledyr.
 
​Hvirvelløse dyr til forsøg
Indførsel og import hvirvelløse dyr, der skal anvendes til forsøg, er omfattet af andre krav end dem, som er nævnt her på siden.
 

​Kæledyr
Rejser du selv med dit hvirvelløse dyr som kæledyr, og sker flytningen af dyret som følge af dit (ejers) behov for at rejse, kan dyret flyttes i overensstemmelse med kæledyrsforordningens krav.
 
 
Andre regler
Visse arter af hvirvelløse dyr må ikke holdes af privatpersoner i henhold til Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr.

Forbuddet betyder, at det ligeledes er forbudt at indføre arterne omfattet af bekendtgørelsen, medmindre de er bestemt til en dansk zoologisk have eller laboratorium.

Transit af forbudte arter igennem Danmark er dog tilladt.

Derudover kan hvirvelløse dyr være omfattet af CITES-regler, hvorfor det anbefales at kontakte Miljøstyrelsen.
 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 25. januar 2023