Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af kaniner og harer

Indførsel af kaniner og harer (lagomorpha) skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 55 af 15/01/2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Kaniner og harer, der indføres fra EU, skal ledsages af et certifikat fra​​ TRACES-systemet og leve op til kravene heri. Disse er nærmere beskr​​evet i Direktiv nr. 92/65/EØF.

Kaniner og harer, der indføres/importeres fra tredjelande, skal ved indførslen opfylde kravene i certifikatet ANIMAL HEALTH REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF RODENTS, HEDGEHOGS, GYMNURES AND TENRECS INTO DENMARK (La 23,0-2111), som kan hentes i Certifikatdatabasen. Dette gælder kaniner og harer, der stammer fra bedrifter m.v. (dog ikke forsøgsdyrsvirksomheder/-institutioner).

Certifikatdata​basen

Disse krav finder dog ikke anvendelse ved indførsel af kan​iner til forsøg eller kaniner, der ledsager deres ejer og ikke skal sælges eller overdrages (kæledyr).

Kaniner og harer til forsøg

​Tilladelse til indførsel af kaniner, der skal an​vendes til forsøg, kan gives efter forudgående ansøgning og på visse vilkår.


Kæledyr

Kaniner, der ledsager deres ejer, og s​​om ikke skal sælges eller overdrages, betragtes som kæledyr og skal således indføres efter reglerne for rejse med kæledyr.

Se emnesiden "Rejse med kæledyr" for mere inf​​​ormation.

"Rejse med kæledyr

 
Lovstof og regler
 
Ændret 19. juli 2021