Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af kvæg

Her kan du læse mere om de dyresundhedsmæssige krav for kvæg, der indføres fra EU eller importeres fra tredjelande.

​​​​​Ved kvæg forstås avls-, brugs- eller slagtedyr, holdt som husdyr (produktionsdyr) af arterne: Bos taurus (tamkvæg), Bison bison (amerikansk bison) og Bubalus bubalis (vandbøffel).

Øvrige kvægarter end de 3 ovenfor nævnte arter er omfattet af andre regler. Se under "Andre hovdyr".

 

Indførsel fra EU (samhandel) 

Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som er udarbejdet i TRACES, og leve op til kravene heri.
 
Det betyder bl​andt andet, at:
  • de er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge i afsendermedlemsstaten inden for 24 timer før afsendelsen,
  • hvert dyr er identificeret i henhold til EU-reglerne,
  • de ikke er underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.
​​For avls- og brugsdyr gælder desuden, at de skal have opholdt sig i én og samme besætn​ing siden fødslen eller i de sidste 30 dage forud for afsendelsen.
 

Supplerende krav i forhold til IBR/IPV og BVD

Fra besætninger, der har indsat kvæg fra EU- og samhandelslande eller tredjelande, skal der hver måned udtages og indsendes prøver til undersøgelse for antistoffer mod infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis (IBR/IPV) i de følgende 6 måneder og 12 måneder for bovin virus diarré (BVD) fra indførslen. Prøverne skal indsendes til undersøgelse på et officielt laboratorium. Læs mere i:​​

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser om IBR/IPV nr. 1438 af 11/11/2022.
Bekendtgørelse om BVD hos kvæg nr. 1449 af 12/12/2019.
 

Bluetongue i EU

Vær opmærksom på de særlige krav, der gælder, hvis du indfører dyr, der stammer fra områder, hvor der er restriktionszoner for Bluetongue.
 

Import fra tredjelande

Det er kun tilladt at importere kvæg til Danmark (EU), hvis dyrene kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i kolonne 1, 2 og 3 i bilag 1 til Rådets Forordning (EU) nr. 206/2010.
 
Hvis det land, man ønsker at importere kvæg fra, ikke fremgår af kolonne 1, 2 eller 3 i bilag 1, er import af kvæg forbudt.
 
Af bilag 1, kolonne 4, fremgår det, hvilke veterinærcertifikater der skal anvendes; dyrene skal opfylde kravene heri under hensyntagen til de særlige betingelser i bilag 1, kolonne 6, og skal, hvis det er angivet i kolonne 5, også opfylde eventuelle supplerende garantier, som kræves i det pågældende certifikat.
 
For kvæg er der to certifikattyper, som skal ledsage dyrene under transporten og være udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksportlandet:
  • BOV-X: for tamkvæg (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug.
  • BOV-Y: for tamkvæg (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import.
Hvis den ovennæ​vnte ce​rtifikattype, som passer til det kvæg, der ønskes importeret, ikke fremgår af kolonne 4 ud for det land, som du ønsker at importere fra, er import af kvæg forbudt.

Hvis der er udbrud af smitso​​mme husdyrsygdomme i afsenderlandet, kan der være midlertidigt forbud mod import af kvæg fra et ellers listet tredjeland.
 

Andre relevante informationer

 
 

Lovgivning

Læs mere om lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr

 
Ændret 24. november 2022