Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Infektiøs laryngotracheitis hos høns

Infektiøs laryngotracheitis (ILT) er en meget smitsom hønsesygdom. ​Sygdommen rammer høns, men er også set h​​​os fasaner og agerhøns.

ILT blev først rapporteret fra USA i 1924. Sygdommen findes over det meste af verden, også i Danmark.

ILT skyldes et herpesvirus og angriber luftvejene hos fuglene.

ILT angriber hønsefugle i alle aldre, men ses hyppigst hos unge høns. I den svære form ses der vejrtrækningsproblemer med hoste hos fuglene. Der sker en tiltagende forsnævring af luftrøret med slimdannelse, der kan være blodig. Fuglen vil stå med fremstrakt hoved og hals med vidt åbent næb, og vejrtrækningen er ofte hørbar. Der kan ses forandringer ved næsen, og der vil ligeledes kunne ses øjenbetændelse. Hos de hårdest angrebne fugle bliver slimhinder lilla i farven, og dyret vil dø i løbet af 3-4 dage. Andre høns vil komme sig og blive raske igen i løbet af 2-3 uger. Dødeligheden kan være op til 70 %.

I en mildere form ses der i en hønseflok let rallen, let hoste og hovedrysten, næseflåd og øjenbetændelse.

Lunger og luftsække er meget sjældent angrebet. Der kan derimod ses forandringer i reproduktionsorganer og nyrer.

Under et udbrud observeres et brat fald i æglægningen, men fugle, der kommer sig, kommer op på normal æglægning igen efter kort tid.

ILT diagnostiseres enten ved påvisning af virus i sekret fra luftvejene eller ved påvisning af antistoffer i blodprøver.

 
Smittespredning
Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det viser symptomer på sygdommen) er 6-12 dage.
 
Smittespredning sker gennem luften eller ved kontakt med slim fra luftvejene hos smittede fugle. Nogle høns, der har overlevet sygdommen, kan efterfølgende være smittebærere, ligesom høns vaccineret med en levende vaccine kan risikere at smitte.
 
ILT kan også spredes mekanisk ved transport i snavsede kasser eller ved personer med kontakt til en smittet besætning. Virus er modstandsdygtig og kan overleve uden for værten i flere uger.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Dyrlæger skal ved mistanke om forekomst af ILT udtage og indsende materiale til undersøgelse på SSI eller et andet af Fødevarestyrelsen hertil godkendte laboratorier. Konstateres der ILT i en fjerkræbesætning skal dyrlægen indberette dette til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen betaler for prøveundersøgelsen ved kliniske mistanker. Alle andre udgifter er Fødevarestyrelsen uvedkommende.
Forekomst
ILT forekommer i det meste af verden og med størst hyppighed i de dele, der har den største og tætteste hønsebestand.

ILT findes også med jævne mellemrum i Danmark.
 
Lovstof og regler
 ​
Ændret 27. januar 2021