Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Information vedrørende mærkning af slagtemetoder

 

Nogle forbrugere vil gerne kunne vælge, om de vil spise kød fra dyr, der er slagtet efter religiøse ritualer eller ej.

Hvad enten et dyr slagtes efter religiøse ritualer eller ej, stiller de danske regler krav om forudgående bedøvelse, og det er en betingelse, at slagtning af dyr efter religiøse ritualer foregår på et slagteri.

Du kan læse om reglerne i bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr, der supplerer EU’s forordning Nr. 1009/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. Find begge på lovstof-siden for dyrevelfærd under afsnittet om slagtning og aflivning.

Både kød fra halalslagtede dyr og fra andre dyr, som er slagtet på slagteri i Danmark, stammer derfor fra dyr, som er blevet bedøvet før slagtning.

Slagterier i Danmark må slagte dyr efter religiøse ritualer, når de kan vise at en væsentlig del af deres produktion er rettet mod befolkningsgrupper, der efterspørger kød fra dyr slagtet ved denne metode. Mange af de store slagterier i Danmark eksporterer en stor del af deres produktion til Mellemøsten, hvilket begrunder slagtning efter halalmetoden.

Læs mere om dyrevelfærd i forbindelse med rituel slagtning, herunder halalslagtning.

Mærkningsreglerne for fødevarer er reguleret på EU-plan, og medlemsstaterne har i fællesskab besluttet, hvilke oplysninger der skal være obligatoriske på en fødevare, som markedsføres indenfor EU. Mærkning af kød med slagtemetode (herunder halal) er ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent/detailhandler vælge frivilligt at mærke med slagtemetode, med den forudsætning, at forbrugeren ikke vildledes.

Da reglerne for mærkning af fødevarer er totalharmoniseret i EU, indebærer dette, at de enkelte medlemsstater ikke har mulighed for at fastsætte nationale regler på området. Såfremt man ønsker at indføre et krav om mærkning med slagtemetode, vil det derfor kræve en politisk beslutning på EU-plan.

EU-Kommissionen har i 2015 offentliggjort en rapport om en undersøgelse af muligheden for mærkning af kød fra dyr, der er slagtet uden forudgående bedøvelse. Rapporten har ikke umiddelbart givet anledning til fremsættelse af et beslutningsforslag på EU-plan.

Hvis man som forbruger vil undgå kød fra halalslagtede dyr, er mulighederne p.t. at gå efter kød, som producenten frivilligt har mærket med slagtemetoden – eller oplysning om, at det ikke er halalslagtet. Svinekød er ikke halalslagtet.

 

Ændret 11. september 2017