Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Koi herpesvirus infektion

Koi herpesvirus (KHV) er en virusbetinget sygdom hos karper. Sygdommen forårsages af koi herpesvirus.

​Hvidlige nekroser (dødt væv) i gællerne er et af de vigtigste tegn på KHV. Andre typiske tegn omfatter affarvning eller rødmen af huden, der også kan blive ru. Der kan være lokal eller total tab af epidermis, over- eller underproduktion af slim på hud og gæller. Der kan også ses nedsunkne øjne og blødninger i hud og ved finnebasis.

Under et sygdomsudbrud kan der være høj dødelighed (80-100 %). Alle aldersgrupper er modtagelige, men specielt yngre fisk på op til 1 år rammes hårdt ved infektion. Fiskene bliver sløve, separerer sig fra stimen og står langs tankens kant og gisper i overfladen. Nogle fisk kan udvise tegn på tab af balancen.
 
Smittespredning
KHV spredes ved flytning af inficerede æg eller fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Virus kan spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim. Unge fisk og fiskeyngel er mest modtagelige, men bliver mere resistente med alderen. Fisk der overlever et angreb af KHV kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer.
 ​
Behandling, bekæmpelse og kontrol
KHV kan kontrolleres ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Virus spredes gennem vand eller ved kontakt mellem inficerede fisk. Man bør undgå at flytte fisk eller benytte udstyr fra inficerede dambrug.
 
Forekomst
Sygdommen blev først observeret i et israelsk koi karpeopdræt, men har siden spredt sig til mange lande, herunder Danmark, hvortil den af og til forekommer i importerede koi karper. Blandt naturligt inficerede fisk er sygdommen kun blevet observeret hos karper dvs. hos almindelig karpe (Cyprinus carpio), koi karpe (C. carpio koi) og spøgelseskarpe (C. carpio koi). Sygdommen er temperaturafhængig og forekommer ved temperaturer mellem 16° og ​25ºC.
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. maj 2018