Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kompostering af køkken- og madaffald

Kompostering af køkken- og madaffald skal som hovedregel foregår i et godkendt komposteringsanlæg.

​​Definition af køkk​​en- og madaffald

Med køkken- og madaffald menes alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener.

Kompostering af køkken- og madaffald skal som udgangspunkt foregå på et komposteringsanlæg. Det er dog muligt at kompostere hos private og i små samfund på særlige betingelser.

Denne side drejer sig udelukkende om kravene i forordningerne om animalske biprodukter

Komposteringsanlæg

Virksomheder, der komposterer animalske biprodukter, herunder køkken- og madaffald, skal have en godkendelse som komposteringsanlæg. Det vil sige virksomheder, der omsætter ved enten at modtage materialer, der skal komposteres, eller afsætter komposten. Dette kan både være virksomheder, der alene er et komposteringsanlæg, og det kan være en virksomhed med flere aktiviteter.

Læs mere om godkendelse af komposteringsanlæg.

Undtagelser under særlige betingelser – hvor godkendelse af komposteringsanlæg ikke er påkrævet.

 • Privates hjemmekompostering af køkken- og madaffald
 • Kompostering af køkken- og madaffald i små samfund.

Læs betingelserne i de næste afsnit 

Privates hjemmekompostering af køkken- og madaffald

Når du hjemmekomposterer køkken- og madaffald, f.eks. sammen med haveaffald, skal du overholde kommunens regler på området.

Hjemmekompostering af køkken- og madaffald kræver ikke en godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Du skal overholde følgende særlige betingelser for hjemmekompostering:

 • Køkken- og madaffaldet skal være færdigkomposteret før det anvendes.
 • Komposten skal anvendes i den husstand, hvor køkken- og madaffaldet er indsamlet, og må ikke flyttes til andre steder.
 • Komposten må ikke opbevares eller bruges på steder, hvor der er kontakt til dyrehold, herunder høns og kælegrise.
 • Komposten må ikke anvendes på landbrugsjord. 
Kompostering af køkken- og madaffald i små samfund

Med små samfund menes der i denne sammenhæng f.eks. mindre og velafgrænsede fællesskaber, som haveforeninger, etage ejendomme, bolig foreninger, bolig komplekse, mindre landsbyer, småøer, festivaler og lignende.

Når du komposterer køkken- og madaffald i små samfund, skal du overholde kommunens regler på området.

Du skal overholde følgende særlige betingelser for kompostering i små samfund:

 • Køkken- og madaffaldet skal være færdigkomposteres før det anvendes.
 • Køkken- og madaffald, som komposteres, skal stamme fra det lille samfund hvor det er indsamlet, og den færdigkomposterede kompost skal anvendes i det samme lille samfund og må ikke flyttes ud af området.
 • Komposten kan kun anvendes i haver, parker, køkkenhaver og lignende.
 • Komposten må ikke anvendes på landbrugsjord.
 • Komposten må ikke opbevares eller bruges på steder, hvor det kommer i kontakt med dyrehold, herunder hobbyhøns eller hobbygrise.
 • Det skal sikres, at større vilde dyr ikke har adgang til køkken- og madaffaldet, f.eks. ved at komposteringen foregår i en lukket beholder.

 

Husk kommunens regler

De fleste kommuner har opstillet krav til kompostering, herunder hjemmekompostering. Du skal være opmærksom på, at disse krav kan være skrappere end Fødevarestyrelsens. Du kan læse mere på de fleste kommuners hjemmesider.


 
 

 

Ændret 1. august 2022