Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med tilbagetrækning og ulovlige produkter

Fødevarestyrelsen udfører kontrol, hvis der er farlige eller ulovlige produkter på markedet, som virksomhederne skal trække tilbage.

En virksomhed kan opdage eller erfare, at et produkt måske skal trækkes tilbage ved:

Når Fødevareberedskabet får viden om dette , vil det første skridt være at få fangenhederne i Fødevarestyrelsen til at vurdere farligheden eller lovligheden af det pågældende produkt. Resultatet af denne vurdering har betydning for den videre håndtering. Hvis produktet er hverken farligt eller ulovligt, vil kontrollen sende denne vurdering tilbage til virksomheden, og sagen vil blive lukket. Produktet kan derefter forsat frit omsættes.

Ulovligt produkt

Hvis fagkontoret vurderer, at produktet er ulovligt, kontakter Fødevareberedskabet de relevante fødevareenheder, som skal sørge for at informere virksomheden. Hvis Fødevarestyrelsen har behov for informationer fra et andet EU-medlemsland, kan Fødevareberedskabet oprette en sag i ANC/AAC, som bliver sendt til alle involverede lande for at orientere om, at de har modtaget et ulovligt produkt, eller at en udenlandsk virksomhed har produceret et ulovligt produkt. Fødevareberedskabet kan også bede andre lande om at besvare spørgsmål for at belyse sagen yderligere.

Farligt produkt

Hvis fagkontoret vurderer, at produktet er farligt, kontakter Fødevareberedskabet fødevareenhederne for at igangsætte en tilbagetrækningskontrol. Fødevarekontrolenheden sørger for at have kontakt med virksomheden, indhente relevante informationer herunder fuld sporbarheds oplysninger, samt kontrollere, at produktet bliver tilbagetrukket eller tilbagekaldt.

Hvis produktet er distribueret til udlandet, skal Fødevareberedskabet oprette en RASFF-notifikation for at orientere øvrige involverede lande. På den måde er alle de involverede lande løbende opdateret, hvis der sker noget nyt i sagen. Andre lande kan også opdatere RASFF notifikationen, f.eks. hvis der er yderligere distribution til Danmark.

 Læs mere her ​i tilbagetrækningsvejledningen​ 
​​