Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Uddannelsesbevis for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner

Her finder du information om, hvem der skal have gennemført kursus i hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner, og hvem der udbyder disse kurser.

Hvem er omfattet af uddannelseskravet? 
​Ikke alle personer er omfattet af kravet. Den besætningsansvarlige for hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner skal have bestået et kursus heri.

Kravet omfatter for det første kun landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner og for det andet kun den besætningsansvarlige. Derudover omfatter kravet kun besætninger over en vis størrelse. Kravet gælder i følgende situationer:
1) Svin: Hvis antallet af svin på CHR-nummeret er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:
a) 300 søer, gylte eller orner.
b) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning).
c) 6.000 smågrise (7 – 30 kg).
2) Malkekvæg: Hvis antallet af køer på CHR-nummeret er større end eller lig med følgende tærskelværdi:
a) 100 køer.
3) Æglæggende høner: Hvis antallet af æglæggende høner på CHR nummeret er større end eller lig med følgende tærskelværdi:
a) 350 æglæggende høner.


Er der på samme CHR-nummer flere besætninger med samme dyreart med forskellige besætningsansvarlige, er det det samlede antal dyr af dyrearten på CHR-nummeret, der er afgørende for, om den enkelte besætningsansvarlige er omfattet af krav om uddannelse.

Har den besætningsansvarlige ansvar for besætninger på forskellige CHR-numre, er det det samlede antal dyr af dyrearten på det enkelte CHR-nummer, der er afgørende for, om denne er omfattet af krav om uddannelse.

Er en person besætningsansvarlig for en del af en besætning, er denne omfattet af krav om uddannelse, hvis antallet af dyr af den pågældende dyreart på CHR-nummeret er lig med eller større end en eller flere af tærskelværdierne ovenfor.


Kravet om uddannelsesbevis kan opfyldes på flere måder

 

Ved deltagelse i kursus

Man kan opnå et uddannelsesbevis for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner efter deltagelse i et kursus med bestået afsluttende prøve afholdt af en kursusudbyder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen. Se hvem der er godkendt til at udbyde kurser nedenfor i afsnittet "Godkendte kursusudbydere".

Ved at have en bestemt uddannelse

Man opfylder uddannelseskravet ved at have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Landbrugsuddannelsen, jf. bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen.
 • Anden selvstændig uddannelse, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. kapitel 3 i bekendtgørelsen.

Man er derudover undtaget fra uddannelseskravet, hvis man har gennemført en kandidat i husdyrvidenskab eller er dyrlæge. 

Fødevarestyrelsen kan endelig i særlige situationer meddele dispensation fra uddannelseskravet.

Ved at have kvalifikationer, der anerkendes som ligestillet med uddannelsesbevis

Særligt for statsborgere fra EU-lande (men ikke Danmark), EØS-lande og nogle andre lande er der mulighed for, at de ikke behøver have et uddannelsesbevis for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner.

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til at udøve erhvervet som besætningsansvarlig, hvis personens erhvervsmæssige kvalifikationer kan anerkendes i medfør af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. For nærmere information om ansøgningens indhold og hvortil den skal sendes til henvises til bekendtgørelsens kapitel 4.

Hvis man er omfattet af reglerne, der gælder for statsborgere fra EU-lande (men ikke Danmark), EØS-lande og nogle andre lande, og udelukkende midlertidig og lejlighedsvis ønsker at udøve erhvervet som besætningsansvarlig, er der dog ikke krav om at søge om tilladelse hertil. Man indgiver en skriftlig anmeldelse, med det indhold, der fremgår af bekendtgørelsens § 19 forud for at man første gang påbegynder arbejdet som besætningsansvarlig. Anmeldelsen gælder for et år og skal fornyes forudgående for hvert efterfølgende år, hvor man ønsker midlertidigt og lejlighedsvis at udøve erhvervet som besætningsansvarlig.

Information til kursusudbydere

En kursusudbyder, der ønsker at afholde kurser til opnåelse af uddannelsesbevis vedrørende landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg eller æglæggende høner, skal først godkendes af Fødevarestyrelsen.  

Hvem udsteder uddannelsesbeviser?

Uddannelsesbevis udstedes af kursusudbyderen.

Formularer

Der er ikke formularer til brug for ansøgning om godkendelse som kursusudbyder eller kurser. Formular til udstedelse af uddannelsesbevis findes under Selvbetjening/Blanketter.

Klik her for at komme direkte til blanketten

 

Godkendte kursusudbydere

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende en kursusudbyder til at afholde kurser til opnåelse af uddannelsesbevis for svineproduktion, malkekvæghold eller hold af æglæggende høner.

Følgende kursusudbydere er godkendt af Fødevarestyrelsen til afholdelse af kurser: 

 • Dalum Landbrugsskole
  Landbrugsvej 65
  Hjallese
  5260 Odense S

CVR.nr. 53578217

www.dalumls.dk

Dalum Landbrugsskole er godkendt til afholdelse af flg. kurser:

  • Svinehold
  • Malkekvæghold

Yderligere oplysninger om udbud af kurser og tilmelding til kurser kan fås vil at rette henvendelse til de enkelte kursusudbydere.
 

Lovstof og regler

Bekendtgørelse nr. 650 af 31. maj 2018 om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner. Link til bekendtgørelsen.

Ændret 29. juli 2020