Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Landespecifik information vedrørende eksport af levende dyr

Denne side indeholder generel information om, hvordan besætninger kan søge om godkendelse til eksport af opdrættede dyr til særlige tredjelande samt specielle betingelser, som besætningen skal opfylde for de enkelte lande. Siden indeholder desuden links til lister over besætninger, der er godkendt til eksport af opdrættede dyr til særlige tredjelande.

​​​​​​​​​​​Argentina​​​​

Lister for besætninger for levende grise til reproduktion findes på denne hjemmeside for EU-delegationen i Argentina.
Klik på "Dinamarca – LISTADO COMPLETO ACTUALIZADO” og vælg faneblad CERDOS VIVOS REPROD.  Besætninger for levende grise til reproduktion.

Chile​

Lister for godkendte grisebesætninger til Chile​ findes på denne hjemmeside

Klik på ”Descargar archivo Excel completo” udenfor Danmark flaget.

SGA-excel dokument, avlsgrise: Under fanen Producto står godkendte grisebesætninger som ”Cerdos Reproductores”
 
SGA-excel dokument, karantæner til grise: Under fanen Producto står godkendte karantæner som ”Cerdos Reproductores (Cuarentena)”​​Colombia

ICA-listen. Lister for virksomheder godkendt til eksport af avlsgrise og øjenæg​​ findes på denne hjemmeside.


ICA-listen, avlsgrise: Vælg fanebladet País: Dinamarca à​​ Especie: Porcina. Under Producto kan skrives Porcinos Reproduccion, hvorefter de godkendte kommer frem. Ellers kan der blades gennem siderne, indtil der under fanen Producto står Porcinos Reproduccion.
 
ICA-listen, øjenæg: Vælg fanebladet País: Dinamarca à​ Especie: Acuicola.


Det Forenede Kongerige (United Kingdom, UK)Filippinerne ​​

International Handel er blevet gjort opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle godkendte rugerier til eksport at daggamle kyllinger til Filippinerne. Rugerier, der gerne vil eksporter daggamle kyllinger skal henvende sig til International Handel på 16@fvst.dk

Indonesien
International Handel er blevet gjort opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle godkendte besætninger til eksport at levende grise til Indonesien. Virksomheder, der gerne vil eksporter levende grise skal henvende sig til International Handel på 16@fvst.dk
Peru​​

Lister for virksomheder godkendt til eksport af øjenæg findes på denne hjemmeside.

For virksomheder godkendt til eksport af øjenæg: På dokumentet ”Lista actualizada de mercanías con análisis de riesgo favorable para ingresar al territorio nacional” tryk da på ”Descargar”. De godkendte virksomheder står under ”País de procedencia” og så ”Dinamarca”. 

Liste over godkendte avlssvinebe​sætninger til eksport til Rusland​


Thailand​

Liste over godkendte grisebesætninger til Thailand.


Liste over godkendte rugerier af daggamle kyllinger til Thai​land.​


Vietnam​

International Handel er blevet gjort opmærksom på, at der er krav om listning for eksport af daggamle kyllinger og rugeæg til Vietnam. Et dokument skal udfyldes og sendes til 16@fvst.dk, som videresender det til de vietnamesiske myndigheder.

Link til dokument:
 Ansøgningsskema til eksport af daggamle kyllinger og rugeæg til Vietnam.​Ændret 12. april 2023