Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over gældende eksportrestriktioner på fjerkræ og fjerkræprodukter

Lister over historiske udbrud af aviær influenza med gældende restriktioner, fra importlande, der stiller særlige krav udover EU-lovgivningen.

Historiske udbrud med gældende restriktioner, udover EU-lovgivning, fra importlande

I tilfælde af et udbrud af HPAI, oprettes en beskyttelseszone med en radius på 3 km og en overvågningszone med en radius på 10 km omkring den ramte bedrift. Alt fjerkræ og alle andre fugle i fangenskab på bedriften aflives omgående og kroppe samt æg bortskaffes, begge dele under offentligt tilsyn, jf. EU-lovgivningen, Jf. RÅDETS DIREKTIV 2005/94/EF af 20. december 2005.

I tilfælde af et udbrud af LPAI, oprettes en spærrezone med en radius på mindst 1 km omkring den ramte bedrift, jf. EU-lovgivningen, Jf. RÅDETS DIREKTIV 2005/94/EF af 20. december 2005.


Udbrudsperioder iht. OIE

Frihed kan erklæres 28 dage efter vask og desinfektion, som sker på startdatoen. Vær desuden opmærksom på, at attestationerne i certifikatet altid skal overholdes. 


Find desuden mere information om tidligere udbrud på Fødevarestyrelsens hjemmeside her

 Senest opdateret  2. september 2021 kl. 12.50​

HPAI 2020-2021 i Danmark

 

Lande, der har indført restriktioner udover EU-lovgivning   

Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 

Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område

/Zone


Rusland

 

19.11.2020-

Levende fjerkræ og rugeæg; fjerkrækød og fjerkrækød
produkter samt alle øvrige produkter der indeholder forarbejdet fjerkræ.

Desuden transit gennem Rusland af levende fugle

Hele Danmark

Undtagelse for
restriktion:  
Varer der har
gennemgået en
behandling, der
sikrer inaktivering
af AI virus jf. OIE
Terrestrial Animal
Health Code; foder
og foderadditiver
 til fjerkræ (ekskl.
foder og foder-
additiver af ikke-
animalsk oprindelse
samt kemisk og mikrobiologisk syntetiserede);
brugt udstyr til
opdræt, slagtning og opskæring af fjerkræ​

Hong Kong

Viborg kommune: 07.01.2021

kommune: 07.07.2021

Fjerkrækød (hele slagtekroppe, udskæringer og spiselige slagtebiprodukter) samt ferske og varmebehandlede fjerkræprodukter, inkl. æg, til human konsum. 

Varmebehandlede fjerkræprodukter eksporteres på eksportcertifikat OEC08​

Viborg og  Sønderborg  kommune

​ 

Ny Kaledonien

 

20.11.2020-08.04.2021

Restriktion ophævet for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra fjerkræ slagtet efter d. 08.04.2021.

Region
Midtjylland

Undtagelse for restriktion:  Fjerkrækød og fjerkrækød-produkter
der er behandlet på en måde der inaktiverer AI virus.

 

Bemærk også, at Ny Kaledonien har indført restriktioner i en række andre EU lande. Eksport
af kød og kødprodukter
med indhold af anden oprindelse end Dansk,
og som ikke er omfattet
af undtagelsen, kræver dokumentation for, at kødet ikke kommer fra områder underlagt restriktioner fra Ny Kaledonien

​Japan
​Japan har ophævet sine restriktioner pr. 21 oktober 2021
​​Fjerkrækød og produkter fra fjerkræ slagtet efter d. 21 oktober eksporteres. 

Æg og produkter af æg, fra æg lagt efter d. 21 oktober kan eksporteres.​

Sydafrika

18.11.2020-

Levende fjerkræ, duer og øvrige fugle; æg; fersk (inkl. frosset) fjerkrækød.

 

Hele Danmark

Undtagelse for restriktion:  SPF æg; varmebehandlede

 fjerkræ-
produkter til hvilke der allerede er udstedt gyldig veterinær import-tilladelse

Stop for udstedelse af certifikater for de berørte produkter, herunder erstatnings
certifikater der omdirigerer varer til Sydafrika.​

​Sydkorea
​Forbuddet er gældende for varer, som er afskibet fra og med 17.11.2020.

Varer der er afsendt 16.11.2020 og før vil blive underkastet yderligere HPAI test.


Fjerkræ, inkl. daggamle kyllinger, rugeæg, strudse, øvrige fugle, fjerkrækød og skalæg
​Hele Danmark
​Undtagelse for restriktion: Fjerkrækød, der er varmebehandlet jf. attestationerne i La 23,0-5611 "Varmebehandlet fjerkrækød og fjerkrækød-konserves til Sydkorea" bemærk i øvrigt attestation vedr. zoner.

 

Autoriserede produkter fra "Scope and Standards for Sterilisation, Pasteurisation and Process of Dedicated Products for Quarantine"​


Ukraine

 

 

17.11.2020-27.08.2021 ​

 

 

Levende fjerkræ, rugeæg og fjerkræprodukter

Fra zoner hvor HPAI udbrud er konstateret

Undtagelse for restriktion: Fjerkræprodukter der er behandlet på en måde, der inaktiverer AI virus.

Mexico

16.7.2021-

 

 

 

Som følge af udbrud af HPAI: Rugeæg og daggamle kyllinger fra region Sydjylland

Region Midtjylland

 

Filippinerne

23.03.2021-

Fjerkræ og fjerkræprodukter

Hele Danmark


 

 

LPAI 29.01.2020-04.05.2020 i Aalborg Kommune


Lande, der har indført restrik-tioner udover EU-lovgivning   

  Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 

Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område/Zone

Hong Kong

04.02.2020 - 15.05.2020 

Levende fjerkræ og fugle, fjerkrækød og -produkter, inkl. Ægprodukter 

Aalborg kommune

Produkter, som er produceret i eller stammer fra Aalborg kommune kan ikke eksporteres til Hong Kong i restriktionsperioden.

 

Hong Kong accepterer kun produkter produceret efter d. 15. maj 2020.

Japan

 

 

 

30.01.2020-13.05.2020

 

 

Fjerkræprodukter (undtagen fjer og dun)

 

Hele Danmark

 

 

 

Produkter produceret i restriktionsperioden må ikke eksporteres.

Malaysia

 

 

30.01.2020-15.05.2020 

 

Daggamle kyllinger, daggamle ællinger, rugeæg og fjerkrækød 

Hele Danmark 

Produkter, som er produceret i restriktionsperioden må ikke eksporteres 

 

Singapore

29.01.2020-11.05.2020

Fugle inkl. Prydfugle, fjerkrækød og fjerkræprodukter inkl. æg og ægprodukter

1 km radius rundt om de(n) berørte besætning(er) i Aalborg kommune

Tillægscertifikat (La 23,0-6538) skal anvendes.

Dette gælder fortsat efter ophævelse af restriktionen, for produkter slagtet, produceret eller pakket i restriktions-perioden. 

Se vejledning til brug af tillægscertifikater

Sidst opdateret d. 11-12-2020

 

 

LPAI 28.06.2019-01.10.2019 i Næstved

 

Lande, der har indført restriktioner udover EU-lovgivning   

Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 

Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område/Zone

Rusland

 

 

 

Færdige fødevarer

 

Certifikatet kan ikke anvendes for fjerkræprodukter, der stammer fra Næstved kommune

Hong Kong

02.07.2019 - 14.10.2019

 

Fjerkræ og fjerkræ-produkter (inklusiv æg) til humant konsum 

Næstved kommune

Produkter som er blevet produceret i Næstved Kommune eller er fremstillet på basis af produkter fra fjerkræ, der har oprindelse i eller er blevet transporteret gennem Næstved kommune i restriktionsperioden ikke kan eksporteres til Hong Kong.

 

FVST har pr. 05.07.2019 fået bekræftet af Hong Kongs myndigheder, at restriktionen vedrørende transport gennem restriktionsområdet udelukkende omfatter levende dyr.

Singapore

28.06.2019-08.10.2019

Fugle inkl. Prydfugle, fjerkrækød og fjerkræ-produkter inkl. æg og ægprodukter

1 km radius rundt om de(n) berørte besætning(er) i Næstved kommune

Tillægscertifikat (La 23,0-6419) skal anvendes.

Dette gælder fortsat efter ophævelse af restriktionen, for produkter slagtet, produceret eller pakket i restriktionsperioden.  Se vejledning til brug af tillægscertifikater.

Japan

04.06.2019-15.10.2019

Æg, ægprodukter og fjerkræ-produkter (undtagen fjer og dun)

Hele Danmark

 

Produkter indeholdende æg, fjerkræ eller produkter heraf og som er produceret i restriktionsperioden må ikke eksporteres

Malaysia

12.03.2019-25.10.2019

Daggamle kyllinger, daggamle ællinger, rugeæg og fjerkræ-produkter

Hele Danmark

Produkter, som er  produceret i restriktionsperioden må ikke eksporteres

Sidst opdateret d. 11-12-2020

 

 

LPAI 28.02.2019-17.06.2019 i Rebild og Middelfart kommune

 

Lande, der har indført restriktioner udover EU-lovgivning   

Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 

Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område/Zone

Hong Kong 

 

 

 

Rebild kommune 28.02.2019- 20.06.2019

 

Middelfart kommune 18.03.2019-20.06.2019

 

Fjerkræ (herunder slagtekrop, udskæringer og indmad) og fjerkræ-produkter (inklusiv æg) til human konsum.

Rebild kommune

 

 

 

Middelfart kommune

Produkter som er blevet produceret i, opbevaret i eller transporteret gennem Middelfart og Rebild Kommune eller er fremstillet på basis af fjerkræ, der har oprindelse i, er blevet slagtet i eller er blevet transporteret gennem Middelfart og Rebild kommune i deres respektive restriktionsperioder kan fortsat ikke eksporteres til Hong Kong

Japan

 

 

 

 

 

04.03.2019-20.06.2019

 

 

 

 

Fjerkræ og fjerkræ-produkter inkl. Æg og ægprodukter undtagen fjer og dun

 

Hele Danmark

 

 

 

 

 

Produkter, som er blevet produceret i restriktionsperioden, må ikke eksporteres

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

12.03.2019-25.10.2019

 

 

 

 

 

 

Levende fugle (inkl.

Prydfugle), fjerkræ og fjerkræ-produkter, herunder daggamle kyllinger, daggamle ællinger, rugeæg og fjerkrækød

 

Hele Danmark

 

 

 

 

 

 

 

Produkter, som er produceret i restriktionsperioden må ikke eksporteres

 

 

 

 

Singapore

Rebild kommune:

28.02.2019-04.07.2019

 

Middelfart kommune:

14.03.2019-04.07.2019

Fugle inkl. Prydfugle, fjerkrækød og fjerkræ-produkter inkl. æg pg ægprodukter

 

1 km radius rundt om de(n) berørte besætning(er) i hhv. Rebild og Middelfart kommune

 

Tillægscertifikat (La 23,0-6350 eller La 23,0-6411).

Dette gælder fortsat efter ophævelse af restriktionen, for produkter slagtet, produceret eller pakket i restriktionsperioden. Se vejledning til brug af tillægscertifikater

Sidst opdateret d. 11-12-2020

 

 

LPAI 05.05.2018-28.09.2018 i Vordingborg og Holstebro kommune 

 

Lande, der
har indført restriktioner udover EU-lovgivning   

  Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 


Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område/Zone

Hong Kong

 

Vordingborg kommune 03.07.2018 – 08.10.2018

 

Holstebro kommune 09.05.2018 – 16.08.2018

Levende fugle, fjerkræ og fjerkræ-produkter

Vordingborg kommune

 

 

 

Holstebro kommune

 

Produkter som er blevet produceret i, opbevaret i eller transporteret gennem Vordingborg og Holstebro Kommune eller som er fremstillet på basis af fjerkræ, der har oprindelse i, er blevet slagtet i eller er blevet transporteret gennem Vordingborg og Holstebro kommune i deres respektive restriktionsperioder

Japan

 

 

 

 

 

07.05.2018-26.09.2018

 

 

 

 

Fjerkræ og fjerkræ-produkter inkl. Æg og ægprodukter undtagen fjer og dun

 

Hele Danmark

 

 

 

 

 

Produkter, som er blevet produceret i restriktionsperioden, må ikke eksporteres

 

 

Malaysia

 

 

 

 

06.06.2018-10.10.2018

 

 

 

Levende fugle og rå fjerkræ-produkter

 

 

 

Hele Danmark

 

 

 

 

Produkter, som er blevet produceret i restriktionsperioden, må ikke eksporteres

 

Singapore

Vordingborg kommune:

04.07.2018-28.08.2018

 

Holstebro kommune:

07.05.2018-14.08.2018

 

Fugle inkl. Prydfugle, fjerkrækød og fjerkræ-produkter inkl. æg og ægprodukter

 

1 km radius rundt om de(n) berørte besætning(er) i hhv. Vordingborg og Holstebro kommune

 

Tillægscertifikat (La 23,0-6234 eller La 23,0-6153) skal anvendes.

Dette gælder fortsat efter ophævelse af restriktionen, for produkter slagtet, produceret eller pakket i restriktionsperioden. Se vejledning til brug af tillægscertifikater

Sidst opdateret d. 11-12-2020 

 

HPAI 21.11.16-22.02.17 i Helsingør Kommune 

 

Lande, der har indført
 restriktioner
udover EU-lovgivning   

 Særlig restriktion fra importlandet udover EU-lovgivning  ​ ​

Bemærkninger 

Restriktions
periode

Produkter underlagt restriktion

Land/Område/Zone

Rusland

1) For hele Danmark:

21.11.2016 – 18.04.2017

2) Regiona-lisering:

19.04.2017 -  14.08.2017

a) Færdige fødevarer

b) Fersk fjerkrækød og fjerkræ slagteaffald

 

Land og zoner

a) 1) Produkter produceret i perioden fra d. 21.11.2016 til og med d. 18.04.2017 kan ikke eksporteres til den russiske toldunion.

2) Produkter produceret i restriktionsperioden (begge datoer inkl.), som ikke stammer fra Helsingør-, Fredensborg- og Gribskov kommune kan eksporteres. Ved brug af certifikatet skal der til attestationen 4.6 tilføjes(3): "except for municipalities Helsingør, Fredensborg, Gribskov of Denmark"

b) 1) Produkter produceret i perioden fra d. 21.11.2016 til og med d. 18.04.2017 kan ikke eksporteres

2) Produkter produceret fra d. 19.04.2017, som ikke stammer fra Helsingør-, Fredensborg- og Gribskov kommune, kan eksporteres på La 23,0-2549. (Levende fjerkræ i transit gennem berørte kommuner tillades ikke). Certifikatets sundhedsattestation om administrativ enhed (punkt 4.3) skal derfor tilrettes med følgende tekst (3):

 "except for municipalities Helsingør, Fredensborg, Gribskov of Denmark".

 

Hong Kong

22.11.2016 – 27.02.2017

Fjerkræ (herunder slagtekrop, udskæringer og indmad) og fjerkræ-produkter (inklusiv æg) til human konsum

Helsingør, Fredensborg
eller Gribskov kommuner

Produkter som er blevet produceret i, opbevaret i eller transporteret gennem Helsingør, Fredensborg eller Gribskov kommuner eller som er fremstillet på basis af fjerkræ, der har oprindelse i, er blevet slagtet i eller er blevet transporteret gennem Helsingør, Fredensborg eller Gribskov kommuner i restriktionsperioden

Japan

 

 

 

 

21.11.2016-14.03.2017

 

 

 

Fjerkrækød og fjerkræ-produkter inkl. æg

 

 

Hele Danmark

 

 

 

 

Produkter, som er blevet produceret i restriktionsperioden, må ikke eksporteres

 

Ukraine

 

 

 

 

 

 

Rusland/

Toldunionen

01.02.2017-21.12.2019

 

 

 

 

 

19.04.2017-14.08.2017

Levende fjerkræ, fjerkræ-produkter (inkl. æg) og råvarer produceret af fjerkræ

 

 

 

Levende fjerkræ, fjerkrækød, færdige fødevarer produceret fra fjerkræ-produkter og foder

Hovedstads
regionen

 

 

 

 

 

 

Helsingør-, Fredensborg- og  Gribskov kommune

Produkter, som ikke stammer fra eller er produceret i Hovedstadsregionen i restriktionsperioden, kan eksporteres

 

Produkter, som ikke stammer fra eller er produceret i Helsingør-, Fredensborg- og Gribskov kommune, i restriktionsperioden, kan eksporteres. (Levende fjerkræ i transit gennem berørte kommuner tillades ikke). Certifikatets sundhedsattestation om administrativ enhed skal derfor tilrettes med følgende tekst: "except for municipalities Helsingør, Fredensborg, Gribskov of Denmark".

Sidst opdateret d. 11-12-2020


Ændret 28. oktober 2021