Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information

Denne side indeholder generel information om, hvordan fødevarevirksomheder kan søge om godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande samt specielle betingelser, som virksomheden skal opfylde for de enkelte lande. Siden indeholder desuden links til lister over virksomheder, der er godkendt til eksport af visse fødevarer til særlige tredjelande.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ansøgning om godkendelse til e​ksport til særlige tredjelande: Generel informati​​on om fremgangsmåde

​​

Fremgangsmå​de ved ansøgning om​ godkendelse og ændring, gældende fra 1 januar 2022 - senest ændret 4. november 2022

Lister over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecif​ik information​​​.​

Algeriet

Liste over godken​dte okse​​​​kødsvirksomheder (afventer inspektionsrapport).​​

Argentina

Lister findes på denne h​​jemmeside for EU delegationen i Argentin​​a, klik på "Dinamarca"

Faneb​​lad LACTEOS: Mælkeproduktvirksomheder
Faneblad CARNE PORCINA FRESCA: Fersk/frosset svinekød
Faneblad CARNE PORCINA PROCESADA: Svinekødprodukter
Faneblad PANCREAS PORCINO: Svinebugspytkirtler
Faneblad PESC​​A: Fiskeprodukter​

Virksomhedsko​der i kolonne TIPO DE​ ESTABLECIEMENTO (V​​irksomhedstype):

F: Slagteri, E: Forarbejdningsvirksomhed, D: Køle-/frysehus

Dyreart i kolonne ESPECIE: B: Okse, P: Svin, C: Ged, A: Fjerkræ, O: Får, Pe: Fisk, E: H​​est​​​​


Belarus​

Særlige krav vedrørende eksport af fødev​arer til Belarus.

​​

Brasilien

Liste over godkendte fødevarevirksomheder ses på de brasilianske myndigheders hjemmeside.​

Væl​g lan​​d

Pai​s: DINAMARCA (Danmark) eller GROENLÂNDIA (Grønland)

Indtast autorisationsnummer (N°Controle) eller søg alle virksomheder frem inden for et område (Area), vælg:

Carne e Derivados  (Kød- og kødproduktvirksomheder), eller

Leite e Derivados (Mælk og mælkeproduktvirksomheder), eller

Pescados e Derivados (fisk og fiskeproduktvirksomheder)  

Tryk derefter på: Consultar​​

Vejledning om a​​nsøgning om godkendelse af fødevarevirksomheder, Brasilien

Vejledning om produktregistrering (gældende), Brasilien

Vejledning om produkt- og etiketregistrering (historisk), Brasilien

Canada

Kød og kødprodukter

Liste over godkendt​​e kød- og kødproduktvirksomheder ses på dette link til de canadiske myndigheders hjemmeside. Vælg country: Denmark, tryk på: "Submit"

Link til de canadiske myndigheders hjemmeside

Forklaring på aktivitetskoder ses nederst på siden ved tryk på: "Functional Activity Codes".​

Ansø​gningsformular til Canada (kød og kødprodukter)

​​Felterne under den gult markerede overskrift udfyldes. Virksomheden indsender skemaet elektronisk (ikke scannet​) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel.

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Canada

Særlige krav vedrørende eksport af fersk fjerkrækød til Canada

Ægpr​odukter

Liste over godkendte ​ægproduktvirksomheder, Canada

Ansøgningsformular til Canada (Ægprodukter)


Chile

​​​Liste over virksomhed​​er godkendt til eksport, findes på de chilenske myndigheders hjemmeside:

Link til de chilenske myndigheder​​s hjemmeside

Klik på "Descargar archivo Excel completo" ved det enkelte land.

I det excelark, der kommer frem, kan der sorteres i virksomhederne i kolonnen PAIS. Klik til højre for PAIS og søg enten på en specifik virksomhed, eller markér alene "Dinamarca" hvorved alle danske godkendte virksomheder kan søges frem:

Mælkeprodukter (lácteos)
Slagterier, svinekød (cerdo)
Slagterier, oksekød (bovino)
Kødproduktvirksomheder
Tarmvirksomheder (casings)​

Ansøgningsformular til brug ved ansø​gning om godkendelse til eksport af animalske fødevarer til C​​hile.

Ansøgningsformular til eksport af animalske fødevarer til Chile

​Den udfyldte og underskrevne formular indsendes scannet til Fødevarestyrelsen, International handel,​ via den lokale​ Fødevarekontrolenhed/Kødkontrollen. Oplysninger om produkter skal være udfyldt på spansk.

Formularen udfyldes af virksomheden og underskrives af kontrolenheden/Kødkontrollen.

Ansøgervirksomheden skal også udfylde dette excel-ark som sendes til den lokale kontrolenhed/Kødkontrollen sammen med ansøgningsformularen:
Excel-ark  til brug ved ansøgning, Chile

Excelfilen (scannes ikke) indsendes af kontrolenheden/Kødkontrollen til Fødevarestyrelsen, Internationa​​l handel, sammen med den scannede ansøgningsformular.​

Colombia

Virksomheder, som er godkendt til eksport af svinekød, mælkeprodukter eller æggeprodukter til Colombia​, skal være opført på både ICA-listen og INVIMA-listen. 

IC​​A-listen, svinekød: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Porcina.
ICA-listen, mælkeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Bovina.
ICA-listen, æggeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Aviar​

ICA​​-listen

INVIMA-​listen​​​

Efter åbni​​​ng af INVIMA siden klik på "Importaciones", derefter "Consideraciones previas" og klik derefter på linket:

 • La planta que fabrica el producto que usted desea importar debe contar la autorización de Invima: Establecimientos autorizados por el Invima para importar alimentos de mayor riesgo en salud de terceros países

Vælg/skriv "Ctrl F" og skriv derefter "Dinamarca" i boksen der kommer frem. Listen viser nu de danske​​ virksomheder.

Vejledning om ansøgning om godkendelse til eksport af svinekød til Colombia

Costa Rica

Liste over virksomheder godkendt til eksport af mælkeprodukter, ægprodukter, gelatine/ kollagen og fiskepr​​odukter til Costa Rica:
Link til liste på myndigheden i Costa Rica's hjemmeside

Under "Documentos" vælg "Estableciementos habilitados para exportar a Costa Rica" og vælg derefter faneblad "Dinamarca" i excel-arket.

Formular til brug ved ansøgning, for mælkeproduktvirksomheder, Costa Rica

Formular til brug ved ansøgning, for fiskeproduktvirksomheder, Costa Rica

Det Forenede Kongerige  (United Kingdom, UK)

Guide til EU-regler vedr​ørende transit gennem Storbritannien samt UK's regler for transit

Information om registrering af autoriserede fødevarevirksomheder i TRACES NT

Information om eksportcertifikater til Storbritannien

FAQ om eksport til Storbritannien i forbindelse ​​med BREXIT

Egypten

Liste over virksomheder godkendt til eksport af​​ okse- og fjerkrækød samt produkter heraf, Egypten

Filippinerne

Liste over vi​​​rksomheder godkendt til eksport af svinekød, oksekød og fjerkrækød samt produkter heraf, Filippinerne

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Filippin​erne​​

H​​​ongkong

Information kommer senere.

Indien​​​​​​​
De indiske myndigheder (FSSAI) er i gang med at registrere virksomheder på deres hjemmeside, og det er Fødevarestyrelsens forståelse, at virksomheder, der har sendt et ansøgningsskema til os, indtil videre kan eksportere produkter i de ansøgte produktkategorier, selvom virksomheden endnu ikke fremgår af listen.​

​Liste over godkendt​​e danske fødevarevirksomheder ses på dette link til de indiske myndigheders hjemmeside. Vælg country: Denmark.

Liste over godkendte grønlanske fiskevirksomheder ses på dette link til de indiske myndigheders hjemmeside. Vælg country: Greenland.

Indonesien

Liste over godkendte svinekødvirksom​heder, Indonesien

Ansøgningsskema til svinekødvirksomheder, Indonesien

Japan

Liste over virksomheder godke​​​ndt til eksport af svinekød og svinekødprodukter, Japan

Liste over virksomheder godkendt til eksport af oksekød, Japan

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Japan

Liste over virksomheder godkendt til eksport af fjerkrækød, Japan.

Liste over virksomheder godkendt til eksport af fjerkræprodukter på dåse til Japan

Liste over virksomheder godkendt til eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter til Japan​​​


Kina

Herunder findes information om lis​ter over registrerede/godkendte fødevarevirksomheder og ​generel information vedrørende eksport af fødevarer til Kina. Ansøgningsformularer til de enkelte produktkategorier og øvrig produktspecifik information kan findes på følgende side: Eksport af fødevarer til Kina - ansøgningsformularer og produktspecifik information

Kinesisk lovgivning (g​enerelle krav til fødevarev​irksomheder)

GB 14881-2013 Gen​​eral Hygiene Regulation for Food Production

GB 29921-2013 Maximum Levels of Pathogenic Bacteria in Foods​

GB/T 27341-2009 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System - General Requirements for Food Processing Plant

GB 5749-2006 Standards for Drinking Water Quality

Lis​​t​​​​er


Kød og k​ødprodu​kter

Liste over danske virksomheder som er godkendt til eksport af svinekød (inkl. spiselige slagtebiprodukter af svin) og kødprodukter af svin til Kina 

Øvrige fød​evarer​

Lister over registrerede/godkendte fødevarevirksomheder findes på de kinesiske myndig​​heders hjemmeside

Vælg 所在国家(地区)COUNTRY(REGION): DNK-丹麦-Denmark​ eller GRL - 格陵兰-Greenland

Vælg den relevante produktkategori under 产品类别 CATEGORY. Hver produktkategori har en talkode, hvor de første to cifre i koden repræsenterer den overordnede produktkategori, jf. nedenstående:

 • ​01 Kød og kødprodukter
 • 02 Tarme (saltede eller tørrede pølseskind)
 • 03 Kubilose og kubiloseprodukter
 • 04 Produkter af bier (honning, royal jelly mv.)
 • 05 Æg og ægprodukter
 • 06 Spiselige olie og fedtstoffer
 • 07 Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter o.lign.)
 • 08 Spiselige kornprodukter og frø
 • 09 Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt
 • 10 Friske og dehydrerede grøntsager og bønner
 • 11 Krydderier
 • 12 Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner 
 • 13 Tørret frugt
 • 14 Ikke-ristet kaffe og kakaobønner
 • 15 Fødevarer til særlig ernæring 
 • 16 Funktionelle Fødevarer: Fødevarer som anpriser en særlig sundhedsmæssig funktion via vitaminer, mineraler mv.
 • 17 Mælkeprodukter 
 • 18 Akvatiske produkter 
 • 32 Frossen frugt​

For øvrige produk​tkategorier (talkode 19-31) er der krav om selvregistrering.

For akvatiske produkter, svinebugspytkirtler til industrielt brug og mælkeprodukter er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at de kinesiske myndigheder indtil videre betragter nedenstående eksisterende lister over godkendte virksomheder som gældende:​

Liste over godken​​​dte fiskevirksomheder til eksport fra Danmark til Kina

Liste over godkendte fiskevirksomheder til eksport fra Grønland til Kina

Liste over slagterier godkendt til eksport af svinebugspytkirtler til industrielt brug, ikke til fødevarer, Kina

Liste over godkendte mælkeproduktvirksomheder til Kina (excl. moderm​​ælkserstatning​)​

Liste over godkendte mælkeproduktvirksomheder til Kina (modermælkserstatning)

Oprettelse af konto og ansøgning i CIFE​​​R om godke​​ndelse, æn​​dring og regodkendelse ​

En foru​dsætning for, at en virksomhed kan ans​øge om godkendelse til eksport til Kina, er, at virksomheden får oprettet en konto i CIFER. Denne guide beskriver hvordan og beskriver desuden fremgangsmåden i forbindelse med ændring af eksisterende godkendelse samt regodkendelse (fornyelse) af en eksisterende godkendelse:​
Oprettelse af konto og ansøgning i CIFER​​​​​​ (senest opdateret 15.03.2023)​​

Erklæring til brug for virksomheden i forbindelse med færdiggørelse af regist​​reringsoplysninger i CIFER

Erklæringen kan uploades af virksomheden i forbindelse med "modification" ansøgning (se ovenstående guide om oprettelse af konto og ansøgning i CIFER)  i feltet "Supporting materials to modify information". Erklæringen kan kun bruges i forbindelse med færdiggørelse af registreringsoplysninger forud for ansøgning om regodkendelse. Erklæringen kan således ikke bruges i forbindelse med andre typer "modification" ansøgninger, som drejer sig om ændring af registreringsoplysninger.

Bemærk: Erklæringen er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og er ikke officielt godkendt af de kinesiske myndigheder.​


Erklæring til brug for virksomheden i forbindelse med ansøgning om fornyels​e af godkendelse (regodkendelse) i CIFER​

I forbindelse med ansøgning om fornyelse af godkendelse (regodkendelse) skal virksomheden udfylde, underskrive og uploade en erklæring, som kan downloades på kinesisk fra CIFER. Erklæringen findes oversat til engelsk her:


Mær​kn​in​g

Mærkning af fødevare​r til Kina, gældende fra 1. januar 2022

Nummerering af ​​certifikater for fødevarer til Kina​

 • Alle typer fødevarecertifikater til Kina skal i fremtiden nummereres som følger: DK-XXXX-0000000-YYYY.
 • DK er ISO-koden for Danmark. ISO-koden skal altid påføres.​
 • XXXX er godkendelsesnummeret for virksomheden. Godkendelsesnummeret kan indeholde op til 4 cifre. Hvis godkendelsesnummeret er på mindre end 4 cifre, angives kun det antal cifre, som nummeret indeholder; der udfyldes ikke med 0.
 • 0000000 er serienummeret, hvilket er nummeret på det ark vandmærkepapir, som certifikatet er trykt på. Bemærk, at dette nummer indeholder 7 cifre, og serienummeret skal være større end 2.000.000.
 • YYYY er årstallet.
 • Godkendelsesnummeret skal være fra den virksomhed, der fysisk afsender fødevarerne.
 • Såfremt der er tale om reeksport fra andre lande, må godkendelsesnumre fra udenlandske virksomheder ikke indgå som godkendelsesnummer.
 • ​Såfremt partiet afsendes fra en virksomhed/lager, som ikke har noget godkendelsesnummer, skal man anvende det postnummer, hvor eksportvirksomheden er beliggende

​Bemærk, at d​er altid skal være bindestreg mellem de forskellige grupper af numre, som angivet ovenfor.​

Korea (Sydkorea)

Liste o​​​ver svinek​ød- og svinekødproduktvirksomheder godkendt af APQA, Korea

Liste over godkendte fjerkrækød- og fjerkrækødproduktvirksomheder godkendt af APQA, Korea​

Liste over godkendte oksekø​​ds​virksomheder godkendt af APQA, Korea

Liste over mælkeproduktvirksomheder, æggeproduktvirksomheder og kødvirksomheder registreret af MFDS, Sydkorea på MFDS's hjemmeside

Vælg: Petition Application>List of Registered Foreign Food Facility ELLER List of Registered ​Livestock Establishments (kød-, mælke-, ægproduktvirksomheder) ​

Skriv Country: Denmark, vælg Type of Business: ALL eller vælg specifik kategori.

Tryk på Search.​

Vejledning om særlig registrering og godkendelse af virksomheder, der eksporterer animalsk​​e fødevarer til Korea

Ansøgningsformular og APQA tjekliste for svinekødvirksomheder, Korea

Vejledning til APQA tjeklisten for svinekødvirksomheder, Korea

Ansøgningsformular og APQA tjekliste​for fjerkrækødvirksomheder, Korea

Vejledning til APQA tjeklisten for fjerkrækødvirksomheder, Korea


Formular til brug ved æ​ndring i navn mm. (myndigheden MAFRA/APQA)​.​​​​

Formular til brug ved ændring i navn mm. (myndigheden MFDS).

Ved ændring af navn vil virksomheden modtage et brev fra Fødevarestyrelsen, der bekræfter navneændringen​.​​​


Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Sydkorea

Malaysia​

Liste over godke​​​ndte svinekødvirksomheder, Malaysia

Ansøgningsskema for svinekødvirksomheder, Malaysia

Annual Performance Evaluation Report, Malaysia

Liste over godkendte fjerkræslagterier, Malaysia

Liste over virksomheder godkendt til eksport af mælkeprodukter fra Danmark til Malaysia ses på de malaysiske myndigheders hjemmeside

Vælg "Import", efter fold-ud klikkes på ​Dairy products under punkt 11. Landene på listen er ordnet alfabetisk i kolonnen "country", danske virksomheder har koden DK i denne kolonne.​

Ansøgn​​ingsskema for mælkeproduktvirksomheder,​​ Malaysia

Særlige k​​rav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Malaysia

Mexico

Liste​​ over godkendte kød- og kødproduktvirksomheder, Mexico​​

Panama

​​​Liste over godkendte fødevarevirksomheder i Panama på AUPSA's hjemmeside​​​

Rusland​

Lister over godkendte virkso​​mheder, Rusland

Vejledning om eksport af kølet k​​ød til Rusland

Læs mere om eksport til Rusland generelt på siden "Eksport til Rusland" (side på FVST.dk)

Læs mere om importforbud i forbindelse med den russiske embargo her (side på FVST.dk)

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Rusland

Saudi Arabien

Link til de Saudiarabiske myn​dighe​​​​ders hjemmeside​

Vælg land (country): Denmark ​​​og derefter virksomheder i godkendte produktkategorier:

​Kød og kødprodukter (Meat and meat products)​, vælg godken​​dte virksomheder​ i kategorierne oksekød (bovine), fjerkrækød (​poultry meat), fjerkrækødprodukter (poultry meat products).

Mælkeprodukter (milk and milk products), vælg godkendte virksomheder​​ i kategorierne mælkeprodukter (​dairy products), modermælkserstatning (breast milk substitutes)​.

Saudiarabiske regler fo​r fødevarevirksom​​heder​

SFDA​ Food Hygiene Requirements

GSO 1694/ 2005 General Principles of Food Hygiene

SFDA.FD 21/2018 Hygiejneregler for fødevarevirksomheder og deres personale

Singapore

Lis​​te over virksomheder godkendt til eksport af ægprodukter til Singapore kan søges på Singapore Food Agency's hjemmeside​

Vælg Country: Denmark, Category: Processe​d egg, tryk på Seach​.

Liste over g​​odkendte leverandører af skalæg (table eggs) til Singapore

Liste over virks​​omheder godkendt til eksport af oksekød og/eller oksekødprodukter til Singapore kan søges på Singapore Food Agency's hjemmeside.
Gå tilSingapore Food Agency's hjemmeside

Vælg Country: D​enmark, Category: All, Species: Beef/ Veal, tryk på Search.

Liste over virksomheder g​​​odkendt til eksport af kølet (ikke-frosset) svinekød  til Singapore kan søges på Singapore Food Agency's hjemmeside.
Gå til Singapore Food Agency's hjemmeside

​​Vælg Country: Denmark, Category: All, Species: Pork, tryk på Search.

Ansøgningsformular til kødproduktvirksomheder (oksekød), Singapore

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Singapore

Sydafrika

Liste​​ over virksomheder godkendt til eksport af svinekød og fjerkrækød til Sydafrika kan søges på Sydafrikas myndigheders hjemmeside.
Gå til Sydafrikas myndigheders hjemmeside​

Vælg Enter Country: Denmark, tryk på R​un Query.

Obs. listen indeholder en række virksomheder godkendt til species "R-Red meat". Denne betegnelse bruges for oksekø​​d, som dog i en del år ikke har kunnet eksporteres til Sydafrika, og fortsat (juni 2022) ikke kan eksporteres til Sydafrika.​

Taiwan

Liste over godkendte k​ød- og​​ kødproduktvirksomheder, Taiwan

Liste over godkendte danske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside. (Information kommer snarest)

Liste over godkendte grønlandske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside.​ (Information kommer snarest)


Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Taiwan

Thailand

Liste over godkendte virksomheder til ek​​sport af varmebehandlede produkter, Thailand

USA

Liste​​ over godkendte kød- og kødproduktvirksomheder, USA

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til USA, gældende fra d. 11. maj 2022

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til USA, gældende fra 15. maj 2021

Vejledning til særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til USA

Vietnam

Liste over godkendte fiskevir​ksomheder til eksport til Vietnam fra Danmark:

Link til de vietnamesiske myndighedes hjemmeside

Liste over godkendte fiskevirksomhede​r til eksport til Vietnam fra Grønland:

Link til de Vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Liste over godkendte virksomheder: Svinek​​​ød, oksekød, fjerkrækød, Vietnam:

Link til de vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema til Vietnam

Vietnamesiske grænseværdier for animalske produkterÆndret 25. maj 2023