Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information

Denne side indeholder generel information om, hvordan fødevarevirksomheder kan søge om godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande samt specielle betingelser, som virksomheden skal opfylde for de enkelte lande. Siden indeholder desuden links til lister over virksomheder, der er godkendt til eksport af visse fødevarer til særlige tredjelande.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tredjelande. Generel information om fremgangsmåde

​Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse og ændring, gældende fra 1. januar 2022 - OBS nye retningslinjer for Kina

Lister over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information​

Algeriet
Liste over godkendte oksekødsvirksomheder (afventer inspektionsrapport).
 
Argentina
Lister findes på denne hjemmeside for EU delegationen i Argentina, klik på "Dinamarca":

Faneblad LACTEOS: Mælkeproduktvirksomheder
Faneblad CARNE PORCINA FRESCA: Fersk/frosset svinekød
Faneblad CARNE PORCINA PROCESADA: Svinekødprodukter
Faneblad PANCREAS PORCINO: Svinebugspytkirtler
Faneblad PESCA: Fiskeprodukter

Virksomhedskoder i kolonne TIPO DE ESTABLECIEMENTO (Virksomhedstype):
F: Slagteri, E: Forarbejdningsvirksomhed, D: Køle-/frysehus

Dyreart i kolonne ESPECIE: B: Okse, P: Svin, C: Ged, A: Fjerkræ, O: Får, Pe: Fisk, E: Hest
 
Brasilien

Vælg land:
Pais: DINAMARCA (Danmark) eller GROENLÂNDIA (Grønland)
Indtast autorisationsnummer (N°Controle) eller søg alle virksomheder frem inden for et område (Area), vælg:
Carne e Derivados  (Kød- og kødproduktvirksomheder), eller
Leite e Derivados (Mælk og mælkeproduktvirksomheder), eller
Pescados e Derivados (fisk og fiskeproduktvirksomheder)  
Tryk derefter på: Consultar
 
 
 
 
Canada

Kød og kødpro​​dukter

Liste over godkendte kød- og kødproduktvirksomheder ses på dette link til de canadiske myndigheders hjemmeside. Vælg country: Denmark, tryk på: "Submit"
Link til de canadiske myndigheders hjemmeside
Forklaring på aktivitetskoder ses nederst på siden ved tryk på: "Functional Activity Codes". 
   
Felterne under den gult markerede overskrift udfyldes. Virksomheden indsender skemaet elektronisk (ikke scannet) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel.
 


Ægpr​odukter

 
Felterne under den gult markerede overskrift udfyldes. Virksomheden indsender skemaet elektronisk (ikke scannet) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel.

Chile
​​​Liste over virksomheder godkendt til eksport, findes på de chilenske myndigheders hjemmeside:
 Klik på "Establecimientos de la Unión Europea"
I det excelark, der kommer frem, kan der sorteres i virksomhederne i kolonnen PAIS. Klik til højre for PAIS og søg enten på en specifik virksomhed, eller markér alene "Dinamarca" hvorved alle danske godkendte virksomheder kan søges frem:
Mælkeprodukter (lácteos)
Slagterier, svinekød (cerdo)
Slagterier, oksekød (bovino)
Kødproduktvirksomheder
Tarmvirksomheder (casings) 

Ansøgningsformular til brug ved ansø​gning om godkendelse til eksport af animalske fødevarer til Chile. 
Den udfyldte og underskrevne formular indsendes scannet til Fødevarestyrelsen, International handel,​ via den lokale Fødevarekontrolenhed/Kødkontrollen. Oplysninger om produkter skal være udfyldt på spansk.
Formularen udfyldes af virksomheden og underskrives af kontrolenheden/Kødkontrollen.
 
Ansøgervirksomheden skal også udfylde dette excel-ark som sendes til den lokale kontrolenhed/Kødkontrollen sammen med ansøgningsformularen:
Excelfilen (scannes ikke) indsendes af kontrolenheden/Kødkontrollen til Fødevarestyrelsen, International handel, sammen med den scannede ansøgningsformular.
 
Colombia
Virksomheder, som er godkendt til eksport af svinekød, mælkeprodukter eller æggeprodukter til Colombia, skal være opført på både ICA-listen og INVIMA-listen.
 
ICA-listen, svinekød: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Porcina.
ICA-listen, mælkeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Bovina.
ICA-listen, æggeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Aviar
 
 

 
Costa Rica
Liste over virksomheder godkendt til eksport af mælkeprodukter, ægprodukter, gelatine/ kollagen og fiskeprodukter til Costa Rica:
Under "Documentos" vælg "Estableciementos habilitados para exportar a Costa Rica" og vælg derefter faneblad "Dinamarca" i excel-arket.
 

Det Forenede Kongerige  (United Kingdom, UK)
 

 

Egypten
 
Filippinerne
 
 
Hvide​rusland​

Indonesien
 
 
Japan
 
 
 
Kina
Herunder findes information om lister over registrerede/godkendte fødevarevirksomheder og ​generel information vedrørende eksport af fødevarer til Kina. Ansøgningsformularer til de enkelte produktkategorier og øvrig produktspecifik information kan findes på følgende side: Eksport af fødevarer til Kina - ansøgningsformularer og produktspecifik information (side på FVST.dk)​​​

List​​er

Lister over registrerede/godkendte fødevarevirksomheder findes på de kinesiske myndigheders hjemmeside: https://ciferquery.singlewindow.cn/​

Vælg 所在国家(地区)COUNTRY(REGION): DNK-丹麦-Denmark​ eller GRL - 格陵兰-Greenland

Vælg den relevante produktkategori under 产品类别 CATEGORY. Hver produktkategori har en talkode, hvor de første to cifre i koden repræsenterer den overordnede produktkategori, jf. nedenstående: 

01 Kød og kødprodukter
02 Tarme (saltede eller tørrede pølseskind)
03 Kubilose og kubiloseprodukter
04 Produkter af bier (honning, royal jelly mv.)
05 Æg og ægprodukter
06 Spiselige olie og fedtstoffer
07 Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter o.lign.)
08 Spiselige kornprodukter og frø
09 Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt
10 Friske og dehydrerede grøntsager og bønner
11 Krydderier
12 Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner 
13 Tørret frugt
14 Ikke-ristet kaffe og kakaobønner
15 Fødevarer til særlig ernæring 
16 Funktionelle Fødevarer: Fødevarer som anpriser en særlig sundhedsmæssig funktion via vitaminer, mineraler mv.
17 Mælkeprodukter 
18 Akvatiske produkter 
32 Frossen frugt

For øvrige produktkategorier (talkode 19-31) er der krav om selvregistrering. 

For kød og kødprodukter, mælkeprodukter og akvatiske produkter er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at de kinesiske myndigheder indtil videre betragter nedenstående eksisterende lister over godkendte virksomheder som gældende: 

En forudsætning for, at en virksomhed kan ans​øge om godkendelse til eksport til Kina er, at virksomheden får oprettet en konto i CIFER. Denne vejledning beskriver hvordan:​
Oprettelse af konto og ansøgning i CIFER​​ (senest opdateret 01.06.2022)​

Mærknin​g


​Nummerering af certifikater for fødevarer til Kina​

  • Alle typer fødevarecertifikater til Kina skal i fremtiden nummereres som følger: DK-XXXX-0000000-YYYY.
  • DK er ISO-koden for Danmark. ISO-koden skal altid påføres.​
  • XXXX er godkendelsesnummeret for virksomheden. Godkendelsesnummeret kan indeholde op til 4 cifre. Hvis godkendelsesnummeret er på mindre end 4 cifre, angives kun det antal cifre, som nummeret indeholder; der udfyldes ikke med 0.
  • 0000000 er serienummeret, hvilket er nummeret på det ark vandmærkepapir, som certifikatet er trykt på. Bemærk, at dette nummer indeholder 7 cifre, og serienummeret skal være større end 2.000.000.
  • YYYY er årstallet.
  • Godkendelsesnummeret skal være fra den virksomhed, der fysisk afsender fødevarerne.
  • Såfremt der er tale om reeksport fra andre lande, må godkendelsesnumre fra udenlandske virksomheder ikke indgå som godkendelsesnummer.
  • ​Såfremt partiet afsendes fra en virksomhed/lager, som ikke har noget godkendelsesnummer, skal man anvende det postnummer, hvor eksportvirksomheden er beliggende
​Bemærk, at der altid skal være bindestreg mellem de forskellige grupper af numre, som angivet ovenfor.

Korea (Sydkorea)

Liste over svinek​ød- og svinekødproduktvirksomheder godkendt af APQA, Korea 

 

Liste over godkendte oksekø​​ds​virksomheder godkendt af APQA, KoreaVælg: Petition Application>List of Registered Foreign Food Facility ELLER List of Registered ​Livestock Establishments (kød-, mælke-, ægproduktvirksomheder) ​​
Skriv Country: Denmark, vælg Type of Business: ALL eller vælg specifik kategori.
Tryk på Search.
 
 
 
 

Vejledning til APQA tjeklisten for svinekødvirksomheder, Korea

 Ansøgningsformular og APQA tjekliste​for fjerkrækødvirksomheder, Korea 

Vejledning til APQA tjeklisten for fjerkrækødvirksomheder, Korea

 


Malaysia
 
 
 
 
Vælg "Import", efter fold-ud klikkes på ​Dairy products under punkt 11. Landene på listen er ordnet alfabetisk i kolonnen "country", danske virksomheder har koden DK i denne kolonne.​ 
 
 
 
Mexico
 
Panama

Rusland
 

Saudi Arabien

Vælg land (country): Denmark og derefter virksomheder i godkendte produktkategorier:

​Kød og kødprodukter (Meat and meat products)​, vælg godkendte virksomheder​ i kategorierne oksekød (bovine), fjerkrækød (​poultry meat), fjerkrækødprodukter (poultry meat products)

Mælkeprodukter (milk and milk products), vælg godkendte virksomheder​​ i kategorierne mælkeprodukter (​dairy products), modermælkserstatning (breast milk substitutes)

Saudiarabiske regler for fødevarevirksomheder:
​​
Singapore
Vælg Country: Denmark, Category: Processed egg, tryk på Seach

 
Liste over virksomheder godkendt til eksport af oksekød og/eller oksekødprodukter til Singapore kan søges på Singapore Food Agency's hjemmeside.
Vælg Country: Denmark, Category: All, Species: Beef/ Veal, tryk på Search

Liste over virksomheder godkendt til eksport af kølet (ikke-frosset) svinekød  til Singapore kan søges på Singapore Food Agency's hjemmeside.
Vælg Country: Denmark, Category: All, Species: Pork, tryk på Search

 
 
Sydafrika
Liste over virksomheder godkendt til eksport af svinekød og fjerkrækød til Sydafrika kan søges på Sydafrikas myndigheders hjemmeside.
 Gå til Sydafrikas myndigheders hjemmeside​

Vælg Enter Country: Denmark, tryk på Run Query
Obs. listen indeholder en række virksomheder godkendt til species "R-Red meat". Denne betegnelse bruges for oksekød som dog i en del år ikke har kunnet eksporteres til Sydafrika, og fortsat (juni 2022) ikke kan eksporteres til Sydafrika.

Taiwan
 

Thailand
 
USA
 

 

Vietnam
Liste over godkendte fiskevirksomheder til eksport til Vietnam fra Danmark:

Liste over godkendte fiskevirksomheder til eksport til Vietnam fra Grønland:

Liste over godkendte virksomheder: Svinekød, oksekød, fjerkrækød, Vietnam

 Ændret 23. juni 2022