Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lister over autoriserede fødevarevirksomheder/Lists of approved food plants

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over økologikontrollerede virksomheder, engrosvirksomheder, der håndterer honning, engrosvirksomheder, der producerer spirer, og autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer. Desuden findes herunder en tabel over antallet af registrerede fødevarevirksomheder fordelt på brancher.

The Danish Veterinary and Food Administration publish lists of organic operators, wholesale establishments handling honey, wholesale establishments producing sprouts, and food plants approved for handling food of animal origin

​​Op​​lysninger om kontrollen med alle typer virksomheder kan du finde på Smiley-hjemmesiden findsmiley.dk. 

​​​​​Information on the official inspection of all types of food establishments can be found on the Smiley-site, findsmiley.dk.


Liste over autoriserede fødevarevirksomheder / List of approved food establishments
Liste over engrosvirksomhe​der, der håndterer honning, engrosvirksomheder, der producerer spirer, og autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer (kød, muslinger, fisk, mælk, æg osv.). 

En virksomheds autorisationsnummer, gør det muligt at identificere produktionsvirksomheden – og dermed spore varerne tilbage til den. Nummeret indgår i mærkningen på fødevarerne sammen med ordet "Danmark" eller bogstaverne "DK" i en oval på emballagen.

Listen er tilgængelig i to formater: som regneark og som pdf-fil.

Når du åbner pdf-filen, kan du åbne bogmærker i din pdf-læser, og bruge bogmærkerne til hurtigt at flytte til den type virksomheder, du er interesseret i.


Text in English
List of wholesale establishments handling honey, wholesale establishments producing sprouts, and food plants approved for handling food of animal origin (meat, mussels, fish, milk, eggs etc.).

The approval number of an appr​oved plant makes it possible to identify the plant – and thereby trace the food back to the specific plant. The approval number is part of the labelling of the food together with the word 'Denmark' or the letters 'DK' in an oval.

The list is provided in two formats: as a spreadsheet and as a pdf-file.

When you open the pdf-file you can open the bookmarks in your pdf-reader and use the bookmarks to quickly shift to the type of establishment you want to see. 

​ ​
Økologikontrollerede virksomheder / Organic Operators
Økologikontrollerede virksomheder​
Organic operators and their "organic certificates"

Økologikontrollerede virksomheder (csv-format)
Organic operators - csv-format ("organic certificates" must be found in TRACES)
  ​
Fødevarevirksomheder fordelt på branche og fødevareenhed / Number of food plants divided by type and local food control unit
​​
Fødevarevirksomheder godkendt til eksport / Food plants approved for export to certain non-EU countries
 ​
Autoriserede fødevarevirksomheder i Grønland / Approved food plants in Greenland
Fishery Products
 
Factory Vessels
 
Cold Stores 
 
Godkendte fødevarevirksomheder i andre lande / Approved food plants in other countries (links to the EU Commission homepage)
 
Ændret 21. marts 2023