Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration

Besætningsejere og deres ansatte har fra 1. januar 2018 mulighed for selv at lokalbedøve pattegrise forud for kastration, hvis de har gennemført et godkendt kursus i lokalbedøvelse af pattegrise. Der er tale om en frivillig ordning.

​​Formål

Formålet med at lokalbedøve pattegrise forud for kastration er at mindske grisens smerte under indgrebet og dermed styrke dyrevelfærden.

Krav til dig

Før du som besætningsejer eller ansat må lokalbedøve pattegrise forud for kastration, skal du opfylde følgende betingelser:

  1. Du skal være uddannet i kastration og have erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold. Uddannelsen kan bestå af instruktion fra besætningsdyrlægen og sidemandsoplæring. Du skal opfylde denne betingelse inden du deltager i kurset i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, som er nævnt i punkt 3.

  2. Du skal have gennemført et medicinhåndteringskursus eller opfylde betingelserne for at være undtaget fra kravet herom – se siden om medicinhåndteringskurser.

  3. Du skal have gennemført et kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Mål

Målet med kurset er at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om korrekt anvendelse af lokalbedøvelse forud for kastration af pattegrise.

Læs mere om kurset i retningslinjerne for kurser i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration på siden "Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration"

 

Lovstof og regler

Se lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning. Her finder du medicinreglerne for denne sides indhold i:

  • Dyreejerbekendtgørelsen under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
  • Dyrlægebekendtgørelsen under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Se lovstofsiden for dyrevelfærd. Her finder du dyrevelfærdsreglerne for denne sides indhold i: ​

  • Bekendtgø​relse​ om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise

Ændret 17. maj 2022