Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Boder på festivaler, markeder mv.

Hvis du vil sælge mad og drikke fra en bod på en festival eller et marked, har du ansvaret for, at fødevaresikkerheden er i orden, og at du overholder de regler, der gælder for din bod.

​​Grafik: Hvad skal du have styr på? Se tjekliste til inspiration nederst på siden


​​​​​​Som fødevarevirksomhed er du ansvarlig for, at fødevaresikkerheden er i orden. Fødevarer må ikke sælges, hvis de er farlige, det vil sige sundhedsskadelige eller uegnet til menneskeføde.​

Vær også opmærksom på, om der er særlige regler eller restriktioner i den kommune, du vil sælge fødevarer i. Det kan du undersøge på den kommunale hjemmeside.​

Skal min bo​​d være registreret hos Fødevarestyrelsen?

Nogle fødevarevirksomheder kan være under en såkaldt bagatelgrænse og skal derfor ikke være registreret hos Fødevarestyre​​lsen.

Hvis du markedsfører fødevarer fra en bod på en festival, et marked eller lignende, er boden en fødevarevirksomhed. En bod skal ikke være registreret som fødevarevirksomhed, hvis du kun sælger fødevarer fra boden op til ca. 10 gange om året. Fx kan du fra boden sælge fødevarer op til ti gange om året med en varighed af nogle dage hver gang. Samlet set bør salget dog ikke vare længere end i alt ca. 30 dage i løbet af et år for at ligge under bagatelgrænsen som lejlighedsvise arrangementer.

Hvis du sælger fødevarer fra boden hyppigere end ca. 10 gange om året, skal din fødevarevirksomhed normalt være registreret. Men det er altid en konkret vurdering af graden af organisation og kontinuitet i din virksomhed, om boden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen eller ej.

Hvis du er i tvivl, om din bod skal være registreret, kan du altid kontakte Fødevarestyrelsen.

Du kan også bruge denne guide: Skal min virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen?

Når du anmelder din bod til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal du bruge registreringsblanketten: Gå til registreringsblanketten her

Du må gå i gang med dine fødevareaktiviteter straks efter registreringen.

Det koster ikke noget at blive registreret hos Fødevarestyrelsen. Detailvirksomheder, fx boder, skal dog betale en årlig afgift til at dække omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kontrol i fødevarevirksomheder. Denne afgift kaldes kampagnekontrolafgiften og udgør i 2022 563 kr.​ Alle detailvirksomheder betaler det samme i kampagnekontrolafgift. Beløbet opkræves hos momsregistrerede virksomheder, der er registreret hos Fødevarestyrelsen den 1. februar.

Læs mere nedenfor om, hvilke andre krav efter fødevarelovgivningen der er til boder. Bemærk, at der er forskel i kravene alt efter, om din bod er registeret hos Fødevarestyrelsen eller ej.


Regler for boder under bagatelgrænsen, dvs. ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Selv om din bod ikke er registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen, er der stadig regler, der skal overholdes. Du må som fødevarevirksomhed ikke sælge eller donere farlige fødevarer, som kan gøre kunderne syge. Farlige fødevarer er fødevarer, der enten er sundhedsskadelige ​eller uegnede til konsum.

Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er omfattet af kravene i Fødevareforordningen. 
 

Sporbarhed 

Du skal kunne dokumentere, hvor du har de varer fra, som du bruger i madlavningen. Det er vigtigt, så du kan oplyse dine kunder, hvis du har brugt en vare, som senere viser sig at være dårlig. 
 

Hygiejne 

Hvis din fødevarevirksomhed er under bagatelgrænsen, er den ikke omfattet af de specifikke hygiejnekrav, som gælder for fødevarevirksomheder over bagatelgrænsen. Men du skal stadig sikre dig, at fødevarerne ikke er farlige, når de markedsføres.

Du holder en god hygiejne i din bod fx ved at sikre:
 • At overflader, inventar, redskaber og udstyr holdes tilstrækkeligt rene.
 • At du har adgang til koldt og gerne varmt vand.
 • At der er adgang til egnede toiletforhold. 
 • At du adskiller fx råt kød og grøntsager under tilberedningen.
 • At fødevarer, der skal varmebehandles, varmes helt igennem til en temperatur på mindst 75 grader. Det gælder også, når du genopvarmer fødevarer, som har været tilberedt i forvejen og kølet ned bagefter.
 • At du nedkøler fødevarer hurtigt, hvis de ikke skal markedsføres lige efter varmebehandlingen.
 • At du opbevarer kølekrævende fødevarer ved egnede temperaturer på køl eller frost.
 • At en eventuel optøning foregår hensigtsmæssig.
 • At du opretholder god personlig hygiejne og vasker hænder hyppigt, og når det er nødvendigt.
 • At du ikke håndterer eller sælger fødevarer, hvis du har en sygdom, der kan overføres gennem fødevarer.  
 • At fødevarer ikke kontamineres af blandt andet skadedyr. Vær blandt andet særlig opmærksom, når du lukker boden ned, så skadedyr ikke kan komme ind.  
 • At du har mulighed for at komme af med dit affald og spildevand.
 

Emballage 

Du bør sikre dig, at den emballage, du bruger, er egnet til fødevarer.


Anprisninger 

Hvis du fortæller om fødevarens ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber, må du kun bruge de anprisninger, der er godkendt. Du skal også kunne dokumentere det, du oplyser. Du må ikke fortælle, at fødevaren kan forebygge, helbrede eller lindre sygdom. 
 

Transport af fødevarer 

Hvis du selv transporterer fødevarerne og fx tager dem med i egen bil eller varevogn, skal du sikre dig, at varerne opbevares under rette temperaturer, så transporten ikke medvirker til at gøre fødevarerne farlige, så de ikke kan markedsføres. I sommerperioden bør du have særligt fokus på temperaturen.

Hvis du transporterer kølekrævende varer, er det en god idé at bruge køletasker eller termokasser med frost- eller køleelementer i. Undgå så vidt muligt, at kølekæden bliver brudt.

Fødevarerne skal også under transport være beskyttet mod kontaminering. Nogle gange kan det det være nødvendigt at adskille forskellige typer fødevarer under transport. Det er dog oftest ikke nødvendigt, hvis der er tale om indpakkede fødevarer.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for transport af fødevarer, når de transporteres gennem andre lande.

Hvis du bruger en ekstern transportør, er det transportørens ansvar, at transporten er registreret til fødevaretransport, og at transporten sker fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 

Import af fødevarer 

Hvis du selv importerer fødevarer, som du sælger fra din bod, skal du være registreret som importør. Det gælder også, selv om du ikke skal være registreret som fødevarevirksomhed, hvis dine aktiviteter er under bagatelgrænsen.

Regler for boder over bagatelgrænsen, dvs. registrerede fødevarevirksomheder
Som registreret fødevarevirksomhed er din virksomhed omfattet af reglerne i fødevareforordningen, hygiejneforordningen og hygiejnebekendtgørelsen.  Der er særlige hygiejneregler for boder, der opstilles midlertidigt på torve og pladser eller i forbindelse med festivaler og markeder mv.
Se hygiejnereglerne her

Mange af reglerne er beskrevet nærmere i Hygiejnevejledningen

Der er en række krav til fødevarehygiejnen, som du som ansvarlig for en midlertidig bod skal være særlig opmærksom på. Læs mere om kravene nedenfor.

Fødevarevirksomheders ansvar 

 

Håndvaske og adgang til toiletter 

 

Vand fra vandtanke 

 

Håndtering af fødevarer, kølekrav, varmebehandling og varmholdelse 

Det er vigtigt at undgå krydskontaminering, så der ikke bliver spredt fx bakterier fra rå varer til færdige spiseklare fødevarer.
Læs mere her om, hvordan man kan undgå krydskontamination

Der er en række krav til kølig opbevaring og transport af fødevarer, til nedkøling af fødevarer, til optøning af fødevarer m.m.
Læs mere her om de forskellige kølekrav

Der er særlige temperaturkrav, når man varmebehandler eller genopvarmer fødevarer, og når man varmholder varm mad i længere tid.
Læs mere her om varmebehandling, genopvarmning og varmholdelse

Rengøring og desinfektion af overflader, arbejdsredskaber og udstyr 

Selv om din bod er opstillet midlertidigt, skal det være muligt at holde overflader, arbejdsredskaber og udstyr rene.

Nogle gange kan det være nødvendigt også at desinficere overflader, arbejdsredskaber og udstyr, fx hvis der håndteres rå grøntsager og råt kød, hvor der kan være risiko for, at arbejdsredskaberne eller udstyret er blevet kontamineret med bakterier, der kan overføres til andre fødevarer.

Hvis du ikke i din bod har en opvaskemaskine med tilstrækkelig høj skyllevandstemperatur, dvs. mindst 80 grader, kan du desinficere fx ved brug af kogende vand og damp. Hvis du ønsker at bruge desinfektionsmidler, skal der stå på produktet, at det er ”Godkendt af Fødevarestyrelsen”, og Fødevarestyrelsens journalnummer skal fremgå af emballagen.
 

Skadedyr 

Kravene om skadedyrssikring gælder for alle fødevarevirksomheder.
Læs mere her om kravene til skadedyrssikring

Emballage og indpakning af fødevarer 


Registrering som importør af fødevarer 

Hvis du selv importerer fødevarer, som du sælger fra din bod, skal du ved siden af registreringen som fødevarevirksomhed også være registreret som importør.
Læs mere her om registrering som importør

Sporbarhed 

Du skal have sporbarhed på dine fødevarer.

  

Transport af fødevarer 

Uanset om du vælger at transportere dine fødevarer selv eller bruger en ekstern transportør, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. 
Læs mere her om transport af fødevarer

Gode råd til at undgå madspild fra boder på festivaler
Fødevarestyrelsen har en række gode råd til, hvordan man kan undgå madspild fra boder på festivaler, og hvordan velgørende organisationer kan indsamle din overskudsmad. 


Tjekliste til inspiration - hvad skal du have styr på?​

Fødevarestyrelsen har til inspiration lavet en tjekliste som hjælp til at gøre dig klar til at åbne din bod. Vær opmærksom på, at det ikke er en fuldstændig liste over alle de punkter, som du skal have styr på i din virksomhed. 

Har jeg styr på rengøringen? Har jeg gjort rent alle steder?

Har jeg styr på mine fødevarer, egenkontrol og gode arbejdsgange?

Har jeg styr på holdbarheden? Er nogle af mine varer blevet for gamle?

Har jeg styr på temperaturerne? Det gælder både køleopbevaring, varmebehandling og nedkøling


Har jeg styr på skadedyrssikring?  

Har jeg styr på mine leverandører? Du skal kunne dokumentere, hvor du får dine varer fra

Husk at introducere nye medarbejdere til virksomhedens gode arbejdsgange, personlig hygiejne m.m.


Ændret 24. juni 2022