Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Materialetyper

Der bruges mange forskellige typer materialer i kontakt med fødevarer, fx plast, metaller og legeringer, papir, træ, kork og gummi.

​​Materialerne anvendes alene eller i kombination i flerlagsmaterialer. De er forskellige i deres sammensætning og kompleksitet.

Alle materialer bestemt til kontakt med fødevarer er dækket af gældende regler på området. Ved vurderingen af et konkret materiale er et vist kendskab til sammensætningen et nødvendigt udgangspunkt; herunder er det vigtigt at vide, om et materiale er sammensat af et eller flere lag, fx om procesudstyr af metal er overfladebehandlet.

EU-Kommissionen har udarbejdet en liste med kontaktadresser til forskellige europæiske industriorganisationer, og disse organisationer har ofte teknisk information om materialerne. 

Inden for miljøområdet er der fastsat et identifikationssystem for forskellige emballagetyper. Det er et frivilligt system, men på mange emballager, fx på plastflasker ses ofte en sådan kode. Koden har ikke betydning for anvendelsen til kontakt med fødevarer, men for affaldssortering.

Identifikationssystem for forskellige emballagetyper

Nordisk tjekliste for fødevarekontaktmaterialer (DK udgave 2018)

EU-Kommissionens hjemmeside – l​iste med kontaktadresser til diverse industriorganisa-
tioner

 
Lovstof og regler

 
Ændret 27. februar 2019