Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ny økologiforordning fra 1. januar 2022

En ny økologiforordning, Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, finder anvendelse fra 1. januar 2022.

​​​Den nye økologiforordning


​Læs forordningerne, der udskyder anvendelsen af den nye økologiforordning (2018/848), med et år:

I forbindelse med, at anvendelsen af den nye økologiforordning udskydes, ændres også en række underliggende datoer. Bl.a.:

  • Produkter, som er blevet produceret indtil 1. januar 2022 efter den nu gældende økologiforordning 834/2007, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugte
  • Datoer, hvortil EU Kommissionen skal forelægge forskellige rapporter, fx rapporten om forordningens bestemmelser om ækvivalens i henhold til handelsaftaler og de nuværende godkendte tredjelande  er udskudt til 31. december 2022
  • I den forbindelse er godkendelsen af de godkendte tredjelande blevet forlænget fra 31. december 2025 til 31. december 2026
  • Godkendelserne af kontrolmyndigheder og kontrolorganer efter ækvivalente økologiregler er også blevet forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Tilladelsen til at tilsætte 5% ikke-økologisk gærekstrakt eller -autolysat til substrat til fremstilling af økologisk gær, hvis ikke det er muligt at fremskaffe økologisk gærekstrakt eller -autolysat, er forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Datoen for undtagelsesmuligheden igennem medlemsstaterne for økologisk akvakulturdyryngle er blevet tilpasset: Tilladelse til indførsel af 50% ikke-økologisk yngel af akvakulturdyrarter, som ikke er blevet opdrættet i EU som økologiske senest d. 1. januar 2022, forudsat at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen. Undtagelsen kan kun gives for en periode af to år og kan ikke fornyes.
  • Derudover er der ændret en række datoer, som vedrører økologisk primærproduktion under Landbrugsstyrelsens kontrol.

 

Detailregler til den nye forordning, som er blevet vedtaget

 

Kommissionens fortolkninger af visse b​estemmelser i den nye økologiforordning

 

 

 

Ændret 12. november 2021