Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Historisk EU Økologiforordning

Fra 1. januar 2022 anvendes en ny økologiforordning, Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007. Der er dog nogle bestemmelser i den historiske økologiforordning, som stadigvæk anvendes.

Konso​liderede versioner af de historiske EU's økologiforordninger 

Økologiforordningen:
 
Økologi-gennemførelsesforordningen:
 
Bemærk, at der er en fejl i konsolideringen i artikel 27, stk. 1, litra b), hvor der blev fejlagtigt lagt to ord sammen.  Ordlyden må være: "b) mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer;►M1 enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII ◄"

Bemærk ligeledes, at konsolideringen ikke omfatter: 

Forordning 2021/181 af 15. februar 2021 

 

Kronologisk oplistning af alle udstedte økologiforordninger:

 
 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

Kommissionens F​orordning (EU) Nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU

Berigtigelse af 18.1.2011 til Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 ​
 
 ​​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/786 af 15. juni 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien 


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2196 af 17. december 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produktion fra tredjelande 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/181 af 15. februar 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol 


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/461af 16. marts 2021om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår datoen for modtagelse af anmodningerom anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på ækvivalenskontrolunder ordningerne for import af økologiske produkter på grundlag af Rådets forordning (EF)nr. 834/2007 ​
Ændret 5. januar 2022