Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Omsætning af fjerkræ

Enhver person, der omsætter levende fjerkræ og hobbyfjerkræ, skal overholde visse regler. Læs mere om reglerne her.

​Omsætning af fjerkræ og hobbyfjerkræ
Enhver person, der omsætter levende fjerkræ og hobbyfjerkræ, skal føre optegnelser over køb og salg af dyrene og opbevare optegnelserne i mindst 3 år.
 
Udstillinger med fjerkræ
 
Fjerkræproduktion - Godkendelse af fjerkrævirksomheder
Fjerkrævirksomheder eller rugerier, der ønsker at sende fjerkræ eller rugeæg til udlandet (samhandle) skal godkendes af Fødevarestyrelsen jf. Forordning (EU) 20216/429 og Forordning (EU) 2019/2035. Godkendte virksomheder må kun modtage fjerkræ eller rugeæg fra andre godkendte virksomheder. 
 
Virksomheder, der udelukkende producerer konsumæg og slagtefjerkræ, er ikke omfattet af ovenstående regler.
 
Fjerkræproduktion - Registrering af fjerkrævirksomheder
Fjerkrævirksomheder eller rugerier, der ikke ønsker at samhandle eller levere fjerkræ/rugeæg til en godkendt virksomhed, skal registreres hos Fødevarestyrelsen jf. Forordning (EU) 20216/429 og Forordning (EU) 2019/2035​.
 ​
Godkendelse, drift og tilsyn
Virksomheden skal godkendes, inden produktionen påbegyndes. Ansøgning sendes til Fødevarestyrelsen, der foretager et godkendelsestilsyn. 
 
Der er en række krav til indretning og drift, herunder krav om tilsynsførende dyrlæge og sundhedskontrol. Veterinærenheden foretager tilsyn mindst én gang om året.
 
Fødevarestyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde godkendelsen ved mistanke om eller udbrud af visse sygdomme, eller hvis reglerne om indretning og drift ikke overholdes.
 
Liste over fjerkrævirksomheder i Danmark
 
Lovstof og regler
Ændret 24. marts 2022