Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Påbud om rådgivning

I nogle tilfælde vil en fødevarevirkso​​​mhed få et påbud om rådgivning om fødevarehygiejne og egenkontrol, hvis forholdene i virksomheden ikke er i orden.

​​Påbud om rådgivning

​Hvorfor får man påbud om rådgivning?

Fødevarest​yrelsen kan vælge at give påbud om, at en ​​fødevarevirksomhed skal søge rådgivning fra et rådgivningsfirma på konkrete områder indenfor hygiejne og egenkontrol.

Påbud om rådgivn​ing kan​​​ gives:

  • hvis virksomheden gent​​agne gange har overtrådt fødevarelovgivningen om hygiejne og egenkontrol 
  • og hvis der er tale om​​ et specifikt og/eller komplekst problem, som skyldes manglende viden eller forståelse for egenkontrol og hygiejne – eller manglende evne til at omsætte viden om disse områder til handling.​

Hvor kan man få rådgivning?

Hvis en fød​​​​​evarevirksomhed er blevet påbudt a​t søge rådgivning inden for et konkret område, skal virksomheden bruge et rådgivningsfirma, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.​

Rådgivere på fødevareområdet – godkendelse

For at blive​ godkendt som rådgiver på fø​​​devareområdet skal du opfylde en række krav, som fremgår af 'Bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet', som du kan finde link til under "Lovstof og regler".

Hvis du ønsker godkendel​​se som rådgiver på fødevareområdet, skal du udfylde "Ansøgningsskema for godkendelse af rådgivere på fødevare​området".​

Liste over godkendte rådgivere på fødevareområdet

Se denne liste over godkendte rå​dgivere på fødevareområdet (pdf)

 
Selvbetjening

Brug dette ansøgnings​skema for rådgivere på fødevareområdet

Lovstof og regler

Se denne oversigt over regler p​​å hygiejneområdet

Ændret 15. marts 2023