Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Råd til private om at samle muslinger og østers

Hvert år bliver forbrugere syge med norovirus (roskildesyge) efter at have indsamlet og spist rå østers. Her får du syv råd til at samle muslinger og østers, som er sikre at spise.

Blåmuslinger
 

1. Tjek da​​gspressen og Fødevarestyrelsens udmeldinger for advarsler om giftige alger i havet

Hvis der er fundet giftige alger, bakterier eller anden forurening i de områder, der bliver overvåget, udsende​​r Fødevarestyrelsen en nyhed til pressen. Fødevarestyrelsen melder ud hver uge om resultaterne i muslingeovervågningen.

Du kan abonnere på "Udmeldinger om muslingeovervågning" her – vælg "Fiskeri" i listen.​

2. Tjek om områd​et er åbent for høst af muslinger og østers

Hvis du vil samle muslinger eller østers, bør du holde dig til de områder, hvor der er taget prøver, og som er overvågede og åbnet for høst. Områder er kun åbne for høst, når Fødevarest​​​yrelsen har meldt ud, at de er åbne, i den ugentlige "Udmelding om muslingeovervågning".

Se kortet over åbne produktionsområder for muslinger og østers

Tjek om et produktionsområde er åbent eller lukket for kommerciel høst af muslinger og østers - tryk på seneste udmelding – "Fiskeri"

Alle produktionsområder er som udgangspunkt lukkede. Saml ikke i eller i nærheden af lukkede områder. Et område er lukket, hvis der er algegifte, kemiske og mikrobiologiske forureninger, eller fordi der ikke er udtaget prøver i området. Der bliver taget prøver for giftige alger, algegifte, bakterier og kemiske forureninger. Hvis et område er lukket pga. analysesvar, vil det fremgå af Udmelding om muslingeovervågning.

Læs mere om Fødevarestyrelsens overvågning af områder, hvor der høstes kommercielt

3. Hold øje med, om​ vandet er klart

Hvis vandet har været klart i længere tid, er der mindre risiko for giftige alger og giftige muslinger o​​​g østers. Find flere informationer om forekomsten af alger. De lokale myndigheder – kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder – har informationer om lokale opblomstringer.

Find Naturstyrelsens lokale enheder

4. Undg​å forureningskilder

Undlad under alle omstændigheder at samle i nærheden af å- eller spildevandsudløb, havneudl​​​øb og byer. Hold dig til områder, som du kender godt, og hvor der ikke er spildevandsudløb og andre forureningskilder i nærheden. Undgå også at indsamle lige efter storm og oversvømmelser.​

5. Vær opmærksom​ på risiko for algegifte, hvis du høster muslinger eller østers fra havhaver

Det er blevet populært selv at opdrætte østers eller muslinger i havhaver.

Hvis du høster til​ privat forbrug fra en havhave, der ikke bliver overvåget for algegifte m.m., skal du være opmærksom på, at der kan være risiko for algegifte i muslingerne. Tjek om der er eller har været giftige alger i høstområdet.

Undlad at høste i en havhave, hvis der er risiko for spildevand og dermed for bakterier og virus, f.eks. efter store regnskyl, stormflod osv. 

Muslingerne er til privat brug og må derfor kun bruges i din egen husholdning.​

6. Undgå virus og bakterier ved at varmeb​​ehandle muslinger og østers

Hvis du spiser ​​østers rå, kan du blive syg af virus og sygdomsbakterier. Hvis du varmebehandler muslinger og østers til minimum 100 grader i 1 minut inden servering, undgår du virus og bakterier.

Muslinger og østers kan ophobe både algegifte, kemiske forureninger samt virus og sygdomsbakterier. Bemærk, at algegifte og kemiske forureninger derimod ikke forsvinder ved en varmebehandling.​

7. Tjek, at mus​lingerne er friske, inden du koger dem

Tjek altid, at muslingerne er friske og kassér dem, hvis de ikke er friske. Muslinger, der er åbne inden kognin​​​g, lukker sig ved et let slag på skallen, hvis de er friske. Muslinger, der ikke lukker tæt, bør kasseres. Muslinger, der ikke har åbnet sig under kogningen, bør kasseres.​

Symptomer på ​forgiftning pga. algegifte

I lettere tilfælde bliver man utilpas og får dårlig mave. Men man kan også få voldsomme symptomer ​​på forgiftning som kvalme, opkastning, diarré, synsforstyrrelser og forbigående lammelser, hallucinationer, hukommelsestab, åndedrætsbesvær og åndedrætssvigt.

I udlandet har der været dødsfald. En forgiftning kan vare fra få dage til flere uger, måneder og år og kan give varige mén.

Læs mere om algegifte i muslinger, østers, visse fisk m.m.

Symptomer på sygdom med v​​irus og bakterier 

Man bliver utilpas og får kvalme, opkastning og dårlig mave (diarré), evt. også feber. Syg​dommen kan vare fra få dage til ca. 1 uge.

Læs mere om virus og bakterier i fødevarer​​

Ændret 3. november 2022