Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rabies

Rabies forårsages af et virus, der forekommer enten som klassisk rabiesvirus eller som flagermusvirus. Rabies er en dødelig sygdom for både dyr og mennesker.

​​​Klassisk rabies har været kendt siden oldtiden​​ og forekommer over det meste af verden. Sygdommen kan smitte til alle pattedyr – herunder mennesker.

Klassisk rabies kaldes også for hundegalskab, hvilket antyder, at hunde har været – og stadig er – den primære smittekilde mange steder i verden.

Sidste tilfælde af klassisk rabies i Da​nmark blev fundet i 1982.

På verdensplan dør ca 60.000 mennesker af rabies om året. De fleste af disse er børn i Afrika og Asien. Verdenssundheds Organisationen (WHO) vurderer at tallet kan være højere, da mange tilfælde i 3. lande ikke registreres og rapporteres.

99% af tilfælde af rabies i mennesker kommer fra kontakt med hunde med rabies. Rabies i hunde kan effektivt forebygges og kontrolleres ved korrekt vaccination af hunde imod rabies.

Læs mere om rabies hos mennesker på disse link:

Gå til WHO's hjemmeside om rabies i mennesker

Gå til SSI's siden om behandling af danskere mod rabies

Læs mere om rabies og kæledyr fra Ukraine her: Kæledyr fra Ukraine
Sygdomstegn
Inkubationstiden (dvs. den tid, der går, fra dyret bliver smittet, til det udviser symptomer) kan variere en del. For kvægs vedkommende vil der typisk gå få dage, mens at der kan gå op til 6 måneder, før der ses symptomer hos hunde. Dette afhænger også af placering og dybde af biddet. 
 
Mistanke om klassisk rabies bør rettes mod dyr (typisk ræve, hunde, katte, kvæg, får og gnavere), der udviser ændret adfærd, som fx savlen, synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald/angrebslyst, afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti.
 

Rabies hos vilde dyr

Det er karakteristisk f​or rabies hos vilde dyr, at disse mister deres naturlige skyhed og ikke flygter, når man nærmer sig.
 

Rabies hos kvæg

Symptomer som uro og r​astløshed er dominerende. Dyr, der normalt er tillidsfulde, kan pludselig blive sky. De kan blive aggressive og stange mod ting, rode jorden op eller stå med hovedet presset mod vægge og lignende. Der høres ofte en hæs brølen, der skyldes lammelse af stemmebåndene.

 

Rabies hos heste

Heste kan ligeledes blive aggressive overfor men​nesker, have øget savlen og svedudbrud, hyppig urinering, forstoppelse og kolik. I løbet af få dage vil dyret blive lammet og dø.

Smittespredning
Virus er ikke særlig stabilt, og smitte kræver direkte kontakt med smittede dyr i form af bid eller hvis man er blevet slikket på eller kradset, da spyt er meget virusholdigt, og overførsel af spyt til sår og slimhinder kan være nok til at overføre sygdommen.
 
Fra indgangsstedet – det kan være bidstedet – vandrer virus via nervebanerne op til hjernen. Herefter spredes virus i hjernen og ud til nerverne i kroppen. Herfra sker en spredning til kroppens organer, især spytkirtler, men også i øjenvæske kan virus påvises.
 
Diagnosen rabies stilles ved påvisning af rabiesvirus. For at kunne stille diagnosen kræver det at der testes på hjerne eller rygmarv hvorfra virus kan påvises. En mistanke om rabies vil derfor kræve aflivning af dyret for at stille diagnosen.
 
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Rabies er altid dødelig, hvis der er opst​ået symptomer på hjernepåvirkning, også kaldet kliniske symptomer.
Handles der hurtigt, kan sygdom med kliniske symptomer undgås ved flere på hinanden følgende vaccinationer mod rabies.
Hud, der har været i kontakt med mistænkte dyr, bør vaskes grundigt med vand og sæbe og efterbehandles med et desinficerende middel.
 
 

Er et menneske blevet bidt, tages straks kontakt til en læge.

Er der mistanke om, at husdyr eller selskabsdyr (herunder hunde og katte) kan være smittet med rabies, tages straks kontakt til en dyrlæge. Kan mistanken ikke afvises, foretager dyrlægen anmeldelse til Fødevarestyrelsen, der anviser det videre forløb.
 
Der kan vaccineres forebyggende mod rabies. Ved ind og udførsel af hunde og katte er vaccination er krav.

 
Risiko for rabies i Danmark
Illegal indførsel af særligt hunde og katte fra lande med rabies udgør konstant en risiko for introduktion af rabies.

I Danmark var der en kampagne om kontrol med og udryddelse af rabies fra 1964-1982. Her blev hunde tvunget til vaccination i truede områder, fx Sønderjylland. Det blev i disse områder forbudt at gå på rævegravjagt med hunde. Alle syge eller dødfundne dyr blev undersøgt, og der blev ført kontrol med rævebestanden.​

Forekomst
Klassisk rabies er ud​​bredt i det meste af verden, med undtagelse af Australien og New Zealand.
 
Mange lande i EU er fri for klassisk​​ rabies i henhold til OIE's retningslinjer, herunder Danmark. Rabies forekommer dog stadig i dele af EU specielt i de østlige medlemslande, hvor smitten  findes i bestanden af vilde dyr med lejlighedsvis smitte til husdyr og selskabsdyr.
 
I Grønland finder man jævnligt rabies i bestand​​en af polarræve.
Lovstof og regler

Gå til siden om lovgivning om dyresygdo​​​​mme

Gå til siden om lovgivning ved ind- og udførsel af levende dyr

 


Ændret 7. april 2022