Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rabiesantistof-titreringstest

Ved ikke-kommerciel flytning samt kommerciel import til Danmark (EU) af hunde, katte og fritter fra visse tredjelande er der blandt andet krav om, at dyret har fået foretaget en rabiesantistof-titreringstest (også kaldet en rabiesblodprøve).

​​Links til guides

Du kan se i vores guides om henholdsvis ikke-kommerciel flytning og indførsel og import, hvornår der er krav om rabiesantistof-titreringstest:

 

​Hvorfor skal der testes?

Testen foretages for at bevise rabiesvaccinationens effektivitet hos dyr, som kommer fra visse tredjelande, hvor der typisk forekommer rabies, eller hvor landet ikke har et af EU godkendt rabiesovervågningsprogram.

Hvilke krav gælder?

Dyret skal mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen have udtaget en blodprøve hos en praktiserende dyrlæge. Blodprøven skal dyrlægen sende til et EU-godkendt laboratorium, og de findes i både EU-landene og i flere tredjelande.
 
Se liste over EU-godkendte laboratorier i tredjelande

Man må selv bestemme, hvilket laboratorie blodprøven sendes til, når bare der er tale om et laboratorie, som har en gyldig godkendelse. Hvis der ikke er et laboratorie i det land, som dit dyr befinder sig i, sendes blodprøven blot til et andet lands laboratorie. 

Der er laboratorier, hvis godkendelse er udløbet. Disse må ikke længere anvendes, men de fremgår stadig af listen, da der kan være dyr, som rejser med laboratorieresultater, som endnu er gældende, fordi de er udført, før godkendelsen udløb.

Resultatet af testen skal vise mindst 0,5 IU/ml eller derover.
 
Først 3 måneder efter datoen for udtagelsen af blodprøven, og såfremt resultatet er testen svarer til ovennævnte, må dyret tages med til Danmark (EU).

Hvorfor skal man vente 3 måneder, efter at blodprøven er taget, før man må rejse?

Rabies har en meget lang inkubationstid (fra man bliver smittet, til der ses symptomer), typisk op til 4 måneder.

Hvis et dyr fx er blevet vaccineret, efter det er blevet udsat for smitte med rabies, vil vaccinen ikke kunne slå sygdommens udvikling ned. Man vil få et OK prøvesvar. Men da man ikke kan se forskel på antistoffer som følge af vaccine eller sygdommens udvikling, sikrer man sig ved de 3 måneders ventetid, at dyr ikke indføres med sygdomme. 

Rabies kan smitte til mange andre dyr og til mennesker og er dødelig, når der først er symptomer.

Vi vil således ikke have smittede dyr ind til EU's område, og for at undgå, at dyr efter indførslen sættes i 3 måneders karantæne, skal dyret opholde sig 3 måneder i det land, hvor det kommer fra, før det må indføres til EU’s område.

Da man først må tage blodprøven 1 måned efter rabiesvaccinationen og man derefter skal vente i 3 måneder, kommer vi op på de 4 mdr. som svarer til den typiske inkubationstid.
 

Skal blodprøven gentages?

Så længe rabiesvaccinationen vedligeholdes – det vil sige, at dyret revaccineres rettidigt – vil det ikke være nødvendigt at tage rabiesantistof-titreringstesten igen. Hvis man derimod glemmer at få revaccineret sit dyr indenfor gyldighedsperioden af den forrige vaccination, vil rabiesantistof-titreringstesten ikke længere være gyldig, og proceduren må foretages igen. 
 
Hvis resultatet bliver mindre end 0,5 IU/ml, anbefaler Fødevarestyrelsen, at dyret vaccineres mod rabies igen, og at der efter yderligere 30 dage foretages en ny test. 
 
Ved for lavt resultat trods vaccinationer 
Da der – omend meget sjældent – forekommer dyr, som trods flere vaccinationer mod rabies, aldrig får et højt nok resultat (de såkaldte non-reagenter), gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at sådanne dyr ikke må tages med til Danmark (EU), da det ikke kan dokumenteres, at rabiesvaccinationen har virket.
 
Der kan ikke dispenseres fra kravet om gyldig rabiesantistof-titreringstest.
 
Det kan heller ikke anbefales at tage en non-reagent med ud af Danmark til lande, hvorfra der er krav om​ test, da man ikke kan få dyret med tilbage til Danmark.
 
Lad derfor dyret blive hjemme. 
 
Undtagelse fra kravet om​ 3 måneders ventetid efter blodprøve
Hvis et EU-dyr får foretaget rabiesantistof-titreringstesten, og alle krav til indførsel er attesteret i dyrets pas, inden dyret føres ud af EU's område, er der ikke krav om, at det skal vente i 3 måneder, før det kan genindføres til Danmark (EU).

Skal du være væk i længere tid med dit dyr, så sørg for at få dyret rettidigt revaccineret. Vær dog opmærksom på, at dyrlæger fra lande, som ikke er medlem af EU, ikke må attestere i EU-selskabsdyrspasset. Her må revaccinationen attesteres i en vaccinationsbog eller -attest, som så sammen med passet senere vil kunne bruges som baggrundsdokumentation til udstedelse af et veterinærcertifikat.

​Visse tredjelande stiller desuden også krav om en gyldig rabiesantistof-titreringstest ved indførsel til deres område.

Lovstof og regler

Ændret 27. januar 2022