Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler om egenkontrol i fødevarevirksomheder

Reglerne om egenkontrol i fødevarevirksomheder er fastlagt i EU-forordninger. Reglerne er uddybet og forklaret med eksempler i Fødevarestyrelsens vejledning om egenkontrol.

​​
Reglerne om egenkontrol finder du i følgende afsnit:
 

Fødevareforordningen, artikel 17, stk. 1

Her står d​​en overordnede regel om, at virksomheder både skal overholde reglerne og selv holde øje med, at de overholder dem (dvs. ansvar og egenkontrol).
Bestemmelsen gælder i forhold til alle fødevareregler. De​r nævnes intet krav om skriftlighed, så der er udelukkende krav om skriftlig egenkontrol, når det står i den enkelte regel.
Artikel 17 står på side 18 i den konsoliderede udgave af Fødevar​eforordningen.
 

Hygiejneforordningen, artike​l 4, stk. 2

Her står, at fødevarevirksomheder skal overholde de ​​almindelige hygiejnebestemmelser. Heller ikke her er der krav om skriftlighed, så disse hygiejnereglerne kan overholdes med "Gode arbejdsgange".
​​
Artikel 4 står på side 7 i den konsolid​​erede udgave.
​​
 

Hygiejneforordningen, arti​kel 5

Her står, at fødevarevirksomheder skal føre skriftlig egenko​ntrol efter de såkaldte HACCP-principperne på de områder, hvor der kan være en risiko for fødevaresikkerheden.
Artikel 5 står på side 8 i den konsoliderede udgave på lin​ket ovenfor.
 
Vejledning om fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder fødevaredonation.
 
Det er en vejledning i ledelsessystemer for fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder donation. Der gives en oversigt over basisprogrammer/Gode arbejdsgange som EFSA anbefaler i forbindelse med donation.
 
 
Kommissionens vejledning om ledelsessystem for fødevaresikkerhed
Vejledningen er udvidet til også at beskrive PRP’er (prerequisite programmes, gode arbejdsgange) og HACCP (hazard analysis and critical control points, risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter) i et ledelsessystem for fødevaresikkerhed.
 
 
Fødevarestyrelsens egenkontrolvejledning
Beskriver indgående alle de forskellige områder, der kan være omfattet af en virksomheds egenkontrol.
 
 ​
Ændret 10. august 2022