Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza-udbrud i Danmark

Læs om fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene.

Udbrud af højpatogen fugleinfluenza i fjervildtbesætning i Løvel ved Viborg den 1. januar 2021


Den 1. januar 2021 blev der konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning i Løvel ved Viborg. Der blev oprettet 3 km (beskyttelseszone) og 10 km (overvågningszone) zoner omkring besætningen. I zonerne galt særlige restriktioner for andre besætninger med fugle. Den 2 februar 2021 blev beskyttelseszonen ophævet, og besætningerne i zonen overgik til overvågningszonen. Den 11. februar 2021 blev overvågningszonen ophævet og alle zoner som følge af udbruddet i Løvel er dermed ophævet.

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i et økologisk hønsehold i Nordjylland

Et økologisk hønsehold nær Sæderup syd for Aalborg blev den 29. januar konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza af typen LPAI H5N1. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ. 

Besætningen på ca. 50.000 høns blev efterfølgende aflivet for at forhindre smittespredning og risiko for mutation til en højpatogen type. Det formodes,​ at smitten stammer fra vilde fugle. I forbindelse med udbruddet er der oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning.

Spærrezonen blev ophævet den 26. februar 2020.


28-06-2019: Lavpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning på Sjælland

Der blev den 28. juni 2019 konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i en fjervildtbesætning med ca. 3.000 gråænder og tilhørende rugeri nær Fuglebjerg i Næstved Kommune på Sjælland.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning.
Se Zonebekendtgørelsen

For yderligere information:
Se den aktuelle situation

26-03-2019: Spærrezone ved Terndrup i Rebild Kommune er nu ophævet
Spærrezonen omkring besætningen ved Terndrup belv ophævet den 26. marts 2019.
 

14-03-2019: Lavpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning på Fyn

Der blev den 14. marts 2019 kostateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H7 i en fjervildtbesætning med 3.300 gråænder nær Brenderup i Middelfart Kommune på Fyn .

Fødevarestyrelsen har oprett​​et en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning.


28-02-2019: Lavpatogen fugleinfluenza i en økologisk konsumsægsbesætning
Der blev den 28. februar 2019 konstateret udbrud​ af lavpatogen fugleinfluenza i en økologisk æglæggerbesætning med 7000 høns beliggende ved Terndrup  i Rebild Kommune. 

FVST har oprettet en 1 km spærrezone rundt om besætningen.​


28-09-2018: Generhvervelse af sygdomsfristatus 

Danmark har den 28. septmeber 2018 generhvervet sin status som et fugleinfluenzafrit land i overensstemmelse med Artikel 10.4.3 i OIE "Terrestrial Animal Health Code".
Se Danmarks selv-deklaration på OIE's hjemmeside:
https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/ 
 

19-07-2018: Spærrezone i Faksinge er nu ophævet

Spærrezonen omkring besætningen ved Faksinge er ophævet den 19. juli 2018.

01-06-2018: Spærrezone i Handbjerg er nu ophævet 

Spærrezonen omkring besætningen i Handbjerg (Vinderup) blev ophævet den 1. juni 2018.
 

26-06-2018: Lavpatogen fugleinfluenza i fjervildtbesætning i Faksinge, Sydsjælland 

Der er den 26. juni 2018 konstateret lavpatogen fugleinfluenza H5N2 i en fjervildtbesætning ved Faksinge i Vordingborg Kommune med ca 2500 gråænder. FVST har oprettet en 1 km spærrezone rundt besætning.
 

05-05-2018: Lavpatogen fugleinfluenza i slagteandebesætning i Handbjerg, Nordjylland

Der er den 5. maj 2018 konstateret lavpatogen fugleinfluenza H5 i en slagteandebesætning med ca. 20.900 slagteænder i Handbjerg (Vinderup) i Holstebro Kommune. FVST har oprettet en 1 km spærrezone rundt besætning.
 
Seneste nyt om fugleinfluenza 2017

07-02-2017: Højpatogen fugleinfluenza på Frilandsmuseet i Maribo 

Der blev den 7. februar 2017 konstateret højpatogen fugleinfluenza H5N8 i et lille gåsehold  på Frilandsmuseet i Maribo. Besætningen blev klassificeret "som andre fugle i fangenskab", fordi hverken æg eller kød fra gæssene blev brugt til konsum. På baggrund af dette skulle der ikke oprettes zoner med særlige restriktioner rundt om den smittede besætning.
 
Seneste nyt om fugleinfluenza 2016

22-12-2016: Zonen ved Ålsgårde er nu ophævet

Overvågningszonen omkring hobbyfjerkræbesætningen ved Ålsgårde er ophævet den 22. december 2016.
 

21-11-2016: Højpatogen fugleinfluenza i hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland

Den 21. november 2016 blev konstateret et tilfælde af den alvorlige fugleinfluenza H5N8 i en dansk hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland. Der er tale om den samme type fugleinfluenza, der i den seneste tid er fundet i vilde fugle flere steder i landet. Sygdommen er ikke farlig for mennesker.

31-08-2016: Spærrezone ved Nibe er nu ophævet

Spærrezonen omkring besætningen ved Nibe er ophævet den 31. august 2016.
Se Ophævelsesbekendtgørelsen.

19-08-2016: Spærrezone på Fyn er nu ophævet

Spærrezonen omkring besætningen ved Brenderup på Fyn er ophævet den 19. august 2016. Se Ophævelsesbekendtgørelsen.

Den spærrezone, der er etableret omkring besætningen i Nordjylland, forventes ophævet den 31. august 2016.
 

07-08-2016: Lavpatogen fugleinfluenza i nordjysk gråandebesætning

En besætning med gråænder i Nordjylland nær Nibe er ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H5N2. Besætningen består af 1200 ællinger. For at forebygge smitte og for at forhindre at virus udvikler sig, vil de smittede ællinger blive aflivet. Fødevarestyrelsen opretter en 1 km spærrezone omkring gården.

Det er vigtigt, at fjerkræejere overholder restriktionerne indenfor spærrezonen.

I spærrezonen er det ikke tilladt, at:
  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.
Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.
Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere hos Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.

 

Sådan registrerer du dit fjerkræ

Du kan ringe til Fødevarestyrelsens kundeservice på tlf. 72 27 69 00 eller skrive til Veterinærenhed Nord på 10@fvst.dk,
Der skal registreres følgende information: Navn, adresse, e-mail, type af fjerkræ og antal.
 

27-07-2016: Lavpatogen fugleinfluenza i fynsk gråandebesætning

En fynsk gråandebesætning er ramt af lavpatogen fugleinfluenza H7N7, som er en mindre alvorlig type. Der iværksættes de nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger ved påvisning af lavpatogen fugleinfluenza H7N7 heriblandt aflivning af den smittede besætning. Endvidere opretter Fødevarestyrelsen en 1 km spærrezone omkring gården. Flytning af fugle indenfor og til og fra spærrezonen må kun ske med Fødevarestyrelsens tilladelse.
 
Gå til Fødevarestyrrelsens 1 km spærrezone

Smitten i besætningen er opdaget i forbindelse med rutinemæssige overvågningsprøver, der bliver taget som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.
 

Det er vigtigt, at fjerkræe​jere overholder restriktionerne indenfor spærrezonen
I spærrezonen er det ikke tilladt at:

  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.
Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.

Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere hos Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.

 

Sådan registrerer du dit fjerkræ

Du kan ringe til Fødevarestyrelsens kundeservice på tlf. 72 27 69 00 eller skrive til Veterinærenhed Øst på 12@fvst.dk,
Der skal registreres følgende information: Navn, adresse, e-mail, type af fjerkræ og antal.
 

Læs mere


Seneste nyt om fugleinfluenza 2013

31-05-2013: Lavpatogen fugleinfluenza i rutineprøver udtaget i jysk gråandebesætning

En jysk gråandebesætning er ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H7N7. Der iværksættes de nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger ved påvisning af lavpatogen AI H7N7 heriblandt aflivning efter konkret vurdering. Endvidere opretter Fødevarestyrelsen en 1 km spærrezone omkring gården. Flytning af fugle indenfor og til og fra spærrezonen må kun ske med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Smitten i besætningen er opdaget i forbindelse med rutinemæssige overvågningsprøver, der bliver taget som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.

Det er vigtigt, at fjerkræejere overholder reglerne om de forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza.
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere i Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.

Sådan registrerer du dine fjerkræ

Seneste nyt om fugleinfluenza 2012

Nye regler om fugleinfluenza

Den 9. juni 2012 træder følgende to bekendtgørelser i kraft
  1. Bekendtgørelse nr. 522 af 6. juni 2012 om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2008 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.
  2. Bekendtgørelse nr. 524 af 6. juni 2012 om ændring af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt.
Du kan læse om reglerne på siderne om:
 
 

Fokus på tidlig varsling for fugleinfluenza i erhvervsfjerkræhold

Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne for at minde om reglerne om tidlig varsling for fugleinfluenza og kontrollere, at reglerne bliver overholdt.

Informationsmaterialet sendes ud til erhvervsfjerkræproducenter sammen med et action card om tidlig varsling med angivelse af kontaktoplysninger.

Seneste nyt om fugleinfluenza 2011
14. juni: Der er konstateret flere udbrud af lavpatogen fugleinfluenza af typen H7N7 i Tyskland. Læs mere under "Fugleinfluenza i udlandet".

Undersøgelser af virus viser sammenhæng til det virus, der blev påvist i Holland i maj 2011, og til et virus påvist i en tysk zoo i Niedersachsen i 2010. Virus tilhører også en klynge af aviær influenzavirus af typen H7 påvist hos vilde fugle i Polen i 2009.

9. juni: Ingen af de ænder på danske gårde, som muligvis kunne have pådraget sig fugleinfluenza, var smittede med sygdommen. Det viser laboratorieprøver fra de seks danske besætninger, som var under mistanke for at have fået den lavpatogene fugleinfluenzatype H7.

7. juni: Fødevarestyrelsen undersøger i øjeblikket seks mindre danske andebesætninger for fugleinfluenza. Besætningerne har alle modtaget franske ænder via Tyskland, hvor seks besætninger er ramt af lavpatogene fugleinfluenzatype af typen H7. Læs mere under "Fugleinfluenza i udlandet".
 
30. maj: Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne, der sætter fokus på fugleinfluenza.

Kampagnen skal gøre opmærksom på reglen om adskillelse af ænder og gæs fra andet fjerkræ og kontrollere, at reglen bliver overholdt.
 
 
17. februar:  Ny bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza i fjerkræ og opdrættet fjervidlt træder i kraft.
 
Gå til bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Ændringerne i forhold til den ophævede bekendtgørelse nr. 127 af 26. februar 2008 er følgende:

I besætninger med ænder, gråænder og gæs er antallet af blodprøver, der skal udtages, ændret fra 45 stk. til 20 stk.

I besætninger, hvorfra fjerkræ skal videreomsættes, kan undersøgelser for fugleinfluenza foretaget i besætningen hvorfra fjerkræet er omsat anvendes, hvis hvert af følgende forhold gør sig gældende i besætningen, hvorfra fjerkræet skal videreomsættes: Der kun tilføres dyr fra én besætning, der kun tilføres og holdes én fjerkræart, dyrene indsættes i en tom, rengjort og desinficeret stald, og dyrene holdes som indegående.
 
Informationsskrivelsen ved omsætning af fjerkræ og opdrættet fjervildt er ændret.
 
Hvis du skal eksportere
 
Andre relevante sider
Ændret 18. november 2021