Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Smitsom svinelammelse

Smitsom svinelammelse (Enterovirus encephalomyelitis) blev tidligere kaldt Teschen disease.

​Sygdommen skyldes et virus (porcint enterovirus serotype 1), der er nært beslægtet med poliolammelse, der ses hos mennesker. Virus er forholdsvis stabilt og udskilles med afføringen, op til 8 uger efter at kliniske symptomer er ophørt.

Smittespredningen sker ved direkte eller indirekte kontakt mellem grisene.

Sygdommen forekommer bl.a. i Central- og Østeuropa, Afrika og Rusland, men er aldrig konstateret i Danmark.

 
Sygdomstegn
Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret bliver smittet, til det udviser tegn på sygdom) er for smitsom svinelammelse 1-4 uger.
 
I starten af sygdommen ses manglende appetit, feber og milde diarrétilfælde, som efterfølges af neurologiske symptomer, der skyldes en akut hjernebetændelse. Der ses slingrende gang og rykvise bevægelser, der i løbet af 2-3 dage udvikler sig til lammelse af bagkroppen. I slutfasen ses rykvise bevægelser i øjnene, kramper og bevidstløshed. Sygeligheden blandt svinene er høj, og dødeligheden ligger på ca. 70%.
 
Der kendes en mildere form af sygdommen, der rammer 8-16 uger gamle grise. Her ses også usikre bevægelser og lammelse af bagkroppen, men grisene kommer sig ofte igen i løbet af en uges tid.
 
Smitsom svinelammelse diagnosticeres ved påvisning af porcint enterovirus serotype 1 med sygdomsfremkaldende effekt i materiale fra en besætning.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. Hvis der opstår en mistanke om smitsom svinelammelse, der ikke kan afvises af den regionale beredskabschef, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Veterinærinstituttet.
 
Fødevarestyrelsens beredskabscenter foretager smitteopsporing til andre besætninger, der har modtaget dyr fra besætningen. Endvidere smitteopspores kontaktbesætninger. Sådanne kontaktbesætninger sættes også under offentlig tilsyn.
 
Ved positiv diagnose skal den smittede besætning samt dyr i kontaktbesætninger slås ned. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen.
 
I områder, hvor sygdommen stadig er forekommende, anvendes vaccination til kontrol af sygdommen. Vaccination mod smitsom svinelammelse er forbudt i Danmark.
 ​
Lovstof og regler
 ​
 
Ændret 16. maj 2018