Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sporedannende bakterier i fødevarer

Nogle bakterier kan danne små hårdføre sporer, som kan være et problem, hvis man køler den varme mad for langsomt ned.

​​Hvad er sporer? 

Sporer er små, fortættede, hvilende former af bl.a. Bacillus- og Clostridiebakterier, og sporerne er modstandsdygtige overfor fysiske og kemiske påvirkninger og kan overleve ekstreme forhold. Bakterierne kan danne modstandsdygtige sporer for at overleve, hvis de mangler næring, ved ekstreme temperaturer, ved udtørring etc. Når betingelserne for vækst igen bliver gunstige, kan sporerne danne levende bakterier, der kan vokse.

 
Hvor findes sporedannende bakterier og i hvilke fødevarer?

Sporedannende bakterier som Bacillus og Clostridier er miljøbakterier, der naturligt findes i jorden, på planter, i vandet og i sediment. Bakterien Bacillus cereus ses ofte i stivelsesholdige produkter; Clostridium perfringens ses ofte i proteinholdige produkter; og Clostridium botulinum forekommer hyppigst i fiskevarer, konserves, honning og olier, hvor fremstillingen ikke har været tilstrækkelig til at dræbe alle sporer eller undgå vækst.

Læs mere her om bakterierne Bacillus cereus, Clostridium botulinum​​ og Clostridium perfringens

Hvorfor er sporedannende bakterier et problem i fødevarer?

Flere sporedannende bakterier som Bacillus cereus, Clostridium perfringens og Clostridium botulinum kan give sygdom især på grund af varmebehandlede og ikke tilstrækkeligt konserverede fødevarer, der bliver opbevaret ved for høj temperatur. Bacillus og Clostridier kan give sygdom, hvis fødevarer er varmebehandlet utilstrækkeligt, nedkølet for langsomt, opbevaret ved for høj temperatur i for lang tid eller er varmholdt ved for lav temperatur i for lang tid.
 

Betingelser for vækst

Tabel 1 nedenfor viser ved hvilke temperaturer m.v., de sporedannende bakterier trives. Sporerne bliver ikke dræbt ved kogning (se tabel 2).
 

Tabel 1. Vækstbetingelser for Bacillus cereus, Clostridium perfringens og Clostridium botulinum

​ ​ ​ ​ ​ ​

 

Temperatur min. (°C)

Temperatur maks. (°C)

Aw

min.

pH

min.

Aerob/anaerob

Tegn på vækst

Clostridium botulinum

proteolytiske

10-12

40-42

0,94

4,6

-/+

Luftudvikling

Lugt

Clostridium botulinum

non-proteolytiske

3-4*

34-35

0,97

5

-/+

Ingen

Clostridium perfringens

10-12

50

0,94

5,5

-/+

Luft

Bacillus cereus**

4**

55

0,92

4,5

+/+

Ingen

 

* toksin kan også dannes ved lave temperaturer

** kuldetolerante Bacillus danner ikke emetisk toksin, og enterotoksin dannes ikke under 10 °C

 

Tabel 2. Varmeinaktivering for vegetative celler, sporer og toksiner af B. cereus, Cl. perfringens og Cl. botulinum

Alle vegetative celler

Clostridium perfringens toksiner

Bacillus cereus enterotoksiner

75 °C*​

Clostridium botulinum toksiner

80 °C i 10 min

Clostridium botulinum sporer, non-proteolytiske

90 °C i 10 min

Clostridium botulinum sporer, proteolytiske

Clostridium perfringens sporer

Bacillus cereus sporer

​121 °C i 3 min

 

Bacillus cereus emetisk toksin

Meget varmeresistent, > 90 min ved 126 °C

*eller anden varmebehandling der giver tilsvarende varmedrab

 

Hvad er symptomerne på forgiftning pga. sporedannende bakterier?

Bacillus cereus giver opkast eller diarré, og Clostridium perfringens giver diarré. Typisk varer sygdommen et døgns tid. Clostridium botulinum danner et meget giftigt toksin, som foruden maveonde, kan give muskellammelser, også kaldet botulisme eller "pølseforgiftning". Der er ganske få syge med botulisme om året i Danmark, i gennemsnitligt 0-2 syge, men dødeligheden er høj. Indtag af selve Clostridium botulinum sporerne kan give botulisme hos spædbørn i alderen 0-2 år.

 

Hvordan undgår du at blive syg af sporedannende bakterier?

Du kan undgå at blive syg af sporedannende bakterier ved at holde en god køkkenhygiejne.

Sørg for:

  • at skylle frugt og grønt grundigt,
  • at varme maden ordentligt igennem,
  • at køle den varme mad hurtigt ned, og
  • at opbevare kølevarer i køleskabet ved højst 5° C eller derunder.

Du kan læse mere om gode vaner i køkkenet på Fødevarestyrelsens side:  Gode køkkenvaner


 

Hvordan undgår fødevarevirksomheden problemer med sporedannende bakterier?

Som fødevarevirksomhed, skal du sikre dig, at forbrugerne ikke bliver syge af de fødevarer, du markedsfører. For at sikre mod sporedannende bakterier skal du have styr på nedkølingen af varmebehandlede fødevarer, der skal gemmes til senere brug. Du kan finde gode råd til at sikre en hurtig nedkøling i fotoplanchen nedenfor. Du kan også benytte SiTTi til at vurdere, om din nedkølingsprocedure er sikker.

Fødevarevirksomheder skal være opmærksomme på at regler for fremstilling af konserves er beskrevet i Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel XI, punkt 1-3.

Se disse fotoplancher om nedkøling af varm mad her.

 Benyt Fødevarestyrelsen digitale værktøj – SiTTi - til at vurdere, om din nedkølingsprocedure er sikker. Du kan også anvende værktøjet, hvis der er sket en fejl i nedkølingsproceduren, for at tjekke om fødevaren stadig er sikker.

Link til SiTTi

Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed (foedevarestyrelsen.dk)
Læs mere her om
Bacillus cereus, Clostridium botulinum​​ og Clostridium perfringens

Lovstof og regler

Se reglerne her om mikrobiologi og zoonoser

Se reglerne her om hygiejne, indretning og drift

 

Ændret 3. juni 2022