Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Stalddørssalg og salg til lokale butikker og restauranter

Landmænd, frugt- og grøntavlere, fiskere, muslingehøstere, biavlere, jægere, samlere m.fl. ("primærproducenter") må sælge små mængder af de primærprodukter, de avler, dyrker, fanger, samler osv. direkte til forbrugere ved stalddørssalg og til lokale butikker og lokale restauranter.

​​​​​​​Hvad er stalddørssalg?

Stalddørssalg er salg direkte fra primærproducenten til endelige forbrugere. Det kan være salg af frugt og grøn​​t, svampe, tang og andre alger, snegle, slagtet fjerkræ og kaniner, æg, mælk, vildt, fisk, krebsdyr, muslinger og honning.

Stalddørssalg skal foregå fra:

 • Et lokale i landmandens bygninger eller en bod ved vejen.
 • Et lokale hos frugt- og grøntavleren eller en bod ved siden af.
 • Fiskerens eller muslingehøsterens fiskefartøj eller en bod på kajen.
 • Dambrugerens dambrug eller en bod ved vejen.
 • Biavlerens hus eller en bod ved vejen.

Salg ​​fra en gårdbutik eller restaurant, som ligger på gården, er ikke stalddørssalg, men almindelig detailhandel. Salg fra en bod på det lokale marked er heller ikke stalddørssalg, men detailhandel.

Hvis en landmand har både salg fra stalddøren og salg fra en gårdbutik eller restaurant på gården, skal stalddørssalget holdes adskilt fra salget fra butikken eller restauranten.

Ved stalddørssalg må man kun sælge varer fra sin egen gård eller fødevarer, som man selv har indsamlet i naturen. Der er dog en undtagelse. Man må gerne stille plads til rådighed for nærliggende gårde, så de kan sælge fx æg, frugt, bær, grønsager og kartofler fra samme lokale eller bod. Fx hvis de andre gårde ligger langt fra en offentlig vej, så der ikke er mulighed for stalddørssalg direkte fra gården.

Hvis man i andre tilfælde stiller en bod op væk fra sin gård, er det ikke stalddørssalg, men detailhandel.​​

Salg fra landmand, frugt- og grøntavler, fisker mv. til lokale butikker og restauranter

En landmand, fr​ugt- og grøntavler, fisker mv. må sælge frugt og grønt, svampe, tang og andre alger, snegle, slagtet fjerkræ og kaniner, vildt, fisk og krebsdyr og muslinger m.m. til lokale butikker og lokale restauranter ("lokalt detailsalg").

Landmanden må også levere æg til sin egen butik og restaurant på gården og til sin egen bod på et lokalt offentligt marked, men ikke til andre butikker, restauranter eller boder. Landmanden kan også sælge æg til og fra eget pakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning.

Hvis en landmand har både salg fra en gårdbutik eller restaurant på gården og stalddørssalg, skal salget fra butikken eller restauranten holdes adskilt fra stalddørssalget.​

Hvornår skal stalddørssalg registreres?

Man skal være registeret i Fødevarestyrelsen til stalddørssalg af fødevarer, men ikke af alle slags fø​​devarer.

Stalddørssalg af​ disse fødevarer skal være registreret i Fødevarestyrelsen:

 • Uåbnet slagtet fjerkræ
 • Uåbnede kaniner
 • Æg
 • Mælk
 • Fisk og krebsdyr
 • Muslinger m.m.

Stalddørs​salg, der ikke skal registreres i Fødevarestyrelsen:

 • En frugt- og grøntavler eller en samler af fx svampe, tang, alger eller snegle skal ikke registreres til stalddørssalg.
 • En biavler skal ikke registreres til stalddørssalg af honning
 • En jæger skal ikke registreres til stalddørssalg af vildt, når den samlede mængde vildt solgt ved stalddøren og direkte til lokale butikker og restauranter ikke overstiger 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt.

Sådan bliver ​du registreret

Du registrer dig til s​talddørssalg ved brug af denne blanket:
Start fødevarevirksomhed – Autorisation / registrering / ejerskifte / ændring / ophør

Hvornår skal salg til butikker og restauranter registreres i Fødevarestyrelsen?

Lan​​dmænd, fiskere og andre primærproducenter skal være registreret i Fødevarestyrelsen, hvis de leverer visse animalske fødevarer direkte til butikker eller restauranter.

Salg til lokale butikker og restauranter – skal registreres

 • En muslingefisker skal registreres for at sælge muslinger m.m. til lokale butikker og restauranter.
 • En landmand skal registreres for at sælge slagtet fjerkræ eller kaniner i uåbnet stand til lokale butikker og restauranter.
 • En landmand skal registreres for at sælge æg direkte til sin egen butik eller restaurant på gården eller til sin egen bod på et lokalt marked. Landmanden må ikke sælge æg direkte til andre butikker, restauranter eller boder.

Salg til ​butikker og restauranter – skal ikke registreres

 • En landmand, frugt- og grøntavler eller samler skal ikke registreres for at sælge frugt og grønt, svampe, tang og andre alger, snegle og lignende eller rå mælk til butikker og restauranter.
 • En biavler skal ikke registreres for at sælge honning til butikker og restauranter.
 • En jæger skal ikke registreres for at sælge vildt til lokale butikker og restauranter, når den samlede mængde vildt solgt ved stalddørssalg og direkte til lokale butikker og restauranter er op til 500 stykker småvildt, som ikke er plukket eller udtaget, og 15 stykker storvildt, hvor kødet ikke er opskåret.
 • En fisker skal ikke registreres for at sælge fisk og krebsdyr til butikker og restauranter.

Sådan bl​​iver du registreret

Du registrer dig​ til salg til butikker og restauranter ved brug af:
Denne blanket: Start af fødevarevirksomhed – Autorisation / registrering / ejerskifte / ændring / ophør

Primærproducent – registreres hos hvilken myndighed og hvilken blanket?

I mange tilfælde skal du være registreret som primærproducent for at blive registreret til stalddørs​salg eller til levering til lokale detailvirksomheder af dine primærprodukter eller kød fra de dyr, du har opdrættet.

Du kan læse mere om, hvilken myndighed du skal registreres hos, og hvilken blanket du skal bruge her i autorisationsvejledningen:
Se Autorisationsvejledningen her afsnit om: Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

Særligt for kød af fjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt – slagtet og åbnet på gården

Når en landmand slagter fjerkræ (fx høns, kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer), kaniner eller opdrættet fjervildt (fx vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder), må lan​​dmanden tage organerne ud af dyrene, før salg af det ferske kød til forbrugere eller lokale butikker og restauranter. Landmanden skal sørge for, at udtagningen foregår hygiejnisk forsvarligt. Salg af fersk kød af høns, kyllinger og kalkuner må kun ske, hvis dyrene er kontrolleret for salmonella.

Se mere her om kontrol af salmonella:

Salg af slagtede høns, kylli​​nger, ænder eller kalkuner fra stalddør

Sådan sælger du dine slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner 

Læs mere om regler for slagtning og aflivning af dyr på besætningen her

Særligt for kød af vildtlevende vildt – nedlagt og åbnet af jægeren

Hvis en jæger udtager organer af småvildt og evt. opskærer vildt og leverer kødet herfra til forbrugere eller loka​​le butikker og restauranter, skal jægeren etablere en virksomhed.

Virksomheden skal have faciliteter til denne håndtering, dvs. en butik skal være indrettet som en slagterbutik eller en restaurant med passende køkkenfaciliteter. Virksomheden skal registreres hos Fødevarestyrelsen som detailvirksomhed.​

Hygiejneregler for stalddørssalg og salg til butikker og restauranter

Stalddørssalg og salg direkte til butikker og restauranter skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for fo​​rurening eller anden skadelig påvirkning.

Se hygiejnekravene i Hygiejnevejledningen her

Hvilke fødevarer må sælges ved stalddør eller til lokale butikker og restauranter?

Landmænd, fiskere mv. må sæ​​​lge visse fødevarer ved stalddørssalg eller til lokale butikker og restauranter på en række betingelser.

Læs mere her om: 

Regler for økologiske vare​​r ved stalddørssalg​

Når varerne er pr​​​oduceret og kontrolleret efter økologireglerne, må landmanden reklamere med, at varerne er økologiske og fx anvende Ø-mærket.

Læs mere om økologimærkning og Ø-mærket her

Læs mere om økologikontrollen af stalddørssalg, som udføres af Landbrugsstyrelsen her

Lovstof​

Se hygiejnereglerne på lovstofsiden

Ændret 22. november 2022