Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning minkfarme

I 2011 blev den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale for minkfarme indført, og den har til formål at forbedre dyresundheden og dyrevelfærden i de danske minkfarme.

​​​Alle minkfarme med mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe skal tegne en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge.

Antal årlige rådgivningsbesøg
Minkavlere modtager mindst 4 rådgivningsbesøg om året.

 

For sommerfarme gælder det, at de skal modtage mindst 2 rådgivningsbesøg om året.

 
Flere fordele ved ​sundhedsrådgivning
En aftale med en dyrlæge om sundhedsrådgivning giver flere fordele. Der vil være større fokus på dyrenes vilkår og god dyresundhed i ​minkfarmene​. Øget sundhed og smittebeskyttelse vil også kunne betyde færre omkostninger til sygdomsbekæmpelse og øget produktivitet for branchen.
 

Arbejdsgruppe om øget kontrol med pelsdyr

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Pelsdyravlerforening (Kopenhagen Fur), Landbrug og Fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening, Århus Universitet, Justitsministeriet, Plantedirektoratet samt Fødevarestyrelsen og Miljø - og Fødevareministeriets departement har udarbejdet en arbejdsgrupperapport, som ligger til grund for bekendtgørelsen.

 
Spørgsmål og svar om sundhedsrådgivning i minkfarme

Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med at forbedre dyrevelfærden og dyresundheden i de danske minkfarme?

Svar: I 2010 gennemførte det daværende Plantedirektorat 100 pct.-velfærdskontrol i minkfarmene. Derudover har Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold både i 2009, 2010 og 2015 gennemført målrettede kontrolkampagner i minkfarme.

Ansvaret for dyrenes velfærd og sundhed ligger primært hos avlerne. For bl.a. at skærpe avlerens ansvar indfører Fødevarestyrelsen 1. april 2011 sundhedsrådgivning i danske minkfarme. Det betyder, at minkfarme får min. 4 rådgivningsbesøg af en praktiserende dyrlæge om året.Dialogen mellem avler og praktiserende dyrlæge skal medvirke til at forebygge eventuelle sundheds- og velfærdsproblemer i minkfarmene.
 

Hvilke minkavlere skal have obligatorisk sundhedsrådgivning?

Svar: Minkfarme med mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe skal tegne en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge fra 1. april 2011.
 

Hvordan tegner jeg en sundhedsrådgivningsaftale?

Svar: Du skal kontakte en praktiserende dyrlæge. Når du tegner en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning med dyrlægen, skal han/hun registrere jeres aftale i VetReg.dk

 
Lovstof og regler​​
På siden Lægemidler til dyr - lovstof finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for minkfarme".
Ændret 15. juli 2021