Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Trikiner

Trikinen er en parasit med en helt speciel livscyklus. De voksne orme lever i tarmen, hvor de kan formere sig.

​​​​Trikinen er en parasit (en larve), som lever i tarmen, hvor den formerer sig. Mennesker kan blive smittet via kød, som ikke er gennemstegt.

Larverne vandrer fra tarmen ud i værtens krop. Her opsøger de en muskel, hvor de kapsler sig ind og går i en slags dvale. Hvis værten, fx et svin, dør og bliver ædt, vil larverne aktiveres i den nye vært og udvikle sig til voksne orme, der starter en ny livscyklus.

Dyr, som er udsatte for smitte med trikiner
Rovdyr og ådselædere er mest udsat for smitte, men også altædende dyr som svin, der lever i områder, hvor smitten forekommer, er hyppige værter.
 
Symptomer hos mennesker
Dyr bliver tilsyneladende ikke syge af smitten, men mennesker kan blive alvorligt syge med tarmproblemer, feber, utilpashed og muskelsmerter – altså symptomer, som nemt kan forveksles med banale infektioner.

Et hyppigt symptom er hævelser omkring øjnene. Ved massiv smitte kan muskulaturen, især i hjertet, tage så meget skade, at det bliver livstruende. Diagnosen kan være svær at stille, og sygdommen er svær at behandle.
 
Gennemstegning og frysning dræber trikiner
Svinekød og hestekød er de hyppigste kilder til smitte af mennesker, men også forskelligt vildt kan smitte med trikiner. I Danmark er risikoen for at blive smittet med trikiner generelt meget lille. Der er dog lidt "større" risiko for, at udegående tamsvin, heste og vildsvin har trikiner.
 
Gennemstegning og frysning dræber trikinerne, mens fermentering eller røgning ikke nødvendigvis er nok til at dræbe trikiner.
 
Kontrol med trikiner hos svin
I de sidste 75 år er danske svin systematisk blevet undersøgt for trikiner, uden at ormen er blevet påvist. De sidste godt 15 år er der hvert år undersøgt ca. 20 millioner svin, idet alle svin på eksportslagterierne er blevet undersøgt. I samme periode er ingen mennesker blevet smittet med trikiner fra dansk svinekød.
 
Lav risiko for trikiner i dansk kød
EU-reglerne om kontrol for trikiner i kød gælder for alle medlemslande, men Danmark har fået en særstatus, fordi risikoen for trikiner i svin er meget lille i Danmark.
 
Reglerne indebærer bl.a., at man ikke behøver at undersøge slagtesvin fra bedrifter med kontrollerede opstaldningsforhold.

Hvordan får jeg undersøgt et dyr for trikiner?
Heste, vildsvin og udegående svin skal undersøges for trikiner. Det sker rutinemæssigt, når dyrene slagtes på slagteriet. Hvis du er jæger, er du ansvarlig for, at vildtet (vildsvin) bliver trikinundersøgt. Hvis du er landmand og hjemmeslagter et dyr, kan du vælge at lade dyret trikinundersøge. 
 
Prøver til trikinundersøgelse skal sendes til et akkrediteret laboratorium. Pt. er disse laboratorier akkrediteret​ til trikinundersøgelser i Danmark:
  • Eurofins, tlf. 70 22 42 86
  • Fødevarestyrelsens Laboratorium i Ringsted, Sektion for Mikrobiologi, tlf. 72 27 60 70​
Kontakt venligst laboratoriet for oplysning om prøvemateriale og indsendelse.
 
Læs mere om trikiner

Se Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød her

Find retningslinjerne for undersøgelse af trikiner i kød her 

Se EU-Kommissionens hjemmeside om trikiner her

Se Annual report on Danish Trichinella testing and monitoring 2016 her

Se Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark 2017 her

 

Ændret 23. november 2021