Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af får og geder

Reglerne for udførsel og eksport af får og geder varierer afhængigt af, hvilket land der eksporteres til

​​​​Udførsel til EU

Foruden de generelle krav til udførsel af dyr ti​​l andre EU-lande (inkl. Norge, Schweiz og Lichtenstein) er der også specifikke krav til udførsel af får og geder til EU, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015. Det betyder bl.a.: 
 • Dyrene skal ledsages af et TRACES-certifikat, ​​h​vor de dyresundhedsmæssige krav heri skal være opfyldt.
 • Dyrene skal være mærket i he​​nhold til Mærkningsbekendtgørelsen.
 • De skal undersøges af en embedsdyrlæge tidli​gst 24 timer før pålæsning.
 • De må ikke vise klin​iske tegn på sygdom.
 • De må ikke stamme fra besætninger, som er unde​rlagt restriktioner som følge af dyresygdomme.
 • Får og geder til avl, opdræt eller opfedning skal sta​mme fra besætninger, som er officielt fri for brucellose.
 • Ikke-kastrerede væddere, der skal anvendes til avl ​og opdræt, skal stamme fra besætninger, hvor der ikke er forekommet smitsom epididymitis (B. ovis) i de seneste 12 måneder, have opholdt sig permanent i besætning de seneste 60 døgn inden afsendelsen og inden for 30 dage inden afsendelsen være testet for B. ovis ved en komplementbindingsprøve med negativt resultat.
 • De skal være født og opdrættet i EU​ eller importeret i henhold til EU-reglerne.​​ 
 • Vær opmærksom på de særlige krav, hvis du udfører dyr, der transiteres igennem områder, hvor der er restriktionszone for Bluetongue.
Certifikaterne for hhv. avlsfår og -geder, får og geder til opfedning og slagtefår og -geder ligger i TRACES. 
 

Erklæring fra besætningsejer

Embedsdyrlægen skal bruge en erklæring fra besætningsejeren, som erkl​ærer visse forhold vedr. den fåre- eller gedebesætning, hvorfra dyrene stammer. Erklæringen udleveres til embedsdyrlægen i udfyldt og underskrevet stand i forbindelse med syning af dyrene.
 
 

Supplerende krav ved udførsel til Sverige

For udførsel til Sverige skal dyrene leve op til nogle supplerende nationale krav, som ligger udover EU-kravene til samhandel. Dem kan du læse mere om på Jordbruksverkets hjemmeside.
 
De supplerende krav attesteres ikke af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger. De skal i stedet attesteres af en praktiserende dyrlæge. 

 
Krav ifølge TSE-forordningen og Scrapie-udførselsprogrammet
Ifølge TSE-forordningen, der fastsætter regler for overvågning og bekæmpelse af bl.a. scrapie, er der, foruden de specifikke krav, nedenstående krav til udførsel af får og geder fra Danmark til EU.

Får og geder til alle formål, undtagen øjeblikkelig slagtning, der er bestemt til Østrig, Finland, Slovenien, Danmark og Sverige (medlemsstater, der har ubetydelig risiko eller et godkendt nationalt scrapieprogram), skal:
 • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig risiko, eller
 • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning 630/2013 (ændringsforordning af 999/2001), Bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.
Vær dog opmærksom på, at Norge har et særligt godkendt nationalt scapiebekæmpelsesprogram, som meget ligner det, vi har i Danmark. Der er dog forskelle. Blandt andet gælder de særlige krav for alle genotyper, også ARR/ARR. Kontakt Mattilsynet i Norge for flere informationer
Får og geder bestemt til avl, som udføres til andre medlemsstater end dem, som har ubetydelig risiko eller et godkendt nationalt scrapieprogram, skal:
 • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig eller kontrolleret risiko for scrapie (Danmark har etableret et scrapie-udførselsprogram), eller
 • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning 999/2001 (med senere ændringer), Bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.
Får og geder til andre formål er ikke omfattet af de særlige TSE/Scrapie krav.
 
Se mere i Bilag VIII i Forordning 999/2001 med senere ændringer.
 

Kom med i Scrapie-udførselsprogrammet

I Danmark er der endnu ikke nogen besætninger, der har fået status som besætning med    kontrolleret eller ubetydelig risiko for klassisk scrapie, som følge af deltagelse i Scrapie-udførselsprogrammet. 
Hvis du ønsker, at din besætning bliver omfattet af Scrapie-udførselsprogrammet, så skal du kontakte Fødevarestyrelsen.
Gå til "Kontakt Fødevarestyrelsen"
 

Pas på ved udstilling, dyrskuer og andre samlinger

Hvis du ønsker at udstille dine får eller geder, skal du være opmærksom på, at din besætning kan miste muligheden for at udføre får og geder til andre EU-lande, hvis du genindsætter dine får/geder i din besætning, og de ved udstillingen/dyrskuet har fysisk kontakt med andre får/geder fra besætninger, som ikke opfylder TSE-forordningens krav eller er omfattet af Scrapie-udførselsprogrammet.
 
Eksport til tredjelande
Certifikater til brug ved eksport af får og geder til andre lande end EU-lande skal være udarbejdet og godkendt af Fødevarestyrelsen. Eksportcertifikater m.v. ligger i Certifikatdatabasen.

Hvis du ikke kan finde det ønskede certifikat, skal der udarbejdes et nyt. Som eksportør har man ansvaret for fremskaffe modtagerlandets importkrav. Læs mere på den generelle side om eksport til tredjeland.
Gå til den generelle side om eksport til tredjeland.
 

Eksportrestriktioner

Vær opmærksom på, at udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark kan medføre, at tredjelande indfører importforbud på danske dyr. Læs mere om eventuelle eksportrestriktioner under relaterede opslag på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
Relevante links
 
Lovstof og regler

 
Ændret 16. juli 2021