Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeæg

Når du vil eksportere fjerkræ og rugeæg til andre EU-lande eller tredjelande, gælder der særlige regler.

​Definition på fjerkræ og rugeæg
Ved fjerkræ forstås: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl (rugeæg til udrugning), produktion af kød eller konsumæg (også til eget brug) eller levering af vildt til udsætning.

Ved rugeæg forstås: æg af fjerkræ, bestemt til udrugning. 
Udførsel til EU- og samhandelslande
Sendinger af fjerkræ og rugeæg til andre EU-lande eller samhandelslande (fx Norge) skal ledsages af et samhandelscertifikat, som er udarbejdet i TRACES-systemet, og det skal udstedes af en embedsdyrlæge.

Certifikatet skal udstedes på afsendelsesdagen, men synet af dyrene (eller, ved udførsel af rugeæg og daggamle kyllinger: flokken, som har lagt æggene) kan foretages tidligere i overensstemmelse med nedenstående krav. 
 
Udstilling af fjerkræ i et andet EU-land
Fjerkræ, der udføres med henblik på deltagelse i udstillinger i EU er ikke omfattet af kravene i EU-direktiv nr. 2009/158/EF.
 
Som eksportør af fjerkræ til udstillinger må man først sikre sig, at arrangørerne af udstillingen har en dispensation/tilladelse fra de veterinære myndigheder til at afholde udstillingen.

Desuden må man forhøre sig om, hvilke dyresundhedsmæssige betingelser fjerkræ eller fugle skal opfylde for at kunne deltage i udstillingen. Dyresundhedsmæssige betingelser skal være opstillet af medlemsstatens veterinære myndigheder, hvor udstillingen afholdes.

Kopi af dispensation/tilladelse, samt hvilke dyresundhedsmæssige betingelser der er opstillet, fremsendes til Fødevarestyrelsen, og på baggrund heraf vil der kunne udarbejdes et udførselscertifikat.
 
Vær opmærksom på, at situationen omkring fugleinfluenza kan ændre sig hurtigt. Indføres der fx forbud mod transport af fjerkræ og fugle i EU, mens man er på udstilling med sine dyr, vil det ikke nødvendigvis være muligt at genindføre dyrene. En udførsel er derfor på ejerens eget ansvar.
 
Eksport til tredjelande
Ved eksport af fjerkræ og rugeæg til andre lande end EU- eller samhandelslande er det modtagerlandets importkrav, som skal være opfyldt. Sendingen skal ledsages af et af Fødevarestyrelsen godkendt veterinærcertifikat, som attesteres af en embedsdyrlæge.
I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase findes der veterinærcertifikater til eksport af fjerkræ og rugeæg.

Såfremt der ikke er udarbejdet et certifikat til et ønsket tredjeland, kontaktes Fødevarestyrelsen med anmodning om at få udarbejdet certifikat. Se venligst guiden 
"Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater".
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et samhandelscertifikat, der er udarbejdet i TRACES. 
 
Eksportrestriktioner som følge af fugleinfluenza
Som følge af fund af højpatogen fugleinfluenza i dansk fjerkræ i foråret 2006 samt fund af lavpatogen fugleinfluenza senest i 2010, har flere tredjelande indført restriktioner for import af dansk fjerkræ og produkter heraf. Det vil sige, at der er eksportrestriktioner på fjerkræ og rugeæg til en række tredjelande. 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en oversigt over eksportrestriktioner, som bygger på konkrete henvendelser fra tredjelandes veterinære myndigheder. Denne oversigt opdateres løbende.
 
 
Ændret 16. maj 2018