Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af gnavere

Reglerne for udførsel og eksport af gnavere varierer afhængig af, hvilket land der eksporteres til.

​​​Definition på gnavere
Gnavere er dyr af ordenen Rodenti​​a, fx mus, marsvin og hamstere.
Udførsel til EU​​
Der er endnu ikke fælles​ EU-regler for gnavere, men de enkelte EU-medlemslande kan have nationale regler for indførsel af sådanne dyrearter til deres område.
 
Kontakt derfor den veterinære myndighed i bestemmelseslandet fo​​r at få flere oplysninger.
 
I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du mås​ke finde certifikater for udførsel af gnavere til andre EU-lande. Se link længere nede​ på siden.
 
Hvis der er krav om ledsagende certifikater eller attester – se da venligst guiden "Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater"
 
Ved privat udførsel/eksport af gnavere – se venligst emnesiden "Rejse med kæledyr"
 
Eksport til tredjelande
Det er den veterinære m​yndighed i tredjelandet, der bestemmer, hvilke krav der skal være opfyldt for at importere gnavere til pågældende land.
 
Kontakt derfor den veterinære myndighed i bestemmelseslandet for at få flere oplysninger.
 
I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du måske finde certifikater for udførsel af gnavere til tredjelande.
 
Hvis der er krav om ledsagende certifikater eller attester – se da venligst guiden "Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater"
 
Ved privat udførsel/eksport af gnavere – se venligst emnesiden "Rejse med kæledyr".
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal der foreligge tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i transitlandene.
 
Ved privat udførsel gælder reglerne for rejse med kæledyr.
 
Relevante links​
 
Ændret 26. februar 2020