Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af hvirvelløse dyr

Reglerne for udførsel og eksport af hvirvelløse dyr varierer, afhængig af hvilket land, der eksporteres til.

​Definition af hvirvelløse dyr

Hvirvelløse dyr kaldes også invertebrater. Eksempler på invertebrater er insekter, sommerfugle, larver etc​.


Bier, humlebier og skaldyr er ikke omfattet af kravene beskrevet på denne side, da der er særlige EU-krav for dem. 

 
Udførsel til EU
​​Der er endnu ikke fælles EU-regler for hvirvelløse dyr, men de enkelte EU-medlemslande kan have nationale regler for indførsel af sådanne dyrearter til deres område.

Kontakt derfor den veterinære myndighed i bestemmels​​eslandet for at få flere oplysninger.

I ​​Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du måske finde certifikater for udførsel af hvirvelløse dyr til andre EU-lande.

Hvis der er krav om ledsagende certifikater eller attester – se da venligst mere på siden "Udarbejdelse af certifikater".
 
 
Eksport til tredjelande
Hvis du ønsker at eksportere til tredjelande, har vi samlet de krav, som gælder herfor på siden om Eksport.
 

Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal kravene for indførsel til de respektive transitlande også være opfyldt.

 
Privat udførsel af hvirvelløse dyr 
Ved udførsel af hvirvelløse dyr, hvor flytningen af dyrene er betinget af ejers behov for at rejse, gælder kravene i Kæledyrsforordningen
 
Andre regler
Visse arter af krybdyr og padder må ikke holdes af privatpersoner i henhold til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr. 

Forbuddet betyder, at det ligeledes er forbudt at indføre arterne omfattet af bekendtgørelsen til Danmark, medmindre de er bestemt til en dansk zoologisk have eller et laboratorium.

Transit igennem Danmark er dog tilladt.
Derudover kan hvirvelløse dyr være omfattet af CITES-regler, hvorfor det anbefales at kontakte Miljøstyrelsen.
 ​
Relevante links​

Ændret 16. juli 2021