Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af krybdyr og padder

Reglerne for privat udførsel/eksport af krybdyr og padder, varierer afhængig af, hvilket land, der udføres/eksporteres til

Ved krybdyr forstås dyr af klassen Reptilia, og ved padder forstås dyr af klassen Amphibia.​

​Udførsel til EU

Udførsel af krybdyr og padder til andre EU- og samhandelslande er omfattet af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Krybdyr og padder er ikke er omfattet af specifikke fælles EU betingelser. Dog er der mulighed for at bestemmelseslandet samt eventuelle transitlande har nationale krav.

Derfor skal du som eksportør sikre, at sendinger af krybdyr og padder lever op til modtagerlandets krav. Har EU modtagerlandets veterinære myndighed krav til indførslen, sendes disse til den lokale veterinærafdeling med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.

 
Eksport til tredjelande
Modtagerlandet fastsætter, hvilke dyresundhedsmæssige krav krybdyr og padder, der eksporteres, skal opfylde. Disse betingelser skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transporten til bestemmelsesstedet.
Læs mere om de generelle forhold vedr. eksport på siden om eksport 

Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal kravene for indførsel til de respektive transitlande også være opfyldt.

Ved udførsel af krybdyr og padder, hvor flytningen af dyrene er betinget af ejers behov for at rejse, gælder kravene i Kæledyrsforordningen.
Læs mere på siden om rejse med kæledyr.
 
Andre regler
Visse arter af krybdyr og padder må ikke holdes af privatpersoner i henhold til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige.
Transit igennem Danmark er dog tilladt.
 
Derudover kan krybdyr og padder være omfattet af CITES-regler, Læs mere om CITES-reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
 
 
Relevante links

 

Lovstof og regler
 
Ændret 21. februar 2023