Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af kvæg

Reglerne for udførsel og eksport af kvæg er afhængig af, hvilket land der eksporteres til. Generelt skal sendingen af kvæg ledsages af et sundhedscertifikat

​Definition

Ved kvæg forstås avls-, brugs eller slagtedyr, holdt som husdyr (produktionsdyr) af arterne: Bos taurus (tamkvæg), Bison bison (amerikansk bison) og Bubalus bubalus (vandbøffel). Alle øvrige kvægarter er omfattet af andre regler. Se under Andre hovdyr.

 
​Udførsel til EU
Reglerne for udførsel af kvæg til andre EU-lande fremgår af bekendtgørelse nr. 755 af 22. juli 2019.
 
Dyrene skal ledsages af et kvægpas, som du kan bestille gratis online på CHR hjemmesiden.
Derudover skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat (INTRA-certifikat), som udarbejdes i TRACES. Embedsdyrlægen kan kun udstede et INTRA-certifikat, hvis dyrene bl.a. opfylder følgende krav:
  • De er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge inden for 24 timer før afsendelsen.
  • Hvert dyr er øremærket i henhold til mærkningsbekendtgørelsens regler.
  • Dyrene og deres besætning er ikke underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.
  • Avls- og brugsdyr har opholdt sig i en og samme besætning siden fødslen eller i de sidste 30 dage forud for afsendelsen.
  • Evt. supplerende garantier for IBR.
Læs mere på siden om INTRA-certifikat

Supplerende krav ved udførsel til Sverige

For udførsel til Sverige, skal dyrene leve op til nogle supplerende nationale krav, som ligger udover EU-kravene til samhandel.

Du kan læse mere om de svenske krav på Jordbruksverkets hjemmeside.
Gå til Jordbruksverkets hjemmeside. 

De supplerende krav attesteres ikke af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger. De skal i stedet attesteres af en praktiserende dyrlæge. 

 

Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, hvis du udfører dyr, der transiteres igennem områder, hvor der er restriktionszone for Bluetongue.
 
Eksport til tredjelande
Det er modtagerlandet, som fastsætter, hvilke krav kvæget, der eksporteres, skal opfylde. Disse skal så fremgå af et eksportcertifikat, som skal ledsage dyrene under transport til bestemmelsesstedet.

I Certifikatdatabasen ligger der flere eksportcertifikater for kvæg. Såfremt det ønskede certifikat ikke findes, skal der udarbejdes et nyt. Det er eksportøren, som fremskaffer modtagerlandets importkrav. Disse sendes efterfølgende til den lokale veterinærafdeling, med anmodning om udarbejdelse af et certifikat.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES. 
 
Eksportrestriktioner
Vær opmærksom på at udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark kan medføre, at tredjelande indfører importforbud på danske dyr. Læs mere om eventuelle eksportrestriktioner på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
 
Relevante links
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021