Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udarbejdelse af certifikater

Fødevarestyrelsen udarbejder de certifikater, der ligger i Certifikatdatabasen. Findes certifikatet ikke i forvejen, udarbejder Fødevarestyrelsen et nyt.

​​Certifikater for EU-harmonise​​rede dyr og produkter, der udføres til EU- og samhandelslande, udfyldes i TRACES-systemet

Certifikater for tredjela​nde, der har indgået en særlig aftale med EU herom, udfyldes i TRACES-systemets eksportmodul.

Certifikater for tredjelande i øvrigt og for ikke-harmoniserede dyr og produkter til EU- og samhandelslande ligger i Certifikatdatabasen og skal hentes/udfyldes herfra.
 
Procedure for certifikatudarbejdelse
Certifikater, der ligger i Certifikatdatabasen, er udarbejdet af Fødevarestyrelsen efter følgende procedure:

Eksportøren skaffer modtagerlandets importkrav for det pågældende dyr/produkt​

 • Det skal entydigt fremgå, at importkravene stammer fra modtagerlandets veterinære myndighed, fx:
  • Importkravene bærer logoet for modtagerlandets veterinære myndighed.
  • Link til importkravene, som ligger på modtagerlandets veterinære myndigheds hjemmeside.
  • Importkravene er sendt fra en person hos modtagerlandets veterinære myndighed, hvilket tydeligt fremgår af afsenderoplysninger.
Eksportøren kan også med fordel skaffe kontaktoplysning om, hvilken person hos modtagerlandets veterinær myndighed, der kan kontaktes i forbindelse med godkendelse af certifikatet.
 • Vi skal bruge personens navn, titel, e-mail adresse (eller faxnummer).
Importkravene og kontaktoplysninger sendes til Fødevarestyrel​​​sen
Oplysningerne sendes sammen med en anmodning om at udarbejde/redigere et certifikat. Fødevarestyrelsens kontor for International Handel behandler anmodningen indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelsen, bekræfter modtagelsen og beder om nødvendigt om yderligere oplysninger. 
 
Udarbejdelse af certifika​​tudkast til modtagerlandets veterinære myndigheder

Når Fødevarestyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger fra eksportøren, ​udarbejdes et certifikatudkast, som efterfølgende sendes til godkendelse hos modtagerlandets veterinære myndighed.

 • Certifikatudkastet udarbejdes ud fra de modtagne importkrav.
 • Fødevarestyrelsen vurderer importkravene og sikrer, at Danmark kan leve op til ordlyden i certifikatudkastet.
 • Såfremt der stilles krav, som Danmark ikke kan certificere for, vil Fødevarestyrelsen opstille alternative garantier og dermed indgå i en forhandling med modtagerlandets veterinære myndighed om den endelige ordlyd af certifikatet.
 • Hvis modtagerlandet stiller krav om oversættelse til andet sprog end dansk og engelsk, bliver udkastet også oversat.
Fødevarestyrelsen tilstræber at få udkastet sendt til godkendelse, senest 3 måneder efter at alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Svar fra modtagerlandets ​veterinære myndighed
Når Fødevarestyrelsen får svar fra modtagerlandets veterinære myndighed angående det fremsendte udkast, er der enten yderligere bemærkninger hertil, eller certifikatet er godkendt af myndigheden.  
 • Såfremt der er bemærkninger til udkastet, udarbejder Fødevarestyrelsen et nyt udkast, som påny sendes til godkendelse hos modtagerlandets veterinære myndighed.
 • Ofte vil der skulle udarbejdes flere udkast, før certifikatet bliver endeligt godkendt.
Endelig godkendelse og anvendels​​e af certifikatet
Når certifikatet er endeligt godkendt af modtagerlandets veterinære myndighed udarbejdes om nødvendigt baggrundserklæringer til det pågældende certifikat.

Typisk vil certifikatet gøres skrivbart (PDF-fil), så oplysningerne kan udfyldes elektronisk.
 • Certifikater, som ikke forventes at blive brugt ofte, gøres normalt ikke skrivbare.
Herefter lægges certifikatet og baggrundserklæringer i Certifikatdatabasen.
Lovstof og regler​
 
Ændret 25. november 2022