Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vægtede ADD’er (Weighted Animal Daily Dose)

Ny model for gult kort (svin) giver incitament til et ansvarligt antibiotikaforbrug.

30. juni 2016 indførte Fødevarevarestyrelsen, som en del af MRSA-handlingsplanen, en ny model for gult kort, hvor visse  antibiotikatyper tæller mere i landmandens medicinregnskab.

Det sker for at sænke forbruget af de antibiotikatyper, som i særlig grad er nødvendige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker, eller som udgør en særlig resistensrisiko. Dette gøres ved at vægte de gældende ADD’er​ med en fastsat faktor (vægtede ADD’er). ADD står for A​nimal Daily Dose, der er en standardiseret dosis til behandling af et dyr i en bestemt vægtklasse, der muliggør opgørelse af antibiotika på tværs uden yderligere skelen til deres individuelle dosis pr. kg legemsvægt. Vægtede ADD'er beregnes ved at gange ADD'er med en faktor, som kan ses i nedenstående skemaer:

Faktorer gældende fra og med d. 31. marts 2017 til og med ​​d. 29. september 2017:

AntibiotikaklasseFaktor
Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner *10
Tetracykliner **1,2
Simple penicilliner, sulfonamider, trimethoprim og pleuromutiliner***0,95
Øvrige antibiotikagrupper 1

* ATC-koder: QJ01MA, QJ01DD, QJ01DE   ** ATC-koder: QJ01AA  *** ATC-koder: QJ01EQ, QJ01EW, QA07AB, QJ01CE, QJ01XQ

Faktorer gældende fra og med d. 30. september 2017 til og med d. 30. december 2017:

AntibiotikaklasseFaktor
Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner *10
Tetracykliner **1,5
Simple penicilliner, sulfonamider, trimethoprim og pleuromutiliner***0,95
Øvrige antibiotikagrupper 1

* ATC-koder: QJ01MA, QJ01DD, QJ01DE  ** ATC-koder: QJ01AA  *** ATC-koder: QJ01EQ, QJ01EW, QA07AB, QJ01CE, QJ01XQ

 
Faktorer gældende fra og med d. 31. december 2017:

AntibiotikaklasseFaktor
Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner samt colistin *10
Tetracykliner **1,5
Øvrige antibiotikagrupper 1

* ATC-koder: QJ01MA, QJ01DD, QJ01DE, QA07AA10  ** ATC-koder: QJ01AA  

 

Denne nye model for gult kort skaber incitament til at ændre forbruget af kritisk vigtige antibiotikatyper og tetracyklin til et præparat i gruppen med faktor 1, og dermed sænkes risikoen for resistensudvikling og MRSA-forekomst.

Vægtningen gælder alene for svin. For kvæg er der ikke indført vægtning.

Faktoren for de forskellige antibiotika bliver løbende evalueret ud fra nyeste viden. Dette gør at der kan forekomme ændringer i vægtningerne. Den 31. december 2016 blev faktoren for tetracyklin ændret fra 1,2 til 1,5. Udpegninger i gult kort ordningen baseret på den nye faktor sker første gang i november 2017 på baggrund af antibiotikaforbruget i januar 2017 til september 2017. Den 31. marts 2017 blev vægtningen af antibiotika med faktor 0,95 ændret til faktor 1. Desuden blev faktoren f​or colistin ændret fra 1 til 10. Disse ændringer træder i kraft pr. 31. december 2017. Udpegninger i gult kort ordningen baseret på ændringerne af faktorerne den 31. marts 2017 vil første gang ske i februar 2018 på baggrund af antibiotikaforbruget i april til december 2017.

 

Anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation

I ovenstående skemaer er angivet betegnelsen: ATC-koder. Dette står for Anatomisk terapeutisk kemisk som er en klassifikation der bruges til at inddele lægemidler i forskellige grupper efter hvilke organsystemer de påvirker og deres terapeutiske og kemiske egenskaber.  

Lovstof og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden "Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning" under ​​​​​punktet om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.
Ændret 19. juli 2021