Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)

Zinkholdige lægemidler (lægemiddelzink) til dyr er receptpligtige og anvendes til kontrol af diarré hos fravænnede svin. Lægemiddelzink tilsættes foderet og kan udgøre en risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier hos dyr.

​​Fødevarestyrelsen sætter i forbindelse med udmøntningen af Handlingsplan for husdyr-MRSA fokus på anvendelsen af lægemiddelzink. Af hensyn til den miljøskadelige virkning af zink besluttede EU-Kommissionen i 2017, at markedsføringstilladelserne til lægemiddelzink skal tilbagetrækkes inden 5 år, altså senest juli 2022.

Lægemidler indeholdende zinkoxid er receptpligtige
I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på:

  • at den besætningsansvarlige skal følge dyrlægens anvisning og føre optegnelser over anvendelse af alle receptpligtige lægemidler. Læs mere om hvordan du skal føre optegnelser over behandlingen samt print og laminer faktaark om brug af lægemiddelzink til din besætning. Det findes også på engelsk: Use of zinc oxide.

  • at dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler til grupper af svin til højst 5 dages forbrug i besætninger uden sundhedsrådgivningsaftale og til besætninger med basismodul.

  • at receptpligtige lægemidler kun må opbevares i besætningen i ordineringsperioden, og at eventuelle rester skal afleveres til destruktion.

  • at dyrlægen alene må ordinere oralt pulver til anvendelse i besætninger.

  • at premix alene må ordineres i forbindelse med recept på foderlægemidler til fremstilling på fodermøller eller andre virksomheder, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

  • at fodermøller eller andre virksomheder, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen må udlevere foderlægemidler, der er i overensstemmelse med dyrlægens skriftlige bestilling og anvisning.

  • at dyrlægen må ordinere koncentrationer af foderlægemidler op til den øverste koncentration, der er beskrevet i produktresumeet.

Spørgsmål kan rettes til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00.

Dyrlægens anvisning for lægemiddelzink til fravænnede smågrise

Zinkholdige lægemidler tilsættes foderet og anvendes til kontrol af diarré hos fravænnede smågrise. Da ikke alle grise æder lige meget fravænningsfoder grundet forskellig fravænningsvægt, vil det medføre, at behandlingsperioden vil kunne variere i mellem grise/stier. Derudover kan dosis gradvist aftage i forbindelse med foderskiftet fra fravænningsfoderet til fase 2 foder. Det er nødvendigt, at besætningsdyrlægen i sin anvisning beskriver, hvordan landmanden skal fodre sine smågrise med zinkholdigt fravænningsfoder og hvornår og hvordan han skal skifte foderet til grisene til fase 2 foder uden zink.

Følgende standardformulering kan anvendes, hvor dyrlægen skal udfylde X, Y, Z, hvor de konkrete værdier vil afhænge af den aktuelle situation i den pågældende besætning:

Standardformulering på recept med X ppm zink, hvor foderskifte foretages, når grisen vejer Y kg:

Zink iblandes foderet med X ppm i højest Z dage efter fravænning.

Anvisning

Til forebyggelse af fravænningsdiarre. Zink iblandes foderet med X ppm i højest 14 dage efter fravænning. Foderskifte til foder uden zink foretages gradvist af hensyn til grisenes sundhed over Z dage når grisene vejer Y kg.

Ovenstående standardformulering er eksemplificeret nedenfor med et konkret eksempel.

Eksempel på recept med 2500 ppm zink hvor foderskifte foretages når grisen vejer 8 kg:

Zink iblandes foderet med 2500 ppm i højest 14 dage efter fravænning.

Anvisning

Til forebyggelse af fravænningsdiarre.  Zink iblandes foderet med 2500 ppm i højest 14 dage efter fravænning. Foderskifte til foder uden zink foretages gradvist af hensyn til grisenes sundhed over 4 dage når grisene vejer 8 kg.

Forbrug af lægemiddelzink til svin

I VetStat registreres alle solgte receptpligtige lægemidler til dyr heriblandt lægemiddelzink. På denne måde kan udviklingen i forbruget af lægemidler følges.  

Du kan læse mere om VetStat her.

Tabel 1: Tabellen viser en opgørelse over forbruget af lægemiddelzink til svin opgjort i ton. Data er udtrukket fra VetStat. 

 

År​2010​2011​2012​2013​2014​2015​2016​2017​201820192020
Lægemiddelzink, ZnO (ton)

​471

491

​501

​516

​547

​548

​527

​532​510475​494
Zink, Zn* (ton)​377​393​401​413​437​438​422426​408​380​​395

Opdateret den 2. august 2021. Det bemærkes, at datagrundlaget er dynamisk, hvorfor de nævnte tal kan ændre sig over tid, idet der efterfølgende kan foretages rettelser på grund af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv.

*Lægemiddelzink indeholder zinkoxid (ZnO). Dette betyder, at ca. 80 pct. af det anvendte lægemiddelzink udgøres af rent zink (Zn).

Indberetning af foderlægemidler til VetStat

Alle receptpligtige lægemidler til dyr skal indberettes til Fødevarestyrelsens medicindatabase, VetStat. Det gælder også salget af receptpligtige foderlægemidler som f.eks. lægemiddelzink.

Indberetning af salg af foderlægemidler til VetStat foretages oftest af fodervirksomhederne. Fødevarestyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning, som er målrettet disse virksomheder. Vejledningens formål er at sætte fokus på korrekt indberetning, og dermed styrke indberetningen af oplysninger om salg af foderlægemidler til VetStat. Vejledningen er udarbejdet som en tjekliste, og er tænkt som en hjælp til fodervirksomhederne. 

Du finder Fødevarestyrelsens vejledning om indberetning af foderlægemidler til VetStat via dette link.

Lovstof og regler
lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for dennes side indhold.
  • I "Dyreejerbekendtgørelsen" under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

  • I ”Dyrlægebekendtgørelsen” under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

  • Og i ”Sundhedsrådgivningsaftalebekendtgørelsen for svin” under punktet sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.


Ændret 12. august 2021