Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lempelse af isolationskrav for kæledyr fra Ukraine som skal be-handles af en dyrlæge

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at kæledyr fra Ukraine, som er i isolation af Fødevarestyrelsen, nu må bryde isolationen, hvis der er tale om akut behov for dyrlægebehandling af dyret, eller hvis der skal foretages et eller flere af de nødvendige tiltag hos en praktiserende dyrlæge.

Nyhedsbrev, Publiceret: 24. marts 2022
Ændret 25. marts 2022

Ejeren af kæledyret skal oplyse den praktiserende dyrlæge om, at dyret er i isolation under officielt tilsyn med henblik på at begrænse rabiesrisko som følge af manglende efterlevelse af kravene for flytning af kæledyr fra Ukraine.

Kravet om, at tiltag (mikrochipning, rabiesvaccination eller rabiesantistofblodprøve) og behandling kun måtte foretages på isolationsstedet, medmindre der har været en forudgående aftale med Fødevarestyrelsen, er lempet af sikkerhedsmæssige, dyrevelfærdsmæssige og administrative årsager.

Er kæledyret nødsaget til at flytte lokalitet under isolationsperioden, skal ejeren stadig have tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen anbefaler stadig, at der udvises forsigtighed ved håndtering af kæledyr fra Ukraine, hvor der er usikkerhed om risikoen for rabies. Dette gøres bl.a. ved at:

  • undgå kontakt med spyt og savl.
  • undgå, at dyret kommer i unødig kontakt med øvrige mennesker og dyr.​