Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nye regler om import af fødevarer og foder fra områder i Japan berørt af Fukushima ulykken

Visse typer fødevarer og foder med oprindelse i Japan er fortsat i risiko for at overskride grænseværdier for radioaktivt cæsium grundet Fukushima ulykken i 2011. Derfor er der fortsat særlige betingelser for import af de pågældende produkter til EU.

​Den 10. oktober 2021 træder en ny EU forordning om import af visse typer fødevarer og foder fra Japan i kraft. Den nye forordning, (EU) 2021/1533, ophæver den tidligere forordninger (EU) 2016/6. Forordningen fastsætter grænseværdier for indholdet af radioaktivt cæsium i fødevarer og foder for forskellige kategorier af fisk og fiskeprodukter og visse vegetabilske produkter. Listen over foder og fødevarer, der er underlagt importrestriktion, er blevet revideret på baggrund af en gennemgang af prøvetagning og kontrol udført i Japan i 2019-2020.

Den nye forordning er tilpasset til den overordnede ramme for officiel kontrol af varer, som fremgår af EU's Kontrolforordning, (EU) 2017/625, herunder hvad angår krav til officielle certifikater.

Ændringer i forhold til de tidligere regler:

  • Der er foretaget justeringer i forordningens bilag II, der lister kategorier af fødevarer og foder med grænseværdier for radioaktivt cæsium. Nogle kategorier er udgået mens enkelte nye kategorier er tilføjet, afhængig af oprindelsespræfektur
  • Standard certifikatet er blevet opdateret jf. forordningens bilag III, ligesom terminologi og definitioner er blevet tilpasset i overensstemmelse med EU's Kontrolforordning, (EU) 2017/625

 

Hvilke regler skal overholdes?
Sendingerne skal forhåndsanmeldes på et Common Health Entry Document (CHED) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol før de kan frigives.
Sendingerne skal ledsages af et officielt certifikat udstedt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller det tredjeland, hvorfra sendingen afsendes, jf. modelcertifikatet i forordningens bilag III. Forordningen angiver, at der skal opretholdes en lav frekvens for prøveudtagning og analytisk kontrol. Denne fastsættes af de enkelte medlemsstater, i Danmark er den sat til 5%.

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler finder anvendelse den 10. oktober 2021.

Overgangsordning
Sendinger af produkter omfattet af reglerne som fastsat i (EU) 1606/6, og som er ledsaget af relevante certifikater udstedt før den 10. oktober 2021 i henhold til (EU) 1606/6, kan importeres i overensstemmelse hermed.

Nyttige links

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktioner.

Du kan finde den nye forordning her: Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 af 17. september 2021 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6

Ændret 24. september 2021